Sastav

Sastav Fakultetskog vijeća u akademskoj 2022./2023. godini:

Članovi Fakultetskog vijeća po položaju:

  1. Prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, dekanica
  2. Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Tomac, prodekan za nastavu i studente
  3. Doc. dr. sc. Tvrtko Galić, prodekan za razvoj, stručni rad i organizaciju poslovanja
  4. Doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

Izvanredni profesori:

5. Izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Galzina

6. Izv. prof. dr. sc. Ivica Kelam

Docenti:

7. Dr. sc. Hrvoje Ajman

8. Dr. sc. Josip Cvenić

9. Dr. sc. Mijo Ćurić

10. Dr. sc. Ivica Franjko

11. Dr. sc. Danijela Kuna

12. Dr. sc. Dražen Rastovski

Predstavnici nastavnika u nastavnom zvanju:

13. Ivana Duvnjak, pred.

Predstavnici suradnika u suradničkom zvanju:

14. Marin Marinović, mag. cin., asistent

Predstavnik ostalih zaposlenika:

15. Marija Zelić, mag. oec.,

Predstavnici studenata:

16. Mateo Paulović, predsjednik Studentskog zbora Fakulteta

17. Kristijan Cvetko

18. Luka Opšić

Članica Fakultetskog vijeća bez prava glasa:

Danijela Išasegi Drenjančević, dipl. iur., tajnica Fakulteta

 

Odluka Fakultetskog vijeća o utrvđivanju sastava u akademskoj 2022.-2023.

 

Dokumenti