Funkcionalna anatomija

Student će moći:

  1. rekonstruirati znanje iz opće anatomije i znanje o građi organa organskih sustava
  2. analizirati građu čovječjeg tijela i interpretirati životne funkcije
  3. razviti integralni pristup zdravlju i bolesti
  4. prosuđivati o stanicu i organizmu kao integriranom sustavu
  5. interpretirati i objasniti normalne fiziološke i anatomske vrijednosti.

Sadržaj predmeta: Osnove opće anatomije. Sustavi tijela čovjeka- Osnovna građa i funkcija. Sustav organa za kretanje: Koštani sustav. Kostur trupa. Rameni obruč, gornji udovi. Kostur zdjelice donjih udova. Kosti glave. Sustav spojeva među kostima. Vrste spojeva među kostima. Funkcionalna podjela zglobova. Spojevi glave, spojevi kralježnice. Zdjelični obruč. Mehanika kralješnice i zdjelice u cjelini. Spojevi i zglobovi prsnog koša. Gibanje rebara. Mehanika disanja. Građa i djelovanje spojeva i zglobova ramenog obruča u ruke. Građa i djelovanje spojeva i zglobova noge. Mišićni sustav. Građa i biološko ponašanje mišića. Mišići glave, vrata i trupa. Analiza pokreta koje izvode mišići glave, vrata itrupa. mišići ramenog obruča i ruke. Analiza pokreta ramena, ruke i šake. Mišići zdjelice i noge. Pokreti zdjelice, noge i stopala. Funkcionalna analiza pokreta s obzirom na sportske djelatnosti

OSNOVNA

1.  Keros, P. Pećina, M. i Ivančić-Košuta, M. (1999). Temelji anatomije čovjeka. Zagreb: Naprijed.

2.  Milanović, D. (ur.) (1997). Priručnik za sportske trenere. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

DOPUNSKA

1.   Netter, Atlas anatomije čovjeka – DVD

2.  Platzer, W. (1991). Sustav organa za pokretanje. JUMENA, Zagreb

3.  Keros, P., Krmpotić-Nemanić, J. i I. Vinter (1991). Perovićeva anatomija čovjeka, I-II, Zagreb: Medicinski fakultet. 

4.  Keros, P., Krmpotić-Nemanić, J. i Pećina, M. (1986). Anatomija čovjeka: lokomotorni sustav. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu..

5.  Keros, P. i sur. (1992). Temelji anatomije čovjeka. Zagreb: Medicinski fakultet.

6.  Sobotta, Johannes (2000). Atlas anatomije čovjeka (sv. 1 i 2). Urednici: R. Pabs i R. Putz; hrvatsko izdanje: A. Marušić. Jastrebarsko: Naklada Slap