Sastav povjerenstva

Fakultetsko vijeće Kineziološkoga fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na prijedlog dekanice je na 11. sjednici u akademskoj 2021./2022. godini, održanoj dana 29. rujna 2022. godine pod točkom 3.1. donijelo je Odluku o imenovanju novog predstavnika studenata u Povjerenstvu za praćenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja te je sastav Povjerenstva slijedeći:

  1. Izv. prof. dr. sc. Danijela Kuna, predsjednica
  2. Doc. dr. sc. Hrvoje Ajman, član, predstavnik nastavnika
  3. Doc. dr. sc. Josip Cvenić, član, predstavnik nastavnika
  4. Dr. sc. Ivan Perić, viši asistent, član, predstavnik asistenata
  5. Luja Zamečnik, prof., predstojnica AZOO Podružnice Osijek, član, predstavnik vanjskih dionika
  6. Darko Dumančić, Grad Osijek, Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose, član, predstavnik vanjskih dionika
  7. Luka Opšić, član, predstavnik studenata

Djelokrug rada Povjerenstva propisan je Pravilnikom o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Kineziološkom fakultetu Osijek, pročišćeni tekst.