Sportska animacija

Student će moći:

 1. Opisati svrhu sportske animacije
 2. Izvesti različite sportsko animacijske programe u različitim uvjetima rekreacije.
 3. Napisati sportsko-rekreacijske programe za ciljane skupine korisnika
 4.  Demonstrirati i primijeniti sadržaje sportske animacije

– Definicija, zadaće i ciljevi animacije kao općeg pojma.

– Važnost animacije za potrebe rekreacije i u primjeni dopunskih sadržaja sportske rekreacije

– Područja primjene animacije u rekreaciji. Oblici i sadržaji animacije u rekreaciji.

– Načela animacije kao oblika poticanja sudionika u različitim sportsko-rekreacijskim aktivnostima.

-Animacija kao faktor unapređenja sportsko rekreacijskih aktivnosti.

– Metodski postupci primjene animacije u odnosu na strukturu sudionika rekreacije.

– Animacija sportske rekreacije u turizmu. Važnost animacije.

-Mogućnost animacije za potrebe rekreacije u okviru drugih programa u različitim centrima: domovi umirovljenika, dječji vrtići, škole, studenska mladež, radne organizacije, osobe s invaliditetom, turizam i sl.

OSNOVNA

 1. Andrijašević, M. (2010). Kineziološka rekreacija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb: Kineziološki fakultet

DOPUNSKA

 1. Andrijašević, M.(2000). Slobodno vrijeme i igra.   Zbornik radova 9. zagrebački sajam sporta i nautike, Zagrebački velesajam, Zagreb : Fakultet za fizičku kulturu, 2000. (Zagreb : Tiskara Impress).
 2. Andrijašević M., Bartoluci M. Cetinski V. Čepelak R. Fox J. Ivanišević G. Jadrešić V. Keros P. Peršić M. i R. Ravkin (1999). Animacija u hotelijersko-turističkoj ponudi, Hrvatska udruga hotelijera i restoratera, Vološćansko grafičko poduzeće, Opatija
 3. Mišigoj-Duraković, M. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb: Grafos
 • 15.06.2022 u 11 sati
 • 29.06.2022 u 11 sati
 • 09.09.2022 u 11 sati
 • 23.09.2022 u  11 sati