Atletika

Studenti će moći:

 1. Primijeniti tehnička i metodička znanja i vještine iz atletike za stručni rad u sportu i sportskoj rekreaciji,
 2. Koristiti programe atletskih disciplina hodanja, trčanja, skokova i bacanja u sportu i rekreaciji,
 3.  Rabiti specifična znanja provođenja različitih metodičkih postupaka poučavanja i kontrole izvedbe pojedinih atletskih tehnika te provođenje atletskih natjecanja

Povijest, pravila i organizacija atletike u Hrvatskoj i svijetu. Povijesne značajke atletskih disciplina u svijetu i u nas. Klasifikacija atletskih disciplina. Strukturalna i biomehanička analiza disciplina hodanja i trčanja: sportsko hodanje, kros trčanje i brdsko trčanje, trčanje na kratke, srednje i duge pruge, trčanje preko prepona i zapreka i štafetna trčanja. Strukturalna i biomehanička analiza disciplina skokova: skok udalj i skok uvis. Strukturalna i biomehanička analiza disciplina bacanja – kugla. Anatomske karakteristike i funkcionalna obilježja pojedinih grupacija i pojedinih atletskih disciplina. Utvrđivanje i vrednovanje strukturalnih, kinematičkih i kinetičkih karakteristika pojedinih atletskih disciplina. Antropološke karakteristike važne za uspjeh u pojedinim atletskim disciplinama. Osnove metodike poučavanja i vježbanja u atletici. Analiza metodičkih postupaka u različitim oblicima atletskih gibanja: metode učenja za usvajanje znanja atletskih gibanja i metode vježbanja za razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti. Redoslijed poučavanja elemenata tehnike (analitički, sintetički i situacijski). Atletski sadržaji kroz igre i vježbe. Osnovne metode razvoja motoričkih sposobnosti dominantnih u atletskim disciplinama. Odabir sredstava, opterećenja i metoda učenja. Organizacijski oblici rada u primjeni atletskih sadržaja. Mjere osiguranja u nastavi i u treningu. Univerzalni program atletske pripreme za djecu i mlade. Višebojski trening. Organizacija i provedba atletskih natjecanja. Analiza usvojenosti tehnike pojedinih atletskih disciplina. Korištenje trenažnih pomagala u metodici učenja tehnike trkačke atletske discipline. Programiranje i kontrola atletske pripreme u radu s neselekcioniranim i selekcioniranim djecom u atletici: metode selekcije, atletski trening u školi, priprema za školska natjecanja, periodizacija treninga u školi i klubu. Testiranje motoričkih sposobnosti. Registracija i praćenje natjecateljskih rezultata u atletskim disciplinama. Ocjenjivanje i vrednovanje pojedinih elemenata tehnike i postignuća u različitim atletskim disciplinama.

OSNOVNA

 

DOPUNSKA

 1. Milanović, D., E. Hofman, V. Puhanić, V. Šnajder (1986). Atletika – znanstvene osnove. Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.
 2. Šnajder, V. (1997). Na mjesta pozor Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 180 str.
 3. Šnajder, V. i D. Milanović (1991). Atletika hodanja i trčanja. Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 78 str.
 4. Međunarodna pravila za atletska natjecanja (2001). Savez hrvatskih atletskih sudaca, Zagreb.
 5. Babić, V. i V. Vučetić (2004). Praćenje vrednovanje i ocjenjivanje tehnike niskog starta u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. U: V. Findak (ur.) Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa RH Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije, Rovinj, 19.-23.06.2004., str 270-275. Zagreb: Hrvatski Kineziološki savez.
 6. Bodnarčuk A.P. i sur. (1984).  Atletska bacanja. Zagrebački sportski savez, Zagrebački atletski savez. Zagreb.Čoh, M. (2001). Biomehanika atletike. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 7. Hofman, E., G. Žufar (1993). Skok s motkom za djevojke. Kineziologija, 25(1-2).129-131.

Vučetić, V. i V. Babić (2004). Praćenje vrednovanje i ocjenjivanje tehnike istrajnog trčanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. U: V. Findak (ur.) Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa RH Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije, Rovinj, 19.-23.06.2004., str 410-414. Zagreb: Hrvatski Kineziološki savez.

 • 17.6.2021
 • 7.7.2021
 • 1.9.2021
 • 15.9.2021