Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja

Student će moći:

 1. Analizirati istraživanja iz područja psihologije sporta i vježbanja.
 2. Prepoznati osobine ličnosti kod sportaša i njihov učinak na izvedbu.
 3. Prepoznati karakteristike kognitivnih procesa kod sportaša, njihov učinak i predložiti intervencije.
 4. Analizirati vrste motivacija.
 5. Poticati koheziju ekipe.
 6. Primijeniti spoznaje o dobrobiti vježbanja

Kratki prikaz povijesti nastanaka i razvoja psihologije sporta, definiranje predmeta znanstvene i primijenjene sportske psihologije. Osobine ličnosti i sport. Kognitivni procesi i uspjeh u sportu. Pažnja. Motivacija. Emocije. Kognitivno-bihevioralne intervencije u sportu. Izgaranje, ozljede, ovisnost. Psihološka dobrobit vježbanja.

OSNOVNA

 1. Cox, R, H, (2005). Psihologija sporta. Jastrebarsko: Naklada Slap.

DOPUNSKA

 1. Bosnar, K., Balent, B. (2009). Uvod u psihologiju sporta. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 2. Lox, C., Martin, K. A.,  Gainforth, H.L., Petruzzello, S. J. (2019). The Psychology of Exercise: Integrating Theory and Practice. Scottsdale. New York: Routledge.
 3. Moran, A., Toner, J. (2017). A Critical Introduction to Sport Psychology. New York: Routledge.
 • 2.2.2021
 • 16.2.2021
 • 14.6.2021
 • 28.6.2021
 • 6.9.2021
 • 20.9.2021