Teorija i metodika atletike

Studenti će steći potrebna teorijska i praktična znanja za provođenje nastavnih tema hodanja, trčanja, skokova i bacanja. Osim razumijevanja teorijskih osnova bit će sposobni demonstrirati elemente tehnike te metodske vježbe i postupke za poučavanje disciplina hodanja, trčanja, skokova i bacanja.

 

Studenti će moći:

  1. prezentirati tehniku izvedbe osnovnih elemenata hodanja, sportskog hodanja, trčanja, sprinterskog trčanja, startova u atletici i štafetnog trčanja;
  2. primjeniti metodiku poučavanja osnovnih elemenata hodanja, sportskog hodanja, trčanja, sprinterskog trčanja, startova u atletici i štafetnog trčanja;
  3. analizirati i prepoznati korektnu izvedbu te pogreške u izvedbi osnovnih elemenata hodanja, sportskog hodanja, trčanja, sprinterskog trčanja, startova u atletici i štafetnog trčanja;
  4. primijeniti metodske postupke za otklanjanje pogrešaka u osnovnim elementima hodanja, sportskog hodanja, trčanja, sprinterskog trčanja, startova u atletici i štafetnog trčanja;
  5. prezentirati tehniku izvedbe elementarnih predvježbi i vježbi bacanja i skokova; bacanje medicinke, bacanje loptice, bacanje kugle izbačajem iz centralne pozicije, bacanje vortex lopte, sunožnih i jednonožnih poskoka i skokova, skakačkih predvježbi, tehnike skoka u dalj zgrčenom tehnikom te skoka u vis tehnikom škarice;
  6. primjenjivati metodiku poučavanja osnovnih metodskih vježbi za učenje bacačkih i skakačkih tehnika; skok udalj zgrčnom tehnikom, skok uvis tehnikom škarice

Sportsko hodanje. Kineziološka analiza.

Trčanje na kratke, srednje i duge pruge. Podjela, kineziološka analiza.

Štafetna trčanja: Kineziološka analiza.

Preponska trčanja: Podjela, kineziološka analiza.

Uvod u atletske skokove: definicija, klasifikacija.

Skok udalj: povijest, kineziološka analiza.

Skok uvis: povijest, kineziološka analiza.

Uvod u bacanja: definicija, klasifikacija.

Bacanje kugle: kineziološka analiza, pravila.

Bacanje koplja: kineziološka analiza, pravila.

Učenje tehnika hodanja i sportskog hodanja. Vježbe za učenje hodanja i sportskog hodanja.

Učenje tehnike trčanja analitičkim načinom: prikaz i analiza metodike poučavanja osnovnih vježbi škole trčanja.

Učenje tehnika različitih startova u hodanjima i trčanjima, njihova primjena i posebnosti. Vježbe za učenje startova i startnog ubrzanja.

Učenje tehnike sprinterskog trčanja – tehnika trčanja u zavoju, tehnika trčanja u završnici. Vježbe za učenje niskog starta.

Učenje tehnika primanja i predaje štafetne palice. Vrste i načini primopredaje. Učenje tehnika trčanja štafeta 4×60 i 4×400 m. Elementarne štafete.

Natjecanja u štafetnim trčanjima.

Metodske vježbe za učenje prelazaka preko prepona.

Metodske vježbe za učenje tehnike trčanja prepona.

Zalet i odraz kod skoka u dalj, poučavanje horizontalnih skokova, zaleta i odraza.

Tehnika skoka u dalj: zgrčna tehnika skoka udalj.

Natjecanje i mjerenje rezultata u skoku udalj.

Vertikalni skokovi, prekoračna tehnika, poučavanje vertikalnih skokova i prekoračne tehnike.

Poučavanje zaleta i odraza kod skoka u vis tehnikom škarice.

Povezivanje tehnike skoka u vis tehnikom škarice u cjelinu, natjecanje i mjerenje rezultata.

Bacanja s dvije ruke, poučavanje bacanja medicinke i kugle s dvije ruke.

Izbačaj kod bacanja kugle, poučavanje izbačaja u bacanju kugle.

Natjecanje i mjerenje rezultata kod bacanja kugle.

Bacanje loptice, bacanje vorteksa, poučavanje tehnike bacanja loptice i vorteksa

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.   Babić, V. (2010). Atletika hodanja i trčanja. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2.   Šnajder, V. (1997). Na mjesta, pozor… Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

3.   Međunarodna pravila za atletska natjecanja. Zagreb: Hrvatski atletski savez (IAAF Competition rules 2010 -2013)

4.   Šnajder, V., Milanović, D. (1991). Atletika hodanja i trčanja. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

5.   Milanović,D., Hofman, E., Puhanić, V., Šnajder, V. (1986). Atletika – znanstvene osnove. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

6.   Antekolović, Lj., Baković, M. (2008). Skok u dalj. Zagreb: Miš.

7.   Bodnarčuk, A. P. i sur. (1984). Atletska bacanja. Zagreb: Zagrebački sportski savez, Zagrebački atletski savez.