Engleski jezik

Studenti će moći:

  1. usvojiti osnovnu kineziološku terminologiju u engleskom jeziku kroz rad na stručnim tekstovima;
  2. steći će osnovna morfološka i sintaktička znanja u stručnom engleskom jeziku kineziologije kroz obradu nastavnih sadržaja.
  3. postići će razumijevanje pisanog stručnog teksta na engleskom jeziku (prijevod teksta, razgovor o tekstu, interpretacija pročitanog stručnog teksta) te će steći sposobnost usmenog komuniciranja.   

Engleski jezik u kineziologiji:

1. O terminologiziranju riječi. 2. Podrijetlo odabranih naziva u stručnom engleskom jeziku u kineziologiji. 3. Razvoj pojmova/koncepata i pridruženih im naziva u kineziologiji. 4. Obilježja stručnog engleskog jezika (kineziologije). 5. Obrada terminologije kroz stručne engleske tekstove s temama iz kineziologije – dijelovi tijela; nazivi sportova i disciplina; nazivi sprava/rekvizita; nazivi sportskih igrališta/terena; kineziologija vs. sport, anatomija (vrste mišića, struktura mišića, način kako mišići dobivaju naziv itd.), fiziologija (vrste mišićnih kontrakcija, transport kisika itd.), aerobno i anaerobno vježbanje, fitnes, uloga tjelesnog vježbanja u svakodnevnom životu, atletika (atletske discipline, biomehanika skoka u dalj itd.), sportska gimnastika (npr. nazivi i opisi izvedbe elemenata na spravama u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici), ritmička gimnastika, plivanje (nazivi četiri priznata načina plivanja, nazivi natjecateljskih disciplina, nazivlje i opis tehnika unutar pojedinih načina plivanja), ronjenje (plovnost, ronjenje na dah, ronjenje s bocama itd.), veslanje (veslačke discipline u veslanju na pariće i veslanju tipa rimen itd.), jedrenje, borilački sportovi (osnovni nazivi pojedinih borilačkih sportova i vještina te osnovni nazivi udaraca, bacanja i hvatova), timski sportovi – košarka, rukomet, odbojka, nogomet (npr., dijelovi terena, pozicije igrača, osnovne vještine, elementi igre u napadu i obrani itd.); skijanje, tenis (dijelovi terena, osnovni udarci, opis udaraca itd.), sport za osobe s invaliditetom, olimpijske igre itd. 6. Odabrane teme iz gramatike: afiksacija, složenice, stapanje, skraćivanje riječi, akronimi; množina imenica iz latinskog i grčkog jezika; primjena pasivnih konstrukcija u stručnim tekstovima na engleskom jeziku; glagolska vremena.

 Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Omrčen, D. (2000). English for kinesiology. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

2. Omrčen, D. (2009). English for Sports Coaches. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. (1991). Dictionary of the sport and exercise sciences. Champaign: Human Kinetics Books.

2. Hornby, A. S. (2000). Oxford advanced learner’s dictionary of current English. Šesto izdanje. Oxford: Oxford University Press.

3. Leech, G., & Svartvik, J. (1994). A communicative grammar of English. 2. izdanje. London: Longman.

4. Rules of the game. (1991). London: The Diagram Group, Collins Willow, Harper Collins Publishers.