Najčešće postavljena pitanja (FAQ)

* Koja je procedura ako se želim nakon završetka preddiplomskog studija u inozemstvu upisati na vaš diplomski studij?

– Student prvo treba dobiti  rješenje Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Detaljnije se možete informirati na poveznici: http://www.unios.hr/kvaliteta/djelatnosti/akademsko-priznavanje/
– Nakon toga se student prijavljuje na Natječaj za upis na diplomski studij kada isti bude raspisan
– Nakon objave rang-liste za upis na diplomski studij–ukoliko je ostvario pravo na upis, student se upisuje u terminu predviđenim natječajem.

* Mogu li se nakon završenog stručnog studija iz područja kineziologije upisati na diplomski studij uz polaganje razlike ispita?

– Trenutno ne postoji takva mogućnost.

* Mogu li studirati u statusu izvanrednog studenta?

– Od akademske godine 2021./2022. postoji mogućnost studiranja u statusu izvanrednog studenta.

* Koja je procedura ukoliko želim platiti školarinu na rate?

– Ukoliko postoje opravdani razlozi za plaćanje na rate, student predaje zamolbu u Uredu za studente i  studije.
–  Ukoliko se gore navedena zamolba odobri, student dobiva Odluku s navedenim brojem rata i datumima uplate.

* Što ako sam izgubio X-icu?

– Ukoliko student izgubi X-icu uplaćuje 50,00 kn na žiro račun fakulteta IBAN: HR42 2500 0091 1015 07830, Poziv na broj: OIB studenta
– Zamolba za izradu nove X-ice  predaje se u Ured za studente i studije.