Opće informacije

  • Radno vrijeme za studente radnim danom od 9-12.
  • voditelj Ureda za studente i studije: Darko Matotek, mag.oec.
  • Telefon: 031 559 310
  • e-mail: dmatotek@kifos.hr

Uloga Ureda za studente i studije:

  • pruža informacije o upisu na Fakultet,
  • provodi upis studenata na Fakultet,
  • izdaje sve pisane potvrde o studentovom statusu, prijepise ocjena i slično,
  • zaprima zahtjeve studenata za prijelaz s drugih visokih učilišta, zahtjeve za mirovanje akademske godine, za nastavak prekinutog studija, za priznavanje ispita, promjenu statusa,
  • daje sve ostale informacije o studiranju na fakultetu