Sporazumi o suradnji

Kineziološki fakultet Osijek svoje aktivnosti usmjerio je na razvoj međunarodne suradnje s partnerskim ustanovama u Europi i svijetu, poticanju međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja te sudjelovanju u međunarodnim znanstvenim projektima i programima s područja visokog obrazovanja iz područja kineziologije.

Uključeni smo u međunarodne sveučilišne mreže mobilnosti, surađujemo sa srodnim institucijama iz inozemstva te smo uključeni u međunarodne i stručne istraživačke projekte. Internacionalizacija predstavlja jedan od prioriteta razvoja Kineziološkog fakulteta Osijek. Međunarodna suradnja ostvaruje se putem ERASMUS+ programa, bilateralnih sporazuma o suradnji te međunarodnih stručnih i znanstvenih organizacija.

Kineziološki fakultet Osijek ima potpisane bilateralne sporazume o suradnji sa sljedećim institucijama iz inozemstva:

 

Institucija Mjesto
1. Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla, Bosna i Hercegovina
2. Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Fakultet tjelesnog odgoja, sporta i zdravlja Skopje, Sjeverna Makedonija
3. Gdansk University of Physical Education and Sport Gdanjsk, Poljska
4. Znanstveno-raziskovalno središče Koper Kopar, Slovenija
5. Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Niš, Srbija
6. Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo, Bosna i Hercegovina
7. Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Beograd, Srbija