Teorija i metodika sportskih igara 2

Studenti će moći:

1. usvojiti i demonstrirati osnovna znanja i vještine iz  košarke, odbojke s posebnim naglaskom na zahtjeve tih sportova u odnosu na kondicijska svojstva.

2. objasniti jednadžbu specifikacije uspješnosti za svaki pojedini sport

3. opisati metodički slijed osnovnih struktura pojedinih elemanata iz svakog sporta

4. primjeniti odgovarajuće pomoćne i elementarne igre iz pojedinih sportova s ciljem razvoja tehničkih znanja i kondicijske pripremljenosti

5. opisati i primjeniti odgovarajuće specifične motoričke testove u pojedinom sportu

Ravnomjernom satnicom raspoređena nastava iz sportova košarka i odbojka sadržavati će teme: Osnovna pravila košarkaške i odbojkaške igre. Jednadžba specifikacije uspješnosti u košarci i odbojci. Modelne karakteristike sportaša u košarci i odbojci. Utjecaj antropoloških karakteristika, sposobnosti te osobina i efikasnosti treniranja na uspješnost u košarci i odbojci. Analiza i metodika poučavanja osnovnih struktura košarkaške i odbojkaške tehnike u fazi napada i obrane. Primjena pomoćnih i elementarnih igara s košarkaškom i odbojkaškom loptom s ciljem razvoja tehničkih znanja i kondicijske pripremljenosti u košarci i odbojci. Specifični motorički testovi u košarci i odbojci (opis i primjena).

   Obvezatna literatura 

1. Marelić, N., Marelić, S., Đurković, T., Rešetar, T. (2008). Nastavne teme iz odbojke za osnovne škole – priručnik za učitelje tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2.Matković, B. i suradnici (2010). Antropološka analiza košarkaške igre. Kineziološki fakultet u Zagrebu.

  Dopunska literatura

1. Janković, V. & N. Marelić (2003). Odbojka za sve. Zagreb. Autorska naklada.

2. Tocigl, I. (1998). Košarkaški udžbenik. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, Zavod za fizičku kulturu, Split.