Prevencija ozljeda sportaša

Student će moći:

 1. analizirati metodičke i programske postupke prevencijskog treninga
 2. planirati, interpretirati i vrjednovati individualne programe treninga
 3. identificirati rizične faktore i mehanizme nastanka ozljeda u sportu
 4. procijeniti potencijalno rizične situacije za nastanak ozljeda pri treniranju
 5. integrirati nove spoznaje u stručni rad

Predavanja (svaka se tema  obrađuje dva nastavna sata osim teme pod red.br. 1 koja se obrađuje jedan nastavni sat)

 1. Globalni sustav prevencije ozljeda u sportu (4 koraka)
 2. Sportske ozljede i sindromi prenaprezanja
 3. Epidemiologija sportskih ozljeda (učestalost, vrsta i značaj, identifikacija problema po sportovima)
 4. Rizični faktori i mehanizmi nastanka ozljeda sportaša
 5. Oporavak sportaša
 6. Dijagnostika u funkciji prevencije ozljeda u sportu
 7. Metodika i programiranje treninga u funkciji prevencije ozljeda u sportu
 8. Kondicijski trening u funkciji prevencije ozljeda sportaša

Seminari (svaka se tema obrađuje dva nastavna sata osim teme pod red.br. 7 koja se obrađuje tri nastavna sata)

 1. Trening snage u funkciji prevencije ozljeda sportaša
 2. Trening skočnosti i brzine u funkciji prevencije ozljeda sportaša
 3. Razvoj propriocepcije i ravnoteže (posturalne kontrole) u funkciji prevencije ozljeda sportaša
 4. Primjena vježbi istezanja u funkciji prevencije ozljeda sportaša
 5. Kompleksni neurom

Skularni trening u funkciji prevencije ozljeda sportaša

 1. Trening djece i mladih u funkciji prevencije ozljeda u sportu
 2. Provjera efekata preventivnog programa vježbanja – znanstvene osnove

 

Sustav prevencije ozljeda u vrhunskom sportu sastoji se od preventivne dijagnostike stanja sportaša, razvoja i održavanja kondicijskih svojstava, učenja i usavršavanja

motoričkih znanja, dugoročne sportske pripreme (koja podrazumijeva uvažavanje principa sportskog treninga i postizanje integralne pripremljenosti) te ergogenih

sredstava. Okvirni sadržaj izbornog predmeta „Prevencija ozljeda sportaša“ čine postupci preventivne dijagnostike stanja sportaša u koju se ubrajaju dijagnostički postupci

kao što su klinički pregledi sportaša, biokemijska dijagnostika, posturografija, pedobarografija, izokinetička dijagnostika i neuromuskularna procjena. Preventivna

dijagnostika predstavlja temelj za planiranje programa prevencije ozljeda sportaša. Sastavni dijelovi preventivnog treninga jesu: unapređenje mišićnog tkiva, unapređenje

vezivnog tkiva, razvoj fleksibilnosti i proprioceptivni trening. Unapređenjem mišićnog tkiva moguće je smanjiti mogućnost ozljeđivanja mišića, ali i unaprijediti motoričke

sposobnosti sportaša. Namjera je da se mišićne regije, od kojih u najvećoj mjeri ovisi uspjeh u određenom sportu, optimalno razviju.

Unapređenje vezivnog tkiva moguće je primjenom velikih i dinamičkih opterećenja te trenažnim podražajima niskog intenziteta i dužeg trajanja čija je svrha kapilarizacija

vezivnog tkiva i poticanje kolagenog metabolizma te unapređenje hrskavica zglobova što je temeljni preduvjet za prevenciju sportskih ozljeda. Koristi od unapređenja

fleksibilnosti, osim povećanja opsega pokreta, ogledaju se u prevenciji upala mišića nakon treninga i smanjenju broja i težine ozljeda što povećava zaštitu sportaša od

potencijalnih opasnosti od ozljeda. Proprioceptivni trening: stavljanjem tijela sportaša u veliki broj trenažnih situacija koje će isprovocirati aktivaciju proprioceptora, stvorit

će se pretpostavke da će sportaš u urgentnim situacijama, koje bi mogle pruzročiti ozljedu, optimalno reagirati.

OSNOVNA

1. Janković, S., Trošt, T. (2005). Novi trendovi u rehabilitaciji mišićnih ozljeda. u: Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S.

(ur.) Kondicijska priprema sportaša: Zbornik radova međunarodne godišnje konferencije, Zagreb, 25. i 26. veljače

2005. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački sportski savez i Udruga kondicijskih treneraHrvatske.

2. Janković, S., Trošt, T. (2004). Rehabilitacija ozljeda skočnog zgloba. Kondicijski trening, 1(2), 53-61.

3. Pećina, M. (1992). Sindromi prenaprezanja. Zagreb: Globus.

DOPUNSKA

1. Harries, M., Williams, C., Stanish, D., Micheli, L. (2000). Oxford: Oxford Textbook of Sports Medicine.

2. Jukić, I., Šimek, S. (2003). Kondicijski trening u funkciji prevencije ozljeda sportaša. u: Milanović, D., Jukić, I. (ur.). Kondicijska priprema sportaša. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, Zagreb 21.-22. 02. 2003., Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebački sportski savez.

3. Renstrom, P. A. F. H. (ur.) (1994). Clinical Practice of Soprts Injury Prevention and Care. Oxford: Blackwell Scientific Publications.

4. Šimek, S., Jukić, I., Trošt, T. (2006). Preventivni trenažni programi. u: Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (ur.). Kondicijska priprema sportaša: zbornik radova 4. godišnje međunarodne konferencije „Prevencija ozljeda u sportu“, Zagreb, 24. i 25. veljače 2006., Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 117-129.