Etika u istraživanjima

Etičko povjerenstvo

 

Etičko povjerenstvo Kineziološkog fakulteta Osijek stalno je tijelo Fakultetskog vijeća Kineziološkog fakulteta Osijek koje djeluje s ciljem promicanja etičkih načela i vrijednosti utvrđenih Etičkim kodeksom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku .

Sastav, nadležnost i djelokrug rada Povjerenstva propisani su Statutom Kineziološkog fakulteta Osijek.

Etičko povjerenstvo prati provedbu Etičkog kodeksa Sveučilišta na Fakultetu i provodi postupak utvrđivanja povrjede Etičkog kodeksa, prati i nadzire provođenje pravila etike u istraživanjima, daje odobrenja za znanstveno-istraživačke radove i studije i obavlja ostale poslove iz svoga djelokruga rada.

Način rada i druga pitanja važna za obavljanje poslova Etičkog povjerenstva Kineziološkog fakulteta Osijek uređeni su Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva Kineziološkog fakulteta Osijek.

Uloga Etičkog povjerenstva u postupku davanja odobrenja za znanstveno-istraživačke radove i studije te prijavu znanstvenih projekata i drugih istraživanja je zaštititi ljudska prava, dostojanstvo i dobrobit sudionika u istraživanjima koje provode zaposlenici i suradnici Kineziološkog fakulteta Osijek te studenti preddiplomskog i diplomskog studija.

Sastav Etičkog povjerenstva:

  1. Izv. prof. dr. sc. Ivica Kelam, predsjednik
  2. Doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, članica
  3. Marin Marinović, mag. cin., član
  4. Darko Novosel, mag. iur., član
  5. Kristijan Cvetko, student 1. godine diplomskog studija, predstavnik studenata

 

Uputa i obrazac za predaju zahtjeva za mišljenje Etičkog povjerenstva je na poveznici Obrazac-1.-Obrazac-za-prijavu-istrazivanja-Povjerenstvu.

Ispunjeni Obrazac potrebno je urudžbirati. Za istraživanja koja se provode s ciljem izrade završnih i diplomskih radova Obrazac urudžbira mentor studenta.

Svoje zahtjeve i predstavke možete dostaviti Etičkom povjerenstvu putem mail adrese: eticko-povjerenstvo@kifos.hr 

Dokumenti