Baze podataka

PRISTUP BAZAMA PODATAKA

Hrvatskoj akademskoj zajednici putem Portala elektroničkih izvora omogućen je pristup bazama podataka koje su u Nacionalnoj licenci.

Pristup bazama podataka izvan institucije moguće je ostvariti putem NSK Proxy servera i Shibboleth prijave. Pristup bazama je moguć uz prijavu putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta koji imaju zaposlenici, nastavnici i studenti svake ustanove iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

  • OSTALE BAZE PODATAKA – besplatni pristup

MEDLINE (PUBMed)

najpoznatija medicinska bibliografska baza podataka koju stvara Nacionalna medicinska knjižnica Sjedinjenih Američkih Država (NLM, Bethesda, USA). Medline sadrži više od 27 milijuna bibliografskih zapisa iz biomedicinske literature u razdoblju od 1947. godine do danas. Medline indeksira više od 5400 časopisa s područja kliničke i bazične medicine, stomatologije, sestrinstva , veterinarske medicine i zdravstva iz cijelog svijeta. Većina radova u Medlineu ima sažetak na engleskom jeziku s poveznicom prema cjelovitom tekstu članka. (Upute za pretraživanje:  PubMed® Online Training)

 

DIGITALNI REPOZITORIJI

DABAR

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

ZIR

Nacionalni repozitorij objedinjuje sadržaj svih repozitorija završnih radova visokih učilišta – sveučilišta, fakulteta, veleučilišta i visokih škola. ZIR je uspostavljen suradnjom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i SRCA te nekoliko knjižnica visokih učilišta.

HRČAK

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima. Korisnicima omogućuje lagano pronalaženje časopisa i radova putem prebiranja (prema abecedi ili prema području znanosti) ili pretraživanja prema raznim poljima.

 

ČASOPISI

Kinesiology

Fakultet za kineziologiju Sveučilišta u Zagrebu od davne 1971. godine objavljuje časopis Kineziologija – znanstveni časopis iz područja opće i primijenjene kineziologije. Od 1996. do 1999. godine tiskao se usporedo i na hrvatskom i na engleskom jeziku, a od 32. volumena, tj. 2000. godine tiska se kao Kinesiology, samo na engleskom jeziku s proširenim sažecima na hrvatskom jeziku. Objavljuje izvorne znanstvene članke, pregledne članke, prethodna priopćenja i stručne članke hrvatskih i inozemnih autora koji su za tisak prihvaćeni na temelju pozitivnih recenzija eminentnih domaćih i inozemnih recenzenata. Kineziologija (engl. ekvivalent sports science) se definira kao opća, sveobuhvatna znanost o kretanju, vježbanju koja istražuje zakonitosti upravljanja procesima vježbanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji te ispituje djelovanje tih procesa na čovjeka, promatrana integralno, kao bio-psiho-socijalno biće. Stoga se u časopisu objavljuju članci koji s različitih bioloških, zdravstvenih, psiholoških, socijalnih, odgojnih, etičkih, gospodarstvenih, povijesnih i kulturoloških aspekata procjenjuju se i vrednuju promjene osobina, sposobnosti, motoričkih znanja i vještina koje nastaju pod utjecajem programiranih procesa tjelesnog vježbanja. Te se promjene potiču, opažaju i analiziraju od razine stanice do najširih socio-kulturnih razina. Časopis je indeksiran u: Thomson Reuters: Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, Scopus, EBSCO: SPORTDiscus with full text, American Psychological Abstracts: PsycLIT, PsycINFO IF 2020: 1.452 SJR 2020: 0.53

AnnalesKinesiologiae

Annales Kinesiologiae is an international interdisciplinary journal covering kinesiology and its related areas. It combines fields and topics directed towards the study research of human movement, physical activity, exercise and sport in the context of human life style and influences of specific environments. The basic aim and the underlying editorial concept of the journal Annales Kinesiologiae is to publish articles that investigate kinesiologic issues and deepen the existing knowledge in order to provide results that will improve the quality of life. The mission of the journal is to promote the applicative nature of kinesiologic research and to enhance the practical value of its results by disseminating relevant scientific findings and arguments.

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja međunarodni je časopis koji objavljuje neobjavljene izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne i stručne radove te druge priloge iz područja edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti, logopedije, pedagogije, psihologije, lingvistike i fonetike, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite te interdisciplinarnih društvenih i humanističkih znanosti, kao i različitih područja umjetnosti povezanih s pitanjima prevencije, probira, procjene i dijagnostike te tretmana, obrazovanja i ostalih modaliteta sveobuhvatne podrške u zajednici za osobe s različitim razvojnim i stečenim psihofizičkim poremećajima i/ili problemima u ponašanju.

Napredak : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju

 

Literatura koja je dio pojedinih kolegija, a dostupna je u bazi HRČAK:

Ethics of Doping in Sports: Two Contrasting Perspectives

 

 

ZBORNICI

Hrvatski Kineziološki Savez – Zbornik radova Ljetne škole