Baze podataka

PRISTUP BAZAMA PODATAKA

Hrvatskoj akademskoj zajednici putem Portala elektroničkih izvora omogućen je pristup bazama podataka koje su u Nacionalnoj licenci.

Pristup bazama podataka izvan institucije moguće je ostvariti putem NSK Proxy servera i Shibboleth prijave. Pristup bazama je moguć uz prijavu putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta koji imaju zaposlenici, nastavnici i studenti svake ustanove iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

DIGITALNI REPOZITORIJI

DABAR

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

ZIR

Nacionalni repozitorij objedinjuje sadržaj svih repozitorija završnih radova visokih učilišta – sveučilišta, fakulteta, veleučilišta i visokih škola. ZIR je uspostavljen suradnjom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i SRCA te nekoliko knjižnica visokih učilišta.

 

ČASOPISI

HRČAK

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima. Korisnicima omogućuje lagano pronalaženje časopisa i radova putem prebiranja (prema abecedi ili prema području znanosti) ili pretraživanja prema raznim poljima.

Literatura koja je dio pojedinih kolegija, a dostupna je u bazi HRČAK:

Ethics of Doping in Sports: Two Contrasting Perspectives

 

ZBORNICI

Hrvatski Kineziološki Savez – Zbornik radova Lejtne škole