Organizacija i upravljanje sportom s osnovama sportskog prava

Student će moći:

 1. samostalno usporediti propise kojima se uređuju odnosi u području sportske djelatnosti;
 2. interpretirati stečena znanja iz ovog multidisciplinarnog područja;
 3. ocijeniti ustroj sporta u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji;
 4. razlikovati posebnosti europskog sportskog modela;
 5. analizirati odnos sportskog prava i ostalih pravnih grana, domaćeg i međunarodnog sportskog prava te autonomnih sportskih propisa;

Upoznavanje s pojmom, razvitkom i izvorima sportskog prava

–               Sport u Ustavu Republike Hrvatske

–               Prikaz i analiza Zakona o sportu i ostalih propisa kojima se uređuju odnosi u sportskoj djelatnosti

–               Sustav sporta u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom sustava sporta u Europskoj uniji

–               Sustav sporta i sportske djelatnosti, osobe u sustavu sporta (pravne, fizičke i školska sportska društva)

–               Sportske građevine u sustavu sporta

–               Ugovori u sportu

–               Izvanugovorne i neimovinske štete u sportu

–               Osiguranje u sportu

–               Državljanstvo sportaša

–               Sporovi u sportu i sportska arbitraža

–               Protupravna ponašanja u sportu

–               Doping i sport

–               Financiranje sporta

OSNOVNA

1.       Kačer, H., Crnić, I., Crnić, J., Ćurković, M., Gliha, I., Ivančić-Kačer, B., Ivkošić, M., Labar, B., Mateša, Z., Mijatović, N., Mintas-Hodak, Lj., Momčinović, H., Perkušić, A., Petrović, S., Primorac, D.(2009).: (Uvod u) športsko pravo, Inženjerski biro d. d., Zagreb

 

DOPUNSKA

1.       Commissionofthe European Communities (2007.): White Paper: White Paper on Sports, Brussels

2.       Kačer, H.,(2007.): Novi zakon o športu i aktualna praksa iz područja športa i športskih djelatnosti, Inženjerski biro d. d., Zagreb

3.       Kuliš, D., Lendić-Kasalo, V. (2012.): Financiranje sporta u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom financiranja u Europskoj uniji. (istraživački projekt). Zagreb: Institut za javne financije. http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2379

4.       Milanović, D., Čustonja, Z., Bilić, D. (ur.) (2011.): Temeljna načela i smjernice razvoja športa u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Nacionalno vijeće za sport i Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. (u tisku)

5.       Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (2010.), god. 47, broj 2 (96), Pravni fakultet sveučilišta u Splitu, Split

6.       Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (2011.), god. 48, broj 4 (102), Pravni fakultet sveučilišta u Splitu, Split

7.       Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (2012.), god. 49, broj 4 (106), Pravni fakultet sveučilišta u Splitu, Split

8.       2. Zakon o sportu ( Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,86/12 i 94/13)

9.       Zakon o udrugama (Narodne novine br.74 /14)

10.    Zakon o sportskoj inspekciji (Narodne novine br. 86/12)

11.    5.   Zakon o sprječavanju  nereda na sportskim natjecanjima (Narodne novine br. 117/03, 71/06, 43/09, 34/11)

 • 07.02.2022 u 16,30 sati 
 • 21.2.2022 u 16,30 sati 
 • 20.06.2022 u 16.30 sati
 • 04.07.2022 u 16.30 sati
 • 05.09.2022 u 16.30 sati
 • 19.09.2022 u 16.30 sati