Fiziologija sporta i vježbanja

Student će moći:

  1. razlikovati fiziološke funkcije zdravog organizma po sustavima
  2. usporediti razliku funkcioniranja organizma nakon tjelesnih aktivnosti
  3. predvidjeti fiziološke reakcije organizma na umor, pretreniranost i druge izmijenjene fiziološke uvjete
  4. procijeniti fiziološke funkcije organizma
  5. planirati primjenu uređaja za dozirano tjelesno opterećenje.

Okvirni sadržaj predmeta: Homeostaza, stabilno stanje. Bioenergetika. Metabolizam pri tjelesnoj aktivnosti. Hormonalni odgovor na tjelesnu aktivnost. Živčani sustav: kontrola pokreta. Skeletni mišići: struktura i funkcija, prilagodbe na trening. Odgovor i prilagodbe kardiovaskularnog sustava na tjelesnu aktivnost. Odgovor i prilagodbe respiracijskog sustava na tjelesnu aktivnost. Acidobazna ravnoteža. Regulacija temperature. Tjelesna aktivnost i utjecaj okoliša. Funkcionalna dijagnostika

OSNOVNA

1. Matković, B. i Ružić, L. (2009). Fiziologija sporta i vježbanja. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

DOPUNSKA

1. Guyton, AC i Hall, JE. (2012). Medicinska fiziologija, XII. izdanje (odabrana poglavlja). Zagreb: Medicinska naklada.
2. Kenney, L, Wilmore, J, Costill, D. (2012) Physiology of Sport and Exercise – 5th Edition. Champaign, Illinois: Human Kinetics