Misija i vizija

Misija Kineziološkog fakulteta Osijek

Misija Fakulteta jest omogućiti najviše akademske standarde u znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti te osigurati studentima stjecanje kompetencija u skladu s potrebama u područjima primijenjene kineziologije, društva i nacionalnog razvoja. Fakultet potiče proučavanje zakonitosti upravljanog procesa vježbanja te potiče nаpredovаnje nastavnika i studenаtа uključivаnjem u istraživački europski prostor visokog obrazovanja progrаmima međunаrodne surаdnje i mobilnosti studenаtа, istrаživаčа i nаstаvnikа.

Vizija Kineziološkog fakulteta Osijek

Vizija Fakulteta je težiti unapređenju kvalitete visokog obrazovanja i razvijat će studijske programe i  projekte uvažavajući akademske vrijednosti te programe cjeloživotnog učenja u skladu s potrebama društva i suvremene kineziologije kao globalne univerzalne vrijednosti.