Sveučilišni prijediplomski studij Kineziologija

 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe

ELABORAT:

Elaborat o izmjenama i dopunama Preddiplomskog sveučilišnog studija Kineziologija

Sveučilišni prijediplomski studij Kineziologija je teorijsko-praktičan studij koji se temelji na trima primijenjenim područjima kineziologije: kineziologiji sporta, kineziološkoj rekreaciji i sistematskoj kineziologiji s dva modula koji su u studijskom programu jednakovrijedno zastupljeni.

ISHODI UČENJA:

Ishodi učenja_Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologija

 

Trajanje studija:

 

Studij  tri akademske godine odnosno šest semestara pri čemu student završetkom studija ostvaruje 180 ECTS bodova.

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

 

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica kineziologije (univ.bacc.cin.) 

 

U 3. semestru student bira izborni modul:

 

 • Modul sport
 • Modul kineziološka rekreacija i fitnes
 • Modul kondicijska priprema
 • Modul kineziterapija

Kompetencije koje student stječe završetkom Preddiplomskog sveučilišnog studija Kineziologija:

Završetkom studija student stječe opće stručne kompetencije i potrebne kvalifikacije za rad u području sporta (sportski treneri), rad u području kondicijske pripreme sportaša (sportski kondicijski treneri), rad u području rekreacije i fitnesa (voditelji sportsko-rekreacijskih programa u slobodno vrijeme osoba svih životnih dobi) i rad u području kineziološke poduke predškolske djece.

Uvjeti upisa:

Ljestvica poretka za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

 

                                                                                             Postotak       Broj bodova

 • Vrednovanje ocjena iz srednje škole               24%            240
 • Obvezni dio državne mature                               36%            360       

                    Hrvatski jezik                razina B                    15%                 150

                        Matematika                razina B                    11%                  110

                        Strani jezik                 razina B                    10%                 100

 

Dodatna provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Provjera specifičnih motoričkih znanja i/ili motoričkih sposobnosti (prag 37,5%)

  Postotak                  Broj bodova

   40%                                           400

Izravan upis:

Izravan upis na studij imaju pristupnici vrhunski sportaši Republike Hrvatske (I. – II. kategorije) pod uvjetom da su zdravstveno sposobni i ukoliko zadovolje na provjeri znanja plivanja.

 

Dodatni uvjeti (eliminacijski kriterij):

Obvezna provjera znanja plivanja i zdravstvene sposobnosti.