Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologije

 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe

Preddiplomski sveučilišni program Kineziologija

Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologija je teorijsko-praktičan studij koji se temelji na trima primijenjenim područjima kineziologije: kineziologiji sporta, kineziološkoj rekreaciji i sistematskoj kineziologiji s dva modula koji su u studijskom programu jednakovrijedno zastupljeni.

Trajanje studija:

Studij  tri akademske godine odnosno šest semestara pri čemu student završetkom studija ostvaruje 180 ECTS bodova.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica kineziologije (univ.bacc.cin.) 

U 3. semestru student bira izborni modul:

 • Modul sport
 • Modul kineziološka rekreacija i fitnes
 • Modul kondicijska priprema
 • Modul kineziterapija

Kompetencije koje student stječe završetkom Preddiplomskog sveučilišnog studija Kineziologija:

Završetkom studija student stječe opće stručne kompetencije i potrebne kvalifikacije za rad u području sporta (sportski treneri), rad u području kondicijske pripreme sportaša (sportski kondicijski treneri), rad u području rekreacije i fitnesa (voditelji sportsko-rekreacijskih programa u slobodno vrijeme osoba svih životnih dobi) i rad u području kineziološke poduke predškolske djece.

Uvjeti upisa: