Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja

Studenti će moći:

 1. razumjeti funkcioniranje sportskog tima i rad stručnjaka;
 2. analizirati aspekte razvoja pojedinca u sportu i tjelesnom vježbanju;
 3. razumjeti odnos psiholoških faktora i odabira sporta i tjelesnog vježbanja te sportske izvedbe i sportskih rezultata;
 4. opisati važnost psihološke pripreme sportaša i uloge stručnog tima u radu sa sportašima;
 5. primijeniti metode i tehnike psihološke pripreme sportaša;
 6. primijeniti tehnike uspostavljanja optimalnog psihičkog stanja sportaša za natjecanje.

Kratki prikaz povijesti nastanaka i razvoja psihologije sporta; definiranje predmeta znanstvene i primijenjene sportske psihologije; suvremene teorije i konstrukti psihologije sporta i tjelesnog vježbanja; pozitivni i negativni efekti sporta i tjelesnog vježbanja na psihološki razvoj i kvalitetu života; utjecaj različitih psihičkih procesa (emocije, pažnja, koncentracija) na sportsku izvedbu i načini djelovanja kineziologa i trenera u svrhu postizanja optimalne sportske izvedbe; ličnost, motivacija, anksioznost, agresivnost i grupni procesi u sportu; utvrđivanje specifičnih osobina sportaša u pojedinim sportovima; uvježbavanje tehnika psihološke pripreme sportaša, koncentracije, mobilizacije i opuštanja na treningu i uoči natjecanja; specifičnosti sporta i vježbanja djece i mladih; samopouzdanje i samopoštovanje u sportu; psihološke teškoće i izazovi u radu kineziologa; praktična primjena postupaka namijenjenih kineziolozima i trenerima u formiranju i uvježbavanju sportskih vještina sportaša i pružanju psihološke podrške.

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Cox, R. H. (2005). Psihologija sporta. Naklada Slap.
 2. Bosnar, K. i Balent, B. (2009). Uvod u psihologiju sporta: Priručnik za sportske trener. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Balent, B., Kobilšek, A. i Šašek, H. (2017). Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi. Priručnik za trenere. Sportski savez Grada Zagreba.
 4. Drenovac, M. (2007). Sportska psihologija. Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Rathus, A. S. (2000). Temelji psihologije. Naklada Slap.
 2. Petz, B. (2005). Psihologijski rječnik. Jastrebarsko, Naklada Slap.
 3. Bajraktarević, J. (2008). Psihologija sporta-teorija i empirija. Univerzitetski udžbenik, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, „Arka“, Sarajevo.