Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja

Studenti će razumjeti funkcioniranje sportskog tima i rad stručnjaka; analizirati aspekte razvoja pojedinca u sportu i tjelesnom vježbanju; razumjeti odnos psiholoških faktora i odabira sporta i tjelesnog vježbanja te sportske izvedbe i sportskih rezultata; opisati važnost psihološke pripreme sportaša i uloge stručnog tima u radu sa sportašima; primijeniti metode i tehnike psihološke pripreme sportaša; primijeniti tehnike uspostavljanja optimalnog psihičkog stanja sportaša za natjecanje.

Kratki prikaz povijesti nastanaka i razvoja psihologije sporta; definiranje predmeta znanstvene i primijenjene sportske psihologije; suvremene teorije i konstrukti psihologije sporta i tjelesnog vježbanja; pozitivni i negativni efekti sporta i tjelesnog vježbanja na psihološki razvoj i kvalitetu života; utjecaj različitih psihičkih procesa (emocije, pažnja, koncentracija) na sportsku izvedbu i načini djelovanja kineziologa i trenera u svrhu postizanja optimalne sportske izvedbe; ličnost, motivacija, anksioznost, agresivnost i grupni procesi u sportu; utvrđivanje specifičnih osobina sportaša u pojedinim sportovima; uvježbavanje tehnika psihološke pripreme sportaša, koncentracije, mobilizacije i opuštanja na treningu i uoči natjecanja; specifičnosti sporta i vježbanja djece i mladih; samopouzdanje i samopoštovanje u sportu; psihološke teškoće i izazovi u radu kineziologa; praktična primjena postupaka namijenjenih kineziolozima i trenerima u formiranju i uvježbavanju sportskih vještina sportaša i pružanju psihološke podrške.

OSNOVNA

1. Cox, R. H. (2005). Psihologija sporta. Naklada Slap.

2. Bosnar, K. i Balent, B. (2009). Uvod u psihologiju sporta: Priručnik za sportske trener. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

3. Balent, B., Kobilšek, A. i Šašek, H. (2017). Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi. Priručnik za trenere. Sportski savez Grada Zagreba.

4. Drenovac, M. (2007). Sportska psihologija. Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku.

DOPUNSKA

1. Rathus, A. S. (2000). Temelji psihologije. Naklada Slap.

2. Petz, B. (2005). Psihologijski rječnik. Jastrebarsko, Naklada Slap.

3. Bajraktarević, J. (2008). Psihologija sporta-teorija i empirija. Univerzitetski udžbenik, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, „Arka“, Sarajevo.

  • 3.2.2022 u 9 sati 
  • 17.2.2022 u 9 sati
  • 12.4.2022 u 9 sati 
  • 14.6.2022 u 9 sati 
  • 28.6.2022 u 9 sati 
  • 30.8.2022 u 9 sati 
  • 13.9.2022 u 9 sati