Znanost

Znanstvenoistraživački rad predstavlja jednu od temeljnih djelatnosti Kineziološkoga fakulteta Osijek. Strateški je cilj Fakulteta poboljšanje kvalitete, prepoznatljivosti i međunarodne vidljivosti znanstvenoistraživačke djelatnosti s ciljem generiranja novih znanstvenih spoznaja iz polja kineziologije i srodnih disciplina.

Znanstvena djelatnost Fakulteta područje je koje zbog kratke povijesti Fakulteta tek treba postiću svoju punu realizaciju te se u narednom razdoblju očekuje ekspanzija znanstvenoistraživačke produktivnosti. Jačanje infrastrukturnih i kadrovskih resursa za znanstvenoistraživačku djelatnost prioritet je organizacijskog razvoja Fakulteta u narednom razdoblju. Postizanje znanstvene izvrsnosti Fakulteta temelji se na osnaživanju znanstvenih i stručnih kompetencija nastavnika, ali i ostalih djelatnika, uključivanju studenata u znanstveni rad, povezivanju s lokalnom zajednicom, ali i s ustanovama u Europskom istraživačkom prostoru te poboljšanje istraživačke infrastrukture Fakulteta.

Prioritetna područja znanstvenih istraživanja Kineziološkog fakulteta Osijek utvrđena Strateškim programom znanstvenih istraživanja za razdbolje 2022.-2026. su:

  1. Kineziologija sporta,
  2. Kineziološka edukacija,
  3. Kineziološka rekreacija i fitness,
  4. Kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost i
  5. Interdisciplinarna istraživanja u kineziologiji