Prehrana sportaša

Student će moći:

1. Prepoznati pravilnu od nepravilne kliničke prehrane

2. Koristiti metode za procjenu stanja uhranjenosti i unapređenja prehrane

3. Opisati i razlikovati bolesti uzrokovane lošom prehranom

Osnovni principi prehrane sportaša. Energetske potrebe sportaša. Unos ugljikohidrata: pravilan odabir vremena konzumacije i tipa ugljikohidrata s obzirom na vrstu sporta. Utjecaj treninga na potrebe za proteinima. Značenje masti kao izvora energije. Minerali i vitamini u prehrani sportaša. Tekućina – dehidracija i rehidracija. Tekućina – gubitak i nadoknada elektrolita. Suplementi u prehrani sportaša. Prehrambene navike sportaša.

OSNOVNA

/

DOPUNSKA

1. Šatalić, Z., Sorić, M. i Mišigoj Duraković, M. (2016). Sportska prehrana. Znanje, Zagreb.

2. Kulier, I. (2001). Prehrana vrhunskih sportaša: temeljni principi. Impess, Zagreb

3. Mandić, M. L. (2003). : Znanost o prehrani, Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek

4. Kulier, I. (2000).Ssuplementi u prehrani i športu – Dodaci koji život znače. Impress, Zagreb

 

  • 4.2.2021
  • 18.2.2021
  • 17.6.2021
  • 1.7.2021
  • 2.9.2021
  • 16.9.2021