Mjerenje i procjenjivanje fitnesa

Student će moći:

1. Planirati, kreirati i voditi transformacijske procese u područjima primijenjene kineziologije

2. Podići svijest o tjelesnom vježbanju u funkciji unaprjeđenja i očuvanja zdravlja osoba različite dobi, spola i razine tjelesne aktivnosti

 

3. Objasniti osnovna kineziometrijska načela mjerenja i procjenjivanja fitnesa zdravih osoba

 

4. Organizirati i provesti testiranje fitnesa zdravih osoba te interpretirati dobivene rezultate testiranja

 

5. Primijeniti rezultate testiranja fitnesa u postavljanju i ostvarivanju realnih transformacijskih ciljeva

 

6. Objasniti osnovne načine utvrđivanja rizika od vježbanja te čimbenike rizika pri mjerenju i procjenjivanju fitnesa

 

 1. Kineziometrijski principi mjerenja i procjenjivanja fitnesa
 2. Utvrđivanje čimbenika rizika pri mjerenju i procjenjivanju fitnesa te rizika od vježbanja
 3. Mjerenje i procjenjivanje morfološke sastavnice fitnesa
 4. Mjerenje i procjenjivanje mišićno-motoričke sastavnice fitnesa
 5. Mjerenje i procjenjivanje srčano-dišne sastavnice fitnesa
 6. Mjerenje i procjenjivanje metaboličke sastavnice fitnesa
 7. Interpretacija rezultata mjerenja i procjenjivanja fitnesa

OSNOVNA

/

DOPUNSKA

1.Sekulić, D., Metikoš, D. (2007). Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji. Split: Fakultet

prirodoslovno-matematičkih znanosti.

2. Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija – biološki aspekti vježbanja. Zagreb: Kineziološki

Fak

3.Marković, G., Bradić, A. (2008). Nogomet – integralni kondicijski trening. Zagreb: TVZ.

4. Howley, E., Franks, B. D. (2007). Fitness Professional’s Handbook, Champaign, IL., USA.

5. ACSM. (2009). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Baltimore: Lippincott Wiliams & Wilkins.ultet.

 

 • 15.06.2022 u 13 sati 
 • 14.07.2022 u 13 sati 
 • 01.09.2022 u 13 sati 
 • 28.9.2022 u 13 sati