Sastav

Sastav Fakultetskog vijeća u mandatnom razdoblju 2023.-2026. godine:

 

Članovi Fakultetskog vijeća po položaju:

  1. Prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, dekanica
  2. Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Tomac, prodekan za nastavu i studente
  3. Doc. dr. sc. Tvrtko Galić, prodekan za razvoj, stručni rad i organizaciju poslovanja
  4. Doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

Izabrani predstavnici nastavnika na znanstveno-nastavnim radnim mjestima:

5. Izv. prof. dr. sc. Danijela Kuna

6. Doc. dr. sc. Hrvoje Ajman

7. Doc. dr. sc. Josip Cvenić

8. Doc. dr. sc. Mijo Ćurić

9. Doc. dr. sc. Ivica Franjko

10. Doc. dr. sc. Ivana Klaričić

Izabrani predstavnici nastavnika na nastavnim radnim mjestima i suradnika na suradničkim radnim mjestima:

11. Ivana Duvnjak, predavač

12. Dr. sc. Ivan Perić, viši asistent

13. Zoran Špoljarić, mag. cin, asistent

Izabrani predstavnik drugih zaposlenika:

14. Gordana Barišić, bacc. ing., Voditeljica Ureda za upravljanje ljudskim resursima

Izabrani predstavnici studenata:

15. Antonio Žulj, predsjednik Studentskog zbora

16. Maria Lovrić

Članovi Fakultetskog vijeća bez prava glasa:

Danijela Išasegi Drenjančević, dipl. iur., tajnica Fakulteta

Darko Matotek, mag. oec., predstavnik Podružnice Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja

 

Sastav Fakultetskog vijeća Kineziološkog fakulteta Osijek u mandatnom razdoblju 2023.-2026.

 

Dokumenti