Teorija i metodika sportova s reketom

Studenti će moći:
1. opisati osnovne teorijske informacije o sportovima s reketom;
2. demonstrirati osnovna i specifična motorička znanja iz navedenih sportova;
3. usvojiti praktična metodička znanje o primjerenim postupcima podučavanja početnika;
4. upoznati osnovna strategijska i taktička znanja iz sportova s reketom.

Osnovne informacije iz područja povijesti i razvoja tenisa i badmintona. Vrste reketa i podloga. Način izbora opreme. Pravila igre i osnove terminologije u sportovima s reketom. Primjena pojedinih sportova s reketom (tenisa i badmintona) na promjene dimenzija psihosomatskog statusa. Biomehanička analiza osnovnih elemenata tehnike tenisa i njihova praktična poduka. Varijacije izvođenja pojedinih elemenata tehnike iz tenisa i osnovnih udaraca u badmintonu. Metodički postupci poučavanja elemenata tehnike tenisa te osnovnih udaraca u  badmintonu. Osnove strategije i taktike u sportovima s reketom

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Crespo, M. i Miley, D. (2009). Priručnik za teniske trenere. Zagreb: Hrvatski teniski savez

 Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Filipčić, A., Filipčić, T. (2003). Tenis: učenje. Dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

2. Badminton u školi (2000). Hrvatski badmintonski savez (prema izdanju njemačkog badmintonskog saveza).