Opće informacije

 • Radno vrijeme za studente radnim danom od 9-12.
 • voditelj Ureda za studente i studije: Darko Matotek, mag.oec.
 • Telefon: 031 559 310
 • e-mail: dmatotek@kifos.hr

Uloga Ureda za studente i studije:

 • pruža informacije o upisu na Fakultet,
 • provodi upis studenata na Fakultet,
 • izdaje sve pisane potvrde o studentovom statusu, prijepise ocjena i slično,
 • zaprima zahtjeve studenata za prijelaz s drugih visokih učilišta, zahtjeve za mirovanje akademske godine, za nastavak prekinutog studija, za priznavanje ispita, promjenu statusa,
 • daje sve ostale informacije o studiranju na fakultetu
 • Akademski bonton predstavlja skup pravila lijepog i prihvacenog ponašanja unutar akademske zajednice.
 • Predlažemo da ga procitate u izvornom obliku na stranicama Ekonomskog fakulteta Osijek