Kineziterapija

Student će moći:

 1. Utvrditi i analizirati značajke oslabljenih skupina mišića
 2. Objasniti zakonitosti programiranja u kineziterapiji
 3. Primijeniti ranije stečena znanja u koncipiranju plana i programa u području kineziterapije
 4. Prikazati metode utvrđivanja oslabljene muskulature kroz određene pokrete i testove

 

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna metoda

ECTS

ISHOD UČENJA

Aktivnost studenta

Metoda Procjene

Bodovi

MIN

MAX

Pohađanje predavanja i vježbi

   1

  1 – 4

Prisustvovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija

  5

  10

Periodična provjera znanja ( kolokvij)

   1

  1 – 4 

Priprema za kolokvije i parcijalne ispite

     2 kolokvija ( pismeni )

  30

  45

Završni ispit

   1

  1 – 4

Priprema za pismeni i usmeni dio ispita

Jedan završni ispit ( pismeni i usmeni)

  25

  45

UKUPNO

  3

 

 

 

  60

 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanja

 1. Kineziterapija: temeljna područja predmeta. Definicije.
 2. Predmet proučavanja kineziterapije. Zadaće kineziterapije. Principi kineziterapije.
 3. Povijest kineziterapije. Razvoj kineziterapije.
 4. Metodika praćenja i evidentiranja u kineziterapiji i rehabilitaciji
 5. Organizacijske forme rada
 6. Kineziološko medicinske osnove za tjelesno vježbanje osoba oštećena zdravlja
 7. Dijagnostika loših držanja, pregled tijela
 8. Osnovne postavke dijagnostike i pregled rehabilitacijskih postupaka kod spuštenog stopala, biomehanika stopala, metode utvrđivanja statusa stopala
 9. Osnovne postavke dijagnostike i pregled rehabilitacijskih postupaka kod deformacija stopala
 10. Mehanizmi ozljeđivanja i osnove rehabilitacije kod ozljeda skočnog zgloba
 11. Osnovne postavke dijagnostike i pregled rehabilitacijskih postupaka kod deformacija u području koljena; genua valga, genua vara, genua recurvata
 12. Mehanizmi ozljeđivanja i osnove rehabilitacijskih postupaka kod ozljede koljena
 13. Osnovne postavke dijagnostike i pregled rehabilitacijskih postupaka kod prirođene dislokacije kuka
 14. Pregled teoretskih postavki kod deformacija kralježnice i loših držanja
 15. Osnovne postavke dijagnostike i pregled rehabilitacijskih postupaka kod skolioze i skoliotičnog lošeg držanja
 16. Osnovne postavke dijagnostike i pregled rehabilitacijskih postupaka kod kifoze, kifotičnog lošeg držanja, lordoze i lordotičnog lošeg držanja
 17. Osnovne postavke dijagnostike i pregled rehabilitacijskih postupaka kod deformacija prsnog koša: pectus carrinatum, pectus planum, pectus excavatum
 18. Osnovne postavke dijagnostike i pregled rehabilitacijskih postupaka kod deformacije torticolis
 19. Osnovne postavke dijagnostike i pregled rehabilitacijskih postupaka kod lumbalnog bolnog sindroma
 20. Osnovne postavke dijagnostike i pregled rehabilitacijskih postupaka kod cervikobrahijanog bolnog sindroma
 21. Mehanizmi ozljeđivanja i osnove rehabilitacijskih postupaka kod ozljeda ramenog zgloba
 22. Pregled teoretskih pretpostavki o pojmovima inkluzije i integraci

VJEŽBE:

 1. Dijagnostika loših držanja, pregled tijela
 2. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod deformacija u području stopala: pes planus
 3. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod deformacija u području koljena: genua valga, genua vara, genua recurvata.
 4. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod ozljede skočnog zgloba
 5. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod ozljede koljena
 6. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod prirođene dislokacije kuka
 7. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod loših držanja i deformacija kralježnice: skolioza i skoliotično loše držanje
 8. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod loših držanja i deformacija kralježnice: lordoza i lordotično loše držanje
 9. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod loših držanja i deformacija kralježnice: kifoza i kifotično loše držanje
 10. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod deformacija prsnog koša: pectus excavatum
 11. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod deformacija prsnog koša: pectus carrinatum, pectus planum
 12. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod deformacije krivog vrata, torticollis
 13. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod lumbalnog bolnog sindroma
 14. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod cervikobrahijanog bolnog sindroma
 15. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod ozljeda ramenog zgloba

OSNOVNA

/

DOPUNSKA

1. Kosinac, Z. (1992). Nepravilna tjelesna držanja djece i omladine: simptomi, prevencija i vježbe. Split: Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, Zavod za fizičku kulturu.

2. Kosinac, Z. (2002). Kineziterapija sustava za kretanje. (Udžbenik). Split: Sveučilište u Splitu.

1.Cvjetičanin, M. (1993). Priručnik o stopalu. I. Izdanje. Samobor:TIP „A. G. Matoš“ d.d.

3. Ciliga, D., Trošt Bobić, T., Petrinović Zekan, L. (2011). Dijagnostika u kineziterapiji. u: Findak,V. (ur.) Zbornik radova 20. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč, 2011., Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

4. Petrinović Zekan, L., Ciliga, D., Trošt Bobić, T. (2010). Individualizacija rada u području kineziterapije. u: Neljak, B. (ur.) Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč, 2010., Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 55-60.

5. Ciliga, D., Trošt Bobić, T., Petrinović Zekan, L. (2009). Metodički organizacijski oblici rada u kineziterapiji. u: Neljak, B. (ur.) Zbornik radova 18. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč, 2009., Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 29-37.

6. Ciliga, D., Petrinović Zekan, L. (2008). Stanje i perspektiva razvoja u području kineziterapije. u: Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 66-71

 • 14.12.2021. u 10 sati 
 • 1.2.2022. u 9 sati
 • 15.2.2022. u 9 sati 
 • 11.4.2022. u 9 sati 
 • 30.6.2022. u 14 sati 
 • 14.7.2022. u 14 sati 
 • 6.9.2022. u 14 sati 
 • 20.9.2022 u 14 sati