Povijest tjelovježbe i sporta

1. Poznavanje i razumijevanje pojave i razvoja sporta s obzirom na povijesni razvoj čovjeka kao vrste i s obzirom na društveni razvoj u svojim povijesnim etapama.

2. Poznavanje osnovnih informacija o nastanku i razvoju pojedinih sportova, sportskih grana i sportskih pokreta u suvremenom svijetu.

3. Poznavanje ključnih društvenih, političkih, ekonomskih, kulturnih i zdravstvenih čimbenika koji su utjecali na razvoj sporta u Hrvatskoj i svijetu.

4. Primjena znanja iz povijesti sporta u objašnjavanju i razumijevanju aktualnih pitanja i kontroverzi u sportu.

5. Razumijevanje koncepta uzročno-posljedičnih veza i njegova primjena u objašnjavanju prošlih i sadašnjih fenomena koji se javljaju u sportu, kao i primjena kritičkog mišljenja u shvaćanju suvremenih problema.

6. Poznavanje osnovnih specifičnosti i razlika u razvoju tjelovježbe i sporta u različitim povijesnim razdobljima.

7. Poznavanje ključnih osoba i događaja u kronologiji razvoja sporta u Hrvatskoj i svijetu.

8. Poznavanje i razumijevanje uloge sportova u suvremenom svijetu, kao i specifične pozicije sportaša kao pronositelja ideja mira, tolerancije i nenasilja.

8. Upoznavanje povijesti kroz dimenziju sporta i poznavanje značajnih dijela iz povijesti sporta.

Historiografija sporta: definicija područja; predmet proučavanja; ciljevi i zadaće; metode istraživanja
Povijest sporta i tjelovježbe u svijetu – Pretpovijesne civilizacije; Stari vijek – Mezopotamija, Egipat, Kreta
Pretpovijesne civilizacije; Stari vijek – Mezopotamija, Egipat, Kreta, Grčka i Rim
Stari vijek – Grčka i Rim, Antičke olimpijske igre
Antičke olimpijske igre, Srednji vijek i Renesansa
Novi vijek – Prosvjetiteljstvo, Filantropizam i Gimnastički sustavi
Novi vijek – Moderni sport
Novi vijek – Pierre de Coubertine i obnova olimpijskoga pokreta
Novi vijek – Olimpijske igre i razvoj olimpijskoga pokreta 10. Hrvatska do I. svjetskoga rata
Hrvatska između dvaju svjetskih ratova
Hrvatski sokol
Franjo Bučar i olimpizam u Hrvatskoj
Hrvatska poslije II. svjetskoga rata
Razvoj nastave tjelesne i zdravstvene kulture u Hrvatskoj

 Obvezatna literatura 

1. Jajčević, Z. (2010). Povijest tjelesnog vježbanja i športa. Zagreb: Kineziološki fakultet i Društveno veleučilište u Zagrebu.

   Dopunska literatura 

1.  Jajčević, Z. (2007). Olimpizam u Hrvatskoj. Zagreb: Libera Editio.

2.  Enciklopedija fizičke kulture, (1977). Leksikografski zavod

3.  Enciklopedija Hrvatske povijesti i kulture (1980). Školska knjiga

4.  Radan, Ž. (1970). Franjo Bučar i početak gimnastičkog i sportskog pokreta u Hrvatskoj Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Visoka škola za fizičku kulturu