Sastav povjerenstva

Povjerenstvo za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja:

1.    Izv. prof. dr. sc. Danijela Kuna, predsjednica
2.    Doc. dr. sc. Hrvoje Ajman, član, predstavnik nastavnika
3.    Izv. prof. dr. sc. Josip Cvenić, član, predstavnik nastavnika
4.    Marin Marinović, mag. cin., član, predstavnik suradnika
5.    Luja Zamečnik, prof., predstojnica AZOO Podružnice Osijek, član, predstavnik vanjskih dionika
6.    Gordana Veselić, glavna tajnica Gradskog saveza za sportsku rekreaciju ” Sport za sve” Osijek, članica predstavnica vanjskih dionika
7.    Laura Šoš, član, predstavnica studenata

Email: povjerenstvozakvalitetu@kifos.hr

Djelokrug rada Povjerenstva propisan je Pravilnikom o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Kineziološkom fakultetu Osijek, pročišćeni tekst.