Engleski jezik

Student će moći:

 1. definirati osnovne pojmove vezane uz stručnu terminologiju kineziologije
 2. razumjeti i sažeti osnovne ideje stručnih tekstova na engleskom jeziku
 3. primijeniti naučenu stručnu terminologiju u izlaganju
 4. objasniti povezanost između procesa i rezultata
 5. napisati kraći vođeni tekst o odabranim temama iz područja kineziologije

– obilježja stručnog engleskog jezika (kineziologije)                                                                                                                                                                                                                                                              -terminologija iz stručnih engleske tekstove s temama iz kineziologije – dijelovi tijela; nazivi sportova i disciplina; nazivi sprava/rekvizita; nazivi sportskih igrališta/terena; kineziologija vs. sport, anatomija (vrste mišića, struktura mišića, način kako mišići dobivaju naziv itd.), fiziologija (vrste mišićnih kontrakcija, transport kisika itd.), aerobno vježbanje, fitnes, uloga tjelesnog vježbanja u svakodnevnom životu                                                                                                                                                                                                                                                                                              -različite vrste sportova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -odabrane teme iz gramatike: tvorba riječi, složenice, skraćivanje riječi, akronimi; množina imenica iz latinskog i grčkog jezika; prezent, pasivne konstrukcije u stručnim tekstovima na engleskom jeziku; kondicionalne rečenice u stručnim tekstovima na engleskom jeziku

OSNOVNA

 1. Omrčen, D. (2000). English for kinesiology. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

 

DOPUNSKA

 1. Omrčen, D. (2009). English for Sports Coaches. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera  Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

 • 27.1.2021
 • 10.2.2021
 • 9.6.2021
 • 23.6.2021
 • 8.9.2021
 • 22.9.2021