Teorija i metodika sportskih igara 1

Studenti će moći:

1. usvojiti i demonstrirati osnovna znanja i vještine iz u rukometa i nogometa s posebnim naglaskom na zahtjeve tih sportova u odnosu na kondicijska svojstva.

2. objasniti jednadžbu specifikacije uspješnosti za svaki pojedini sport

3. opisati metodički slijed osnovnih struktura pojedinih elemanata iz svakog sporta

4. primjeniti odgovarajuće pomoćne i elementarne igre iz pojedinih sportova s ciljem razvoja tehničkih znanja i kondicijske pripremljenosti

5. opisati i primjeniti odgovarajuće specifične motoričke testove u pojedinom sportu

Ravnomjernom satnicom raspoređena nastava iz sportova rukometa i nogometa sadržavati će teme: Osnovna pravila rukometne i nogometne igre. Jednadžba specifikacije uspješnosti u rukometu i nogometu. Modelne karakteristike sportaša u rukometu i nogometu. Utjecaj antropoloških karakteristika, sposobnosti te osobina i efikasnosti treniranja na uspješnost u rukometu i nogometu. Analiza i metodika poučavanja osnovnih struktura rukometne i nogometne tehnike u fazi napada i obrane. Primjena pomoćnih i elementarnih igara s rukometnom i nogometnom loptom s ciljem razvoja tehničkih znanja i kondicijske pripremljenosti u rukometu i nogometu. Specifični motorički testovi u rukometu i nogometu (opis i primjena).

Obvezatna literatura 

1. Vuleta, D., D. Milanović & Colleagues (2009). Science in Handball. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb

2. Reilly, T., Cabri, J., & Araújo, D. (Eds.). (2005). Science and Football V: The Proceedings of the Fifth World Congress on Sports Science and Football. Routledge.

  Dopunska literatura 

1. Vuleta, D., D. Milanović i sur.(2004): Rukomet znanstvena istraživanja. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2. Barišić, V. (1996): Strukturalna analiza nogometne igre na temelju nekih antropoloških karakteristika. Magistarski rad, Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu