Javna nabava

Kineziološki fakultet Osijek, u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.) postupak javne nabave robe, usluga i radova obavlja putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske te elektroničkim sredstvima komunikacije.

Pozivi za dostavu ponuda za nabavu roba, radova i usluga objavljuju se na mrežnim stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u skladu s pragovima određenim Zakonom (članak 12.).

 

 

PLAN NABAVE 2024.

PLAN NABAVE 2024.

PLAN NABAVE 2023.

PLAN NABAVE 2023.

1. IZMJENA PLANA NABAVE 2023.

2. IZMJENA PLANA NABAVE 2023.

PLAN NABAVE 2022.

PLAN-NABAVE

1.-IZMJENA-PLANA-NABAVE

2. IZMJENA PLANA NABAVE

3. IZMJENA PLANA NABAVE

PLAN NABAVE 2021.

PLAN-NABAVE-2021.

I.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-2021.

II.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-2021.

III.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-2021.

IV.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-2021.


REGISTAR UGOVORA 2023.

REGISTAR UGOVORA 2023.

REGISTAR UGOVORA 2022.

REGISTAR UGOVORA 2022.

REGISTAR UGOVORA 2021.

REGISTAR-UGOVORA-2021.

REGISTAR-UGOVORA-2021.-1


POZIVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

16.01.2023.

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu uređaja za Tenzimiografiju

Prilog 2. Troškovnik za nabavu uređaja za Tenzimiografiju

1. izmjena poziva za prikupljanje ponuda za nabavu uređaja za Tenzimiografiju


ODLUKE O ODABIRU

31.01.2023.

Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu uređaja za Tenzimiografiju

Dokumenti