Teorija i metodika elementarne gimnastike

Student će moći:

1. Primijeniti osnovne kretne strukture iz muške i ženske sportske gimnastike na svim razinama odgojno obrazovnog sustava

2. Primijeniti osnovne kretne strukture iz ritmičke  gimnastike na svim razinama odgojno obrazovnog sustava

3. Izraditi plan i program rada respektirajući dob, spol i razvojne karakteristike

4. Dijagnosticirat i provoditi kontrolu stanja specifičnih motoričkih znanja osnovnih elemenata sportske i ritmičke gimnastike

Kineziološka i antropološka analiza sportske gimnastike.

Definicije, sadržaji i analiza pojma gimnastika, sportska gimnastika i akrobatika. Discipline sportske gimnastike

(dimenzije sprava). Karakteristike vježbanja u pojedinim gimnastičkim disciplinama. (2P)

Osnovni pojmovi i terminologija sportske gimnastike. Sistematizacija gimnastičkih elemenata. Porijeklo sistematizacije u sportskoj gimnastici.

Podjela sprava po visini. Podjela sprava po osi. Odnos vježbača prema spravi. Osnovne vrste hvatova. Osnovne grupe gimnastičkih elemenata. Osnovni položaji na spravama – visovi i upori. Podjela

gimnastičkih elemenata u strukturalne grupe. (2P)

Proces učenja gimnastičkih elemenata. Uloga i značaj procesa učenja u sportskoj gimnastici. Organizacija i način provedbe sadržaja sportske gimnastike (materijalni uvjeti:objekti, sprave, pomoćne sprave). (2P)

Ritmička gimnastika:

Povijest i organizacija ritmičke gimnastike, primijenjive vrijednosti ritmičke gimnastike u područjima primijenjene kineziolgoije.

Metodički postupci učenja elemenata ritmičke gimnastike (hodanjaa, trčanja, plesni koraci, zamasi, kruženja, valovita gibanja, osmice, poskoci skokovi, okreti i pirueta ravnotežni položaji i akrobatski elementi.)

Sportska muška i ženska gimnastika:

Parter: kolut naprijed, kolut natrag; stoj na glavi (zgrčeno, sklonjeno, raznožno); stoj na rukama; premet strance s okretom za 1800 natrag – „rondat“; premet naprijed, premet natrag, salto naprijed, salto natrag

Konj s hvataljkama: njih u uporu na konju s hvataljkama; odnožni premasi iz upora prednjeg na konju s hvataljkama;

Karike: vis uznjeto – vis strmoglavo – vis uznjeto, njih u visu prednjem na karikama; naupor zanjihm na karikama, naupor usklopno, iskret naprijed,  saskok salto raznožni

Preskok: zgrčka i raznoška, po širini i dužini konja,

Ruče: njih u uporu i potporu na ručama; saskok zanožno i sakskok prednožno na ručama, upor prednjihom na ručama, kolut naprijed raznožno, ramenski stoj kolut naprijed

Preča: njih na preči saskok u zanjihu, uzmah, naupor usklopno na preči, kovrtljaj naprijed iz upora prednjeg, kovrtljaj natrag iz upora prednjeg, kovrtljaj naprijed jašući, naupor jašući na preči, saskok odbočno i saskok zgrčeno

Dvovisinske ruče: jednonožni i sunožni uzmah na nižu pritku; saskok odnjihom iz upora prednjeg; :, klim, njih,

klimom i njihom premah zgrčno i raznožno; saskok podmetni iz upora prednjeg na nižoj pritki;

Greda: osnove kretanja po gredi, različite varijante hodanja, naskok s premahom odnožnim i okretom za 900, usprav kroz čučanj i klek, okret sunožno za 900, saskok pruženi, naskok u upor čučeći, čeono u odnosu na gredu, bočno u odnosu na gredu, na početku grede, odnožno, s odnoženjem,

Ritmička gimnastika

Osnovni elementi s loptom

Osnovni elementi s vijačom

Osnovni elementi s obručem

Osnovni elementi s čunjevima

Osnovni elementi s trakom

Osnovni koraci narodnih i društvenih plesova

 Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.  Živčić Marković, Kamenka; Krističević, Tomislav. Osnove sportske gimnastike. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016

2.  Živčić, K. (2007). Akrobatska abeceda u sportskoj gimnastici. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

3.  Živčić, K., Breslauer, N. (2011). Opis nastavnih tema i kriteriji ocjenjivanja – Tjelesna i zdravstvena kultura u razrednoj nastavi. Zagreb: LIP PRINT

4.  Živčić, K., Breslauer, N., Stibilj-Batinić, T. (2008). Dijagnosticiranje i znanstveno verificiranje metodičkog postupka učenja u sportskoj gimnastici. Odgojne znanosti, 1(15): 159-180.

5.  Hraski, Ž. (2008). Osnovni akrobatski elementi na tlu. Skripta. Zagreb: Kineziološki fakultet.

6.  Furjan-Mandić, G. (2007). Ritmička gimnastika. Priručnik. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 

1.   Čuk, I., Bolković, T., Bučar Pajek, M., Turšić, B., Bricelj, A. (2009). Teorija in metodika športne gimnastike – vaje (delovni zvezek za študente univerzitetnega študija). Ljubljana: Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani.

2.  Hraski Ž., Krističević, T., Basić, R. (2003). Osnove treninga snage u sportskoj gimnastici. u: Milanović D., Jukić I. (ur.) Zbornik radova, Međunarodni znanstveno stručni skup „Kondicijska priprema sportaša“, 12. zagrebački sajam sporta i nautike. Zagreb, 21. – 22. veljače, 529-532.

3. Hraski, Ž., Mejovšek, M. (2004). Production of angular momentum for backward somersault. IASTED International Conference on Biomechanics, Honolulu, Hawaii, USA, 10-13

4. Mitchell, D., Davis, B., Lopez, R. (2002). Teaching Fundamental Gymnastic Skills. Human Kinetics.