Organizacija i upravljanje sportom s osnovama sportskog prava

Student će moći:

  1. samostalno usporediti propise kojima se uređuju odnosi u području sportske djelatnosti;
  2. interpretirati stečena znanja iz ovog multidisciplinarnog područja;
  3. ocijeniti ustroj sporta u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji;
  4. razlikovati posebnosti europskog sportskog modela;
  5. analizirati odnos sportskog prava i ostalih pravnih grana, domaćeg i međunarodnog sportskog prava te autonomnih sportskih propisa;

Upoznavanje s pojmom, razvitkom i izvorima sportskog prava

– Sport u Ustavu Republike Hrvatske

– Prikaz i analiza Zakona o sportu i ostalih propisa kojima se uređuju odnosi u sportskoj djelatnosti

– Sustav sporta u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom sustava sporta u Europskoj uniji

– Sustav sporta i sportske djelatnosti, osobe u sustavu sporta (pravne, fizičke i školska sportska društva)

– Sportske građevine u sustavu sporta

– Ugovori u sportu

– Izvanugovorne i neimovinske štete u sportu

– Osiguranje u sportu

– Državljanstvo sportaša

– Sporovi u sportu i sportska arbitraža

– Protupravna ponašanja u sportu

– Doping i sport

– Financiranje sporta

OSNOVNA

1. Kačer, H., Crnić, I., Crnić, J., Ćurković, M., Gliha, I., Ivančić-Kačer, B., Ivkošić, M., Labar, B., Mateša, Z., Mijatović, N., Mintas-Hodak, Lj., Momčinović, H., Perkušić, A., Petrović, S., Primorac, D.(2009).: (Uvod u) športsko pravo, Inženjerski biro d. d., Zagreb

 

DOPUNSKA

1. Commissionofthe European Communities (2007.): White Paper: White Paper on Sports, Brussels

2. Kačer, H.,(2007.): Novi zakon o športu i aktualna praksa iz područja športa i športskih djelatnosti, Inženjerski biro d. d., Zagreb

3. Kuliš, D., Lendić-Kasalo, V. (2012.): Financiranje sporta u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom financiranja u Europskoj uniji. (istraživački projekt). Zagreb: Institut za javne financije. http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2379

4. Milanović, D., Čustonja, Z., Bilić, D. (ur.) (2011.): Temeljna načela i smjernice razvoja športa u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Nacionalno vijeće za sport i Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. (u tisku)

5. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (2010.), god. 47, broj 2 (96), Pravni fakultet sveučilišta u Splitu, Split

6. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (2011.), god. 48, broj 4 (102), Pravni fakultet sveučilišta u Splitu, Split

7. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (2012.), god. 49, broj 4 (106), Pravni fakultet sveučilišta u Splitu, Split

8.  2. Zakon o sportu ( Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,86/12 i 94/13)

9.   Zakon o udrugama (Narodne novine br.74 /14)

10.  Zakon o sportskoj inspekciji (Narodne novine br. 86/12)

11.    5.   Zakon o sprječavanju  nereda na sportskim natjecanjima (Narodne novine br. 117/03, 71/06, 43/09, 34/11)