Ured za kvalitetu

Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja djeluje usklađeno sa Sveučilišnim centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja i odgovoran je za osiguranje i unaprjeđivanje kvalitete na Kineziološkome fakultetu Osijek.

Ured obavlja poslove vezane za sustav upravljanja i unaprjeđivanja kvalitete sustava visokog obrazovanja u suradnji sa Sveučilišnim centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Ured prati kvalitetu studija koji obuhvaća praćenje cijelog studijskog programa za sve razine obrazovanja; praćenje kvalitete izvođenja nastave; provodi istraživanje i anketiranje studenata i nastavnika o izvođenju nastave, prikuplja potrebne informacije za analize Centra za kvalitetu. Ured provodi sustavnu analizu načina provjere znanja, polaganja ispita, uspješnosti studiranja, analize mobilnosti studenata u okviru Fakulteta.

 

Stručna suradnica za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja:

Ana Mioč mag. prim. educ.

 

Telefon: 031/559-305

Email: ana.mioc@kifos.hr