Tenis

Student će moći:

  1. analizirati teorijske informacije iz područja dijagnostike i razvoja novih tehnologija u tenisu
  2. demonstrirati napredna i specifična motorička znanja iz tenisa
  3. pokazati praktično metodičko znanje o primjerenim postupcima podučavanja napredne tehnike kroz igru
  4. uskladiti napredna strategijska i taktička znanja iz tenisa (strategija i taktika teniske pripreme i igre s obzirom na vrste podloga: zemljana, betonska i travnata).

Teorijska predavanja

1. Kineziološka analiza različitih teniskih udaraca (forhend, bekend top spin, slice, top spin i twist servisa , forhend i bekend voleja te smeša kroz aktivnu igru)

2. Antropološka analiza teniske igre na različitim podlogama

3. Tehničko-taktička primjena udaraca u igri s obzirom na podlogu

Vježbe

 1. Metodičke vježbe, njihov redoslijed i postupnost u poduci forhend udarca kroz aktivnu igru (sa živom loptom) iz bočnog i poluotvorenog stava s naglaskom na primjeni različitih rotacija

2. Metodičke vježbe, njihov redoslijed i postupnost u poduci bekend udarca kroz aktivnu igru (sa živom loptom) iz bočnog i poluotvorenog stava s naglaskom na primjeni različitih rotacija

3. Metodičke vježbe, njihov redoslijed i postupnost u poduci servis udarca s različitim rotacijama (slice, top spin, twist)

4. Metodičke vježbe, njihov redoslijed i postupnost u poduci forhend volej udarca iz igre

5. Metodičke vježbe, njihov redoslijed i postupnost u poduci bekend volej udarca iz igre

6. Metodičke vježbe, njihov redoslijed i postupnost u poduci smeš udarca iz zraka i nakon odskoka u aktivnoj igri

OSNOVNA

     1.Priručnik za teniske trenere (2009), Zagreb: Hrvatski teniski savez uz financijsku pomoć HOA-e

DOPUNSKA

  1. Crespo, M. (2002). Razvoj mladih tenisača ,  ITF Ltd, Bank Lane, Roehampton, London, England
  2. Filipčić, A., Filipčić, T. (2003). Tenis: učenje. Dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
  3. Teniska pravila (1993). Zagreb : Mladinska knjiga