Uvod u fitnes

Student će moći:

1. Opisati i objasniti kako komponente fitnesa utječu na cjelokupan kinantropološki status vježbača

2. Objasniti utjecaj životnih navika i ponašanja na razvoj, liječenje i prevenciju hipokinetičkih bolesti, infektivnih bolesti, stresa i ovisnosti

3. Analizirati povezanost između tjelesne aktivnosti, neaktivnosti i prehrane sa tjelesnom masom i sastavom tijela

4. Planirati, implementirati i vrednovati osobni fitnes program

Podjela kinezioloških aktivnosti u području fitnessa (trening s opterećenjem, kardio fitness, aerobika). Analiza mišića, mišićnih skupina, i zglobova u pojedinim vježbama s utezima, kardio-fitness vježbama, te različitim vrstama aerobike. Energetski procesi pri izvođenju pojedinih vježbi iz područja treninga s opterećenjem, kardio-fitnessa i aerobike. Mišićna snaga i izdržljivost. Fleksibilnost. Postura i ravnoteža. Sastav tijela. Planiranje fitnes programa.

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Jukić, I., Marković, G. (2005) Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb: Kineziološki  fakultet.

  Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Blažević,J.,Blažević,M., Zenić,N.(2011). Fitnes i aerobika-priručnik KIFST

2. Furjan- Mandić, G. i sur. (2007). Metodika aerobike, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

3. Burton , A. William (1998). Movement Skill Assessment , USA : Human Kinetics .

4. Furjan- Mandić, G., Mitrović- Vrbanac, V. (2005). Metode slaganja koreografije u aerobici, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

5. Miletić, Đ. (2007). Estetska gibanja (udžbenik). Citius-Altius-Fortius, Split

6. Sekulić, D., D. Metikoš (2007). Uvod u transformacijske postupke u kineziologiji: Udžbenici Sveučilišta u Splitu, Fakultet PMZK Split