Društvo i sport

1) Student će moći razumjeti i definirati osnovne sociološke pojmove, teorije i paradigme;

2) Student će moći analizirati i razumjeti odnos sporta i društva;

3) Student će moći razumjeti subkulturne (devijantne) skupine koje se vežu uz sport, uključujući dinamiku navijačkih skupina;

4) Student će moći razmotriti i razumjeti sport kao jedan od čimbenika socijalne kontrole;

5) Student će moći opisati i razumjeti ulogu sporta u društvu i sportskoj rekreaciji, uz razumijevanje važnosti kulture svakog konteksta u kojem se sport i sportska rekreacija implementira;

6) Student će moći razumjeti ulogu sporta i fizičke aktivnosti u promociji zdravlja i prevenciji/suzbijanju problema ponašanja u različitim kontekstima;

Sociološki pojmovi i paradigme; teorijski modeli u objašnjenju društva i sporta kao društvenog modela (funkcionalistički, konfliktni, interakcionistički, kritički, feministički, figuracijski); socijalizacija; metodologija istraživanja društvenih fenomena; subkulturne skupine vezane uz sport; devijantnost i sport; nasilje u sportu; kultura, etos i filozofija ustanova i različitih konteksta u kojima se odvijaju sport i sportska rekreacija; sport i zdravlje u različitim društvenim kontekstima; sport i prevencija problema u ponašanju u različitim kontekstima.

OSNOVNA

1. Giddens, A. (2007). Sociologija. Zagreb, Globus

2. Žugić, Z. (2000). Sociologija sporta. Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu sveučilišta u Zagrebu

DOPUNSKA

Skender, G. (2007). Sport i društvo. Zagreb, Klio

Houlihan, B. (2008). Sport and  Society. London, SAGE

Lalić, D. (2018). Nogomet i politika. Zagreb, Fraktura