Prevencija ozljeda u kineziološkim aktivnostima

 Očekivani ishodi učenja za predmet

1. savladavanjem sadržaja kolegija student će biti sposoban:

2. analizirati metodičke i programske postupke prevencijskog treninga

3. planirati, provoditi i nadzirati individualne preventivne programe treninga

4. identificirati rizične faktore i mehanizme nastanka ozljeda u sportu

5. prepoznati potencijalno rizične situacije za nastanak ozljeda pri treniranju

6. implementirati nove spoznaje u stručni rad.

Globalni sustav prevencije ozljeda u sportu (4 koraka). Sportske ozljede i sindromi prenaprezanja – definicija, klasifikacija i stupnjevanje. Epidemiologija sportskih ozljeda (učestalost, vrsta i značaj te identifikacija problema po sportovima i identifikacija rizičnih skupina). Rizični faktori i mehanizmi nastanka ozljeda sportaša. Metode oporavka sportaša i ergogena sredstva. Dijagnostika u funkciji prevencije ozljeda u sportu (klinički pregledi sportaša, biokemijska dijagnostika, posturografija, pedobarografija, izokinetička dijagnostika, neuromuskularna procjena i testovi) kao temelj za planiranje programa prevencije ozljeda sportaša i utvrđivanja rizika za ozljeđivanje. Metodika i programiranje treninga u funkciji prevencije ozljeda u sportu. Kondicijski trening u funkciji prevencije ozljeda sportaša. Specifični oblici treninga u funkciji prevencije ozljeda sportaša (trening mišićne jakosti, snage i izdržljivosti, trening fleksibilnosti, trening propriocepcije i ravnoteže, trening agilnosti te pliometrijski trening). Prevencija ozljeda i sindroma prenaprezanja kod djece i mladih. Provjera učinaka preventivnog programa vježbanja. Znanstvena utemeljenost primjene pojedinih oblika preventivnog treninga.

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Pećina, M. i sur. (2019). Sportska medicina. Zagreb: Medicinska naklada.

2. Uremović, M., Davila, S. (2018.). Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava. Zagreb: Medicinska naklada.

3. Berg, K. (2014.). Terapijsko istezanje. Zagreb: Znanje d.d.

4. Jukić, I., Marković, G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

   Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Brukner, P., Clarsen, B., Cook, J., Cools, A., Crossley, K., Hutchinson, M., PcCrorry, P., Bahr, R., Khan, K. (2016.). Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine: Injuries, Volume 1, 5th Edition. Sydney: McGraw-Hill Education.

2. Joyce, D., Lewindon, D. (2016.). Sports Injury Prevention and Rehabilitation. London: Routledge.

3.  Kisner, C., Allen Colby, L., Borstad, J. (2017.). Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. 7th Edition. Philadelphia: F. A. Davis Company.