Pitajte knjižničara

Pitajte knjižničara

Usluga pitajte knjižničara je usluga koja se odnosi na pomoć oko pretraživanja literature za izradu seminarskih, završnih, diplomskih i doktorskih radova. Dodatna literatura vezano za vaš upit pretražuje se prvenstveno u knjižnici Kineziološkoga fakulteta Osijek, a dodatno u svim dostupnim online katalozima knjižnica u Hrvatskoj. Pretražuju se i baze podataka koje su dostupne u nacionalnoj licenci.

*Ispunite Zahtjev za pitajte knjižničara