Uvod u fitnes

Student će moći:

  1. Opisati i znati primijeniti mjerne instrumente u fitnesu za utvrđivanje kinantropološkog statusa vježbača
  2. Izvršiti mjerenja antropometrijskih, motoričkih i funkcionalnih obilježja vježbača u fitnesu
  3. Analizirati dobivene rezultate fitnes mjerenja
  4.  Opisati utjecaj procesa fitnes vježbanja na ljudski organizam.

– Odnosi između morfoloških, motoričkih i funkcionalnih obilježja vježbača i tehnike izvođenja vježbi iz body-buildinga, kardio-fitnesa, i aerobike.

– Mjerni instrumenti za utvrđivanje kinantropoloških obilježja vježbača u fitnesu.

– Utjecaj sadržaja body-buildinga, kardio-fitnesa i aerobike na morfološke, motoričke i funkcionalne karakteristike vježbača

OSNOVNA

1 Jukić, I., Marković, G. (2005) Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb: Kineziološki fakultet.

DOPUNSKA

1.       Blažević,J.,Blažević,M.,Zenić,N.(2011). Fitnes i aerobika-priručnik KIFST Furjan- Mandić, G. i sur. (2007). Metodika aerobike, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

2.       Burton , A. William (1998).Movement Skill Assessment , USA : Human Kinetics .

3.       Furjan- Mandić, G., Mitrović- Vrbanac, V. (2005).  Metode slaganja koreografije u aerobici, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

4.       Miletić, Đ. (2007). Estetska gibanja (udžbenik). Citius-Altius-Fortius, Split

5.       Sekulić, D., D. Metikoš (2007). Uvod u transformacijske postupke u kineziologiji: Udžbenici Sveučilišta u Splitu, Fakultet PMZK Split

  • 4.2.2021
  • 18.2.2021