Fiziologija sporta i vježbanja

Svladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:

1.  usporediti fiziološke funkcije zdravog organizma po sustavima

2.  procijeniti prilagodbu organizma i organskih sustava na tjelesnu aktivnost

3.  predvidjeti fiziološke reakcije organizma na umor, pretreniranost i druge izmijenjene fiziološke uvjete

4.  analizirati rezultate funkcionalnih dijagnostičkih testova

Uvod u fiziologiju sporta. Živčani sustav: kontrola pokreta. Skeletni mišići: struktura i funkcija. Prilagodba živčano-mišićnog sustava na tjelesno opterećenje. Prilagodba srčano-žilnog i dišnog sustava na tjelesno opterećenje. Hormonalni odgovor na tjelesnu aktivnost. Metabolizam pri tjelesnoj aktivnosti. Principi, izvođenje i tumačenje rezultata spiroergometrije. Osnove elektrokardiografije u fiziologiji sporta. Određivanje plućnih volumena i kapaciteta

OSNOVNA

1. Matković, B. i Ružić, L. (2009). Fiziologija sporta i vježbanja. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

DOPUNSKA

1. Guyton, AC i Hall, JE. (2012). Medicinska fiziologija, XII. izdanje (odabrana poglavlja). Zagreb: Medicinska naklada.
2. Kenney, L, Wilmore, J, Costill, D. (2012) Physiology of Sport and Exercise – 5th Edition. Champaign, Illinois: Human Kinetics