Kineziološka analiza u fitnesu

Student će moći:

 1. Opisati i znati primijeniti temeljna znanja o provođenju oblika i sadržaja fitnes programa
 2. Analizirati utjecaj različitih fitnes programa na antropološki status čovjeka
 3. Demonstrirati pojedine fitnes tehnike
 4. Primjeniti fitnes programe i pojedine oblike podučavanja

– Podjela kinezioloških aktivnosti u području fitnesa (trening s opterećenjem, kardio-fitnes, aerobika).

– Analiza mišića, mišićnih skupina i zglobova u pojedinim vježbama s utezima, kardio-fitnes vježbama, te različitim vrstama aerobike.

– Energetski procesi pri izvođenju pojedinih vježbi iz područja treninga s opterećenjem, kardio-fitnesa i aerobike.

OSNOVNA

 1. Jukić, I., Marković, G. (2005) Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb: Kineziološki fakultet.

 

DOPUNSKA

 1. Anderson, B. (2000). Fitness za sve [programi treninga za žene i muškarce]
 2. Bompa, Tudor O.(2000). Total training for young champions, USA : Human Kinetic .
 3. Gregory Haff,G., Travis Triplett, N. (2008). Essentials of strength training and conditioning / National Strength and Conditioning Association , USA: Human Kinetics.
 4. Howley, E., Franks, B.D. (2007). Fitness Professional’s Handbook, Champaign, IL., USA.
 5. Jukić, I. i sur. (2012). Kondicijska priprema sportaša,  Zagreb : Kineziološki fakultet : Udruga kondicijskih trenera Hrvatske

 

 • 12.2.2021
 • 15.6.2021
 • 1.7.2021