Korisne informacije

 

GDJE MOGU POSUDITI KNJIGU?

Svi studenti Kineziološkoga fakulteta Osijek mogu koristiti usluge svih knjižnica koje su sastavnice osječkog sveučilišta.

Knjižnice koje svojim fondom mogu djelomično pokriti literaturu koju trebate:

Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijek

Knjižnica Filozofskoga fakulteta Osijek

Knjižnica Medicinskoga fakulteta

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

 

KATALOZI OSTALIH KNJIŽNICA U HRVATSKOJ

Knjižnica Kineziološkoga fakulteta u Zagrebu

Skupni katalog knjižnica u Hrvatskoj

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

POVEZNICE NA KORISNE BESPLATNE DIGITALNE SADRŽAJE

Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Hrvatska enciklopedija

Proleksis enciklopedija

Medicinski leksikon

Hrvatski kineziološki savez

Besplatni tečajevi, materijali za učenje i vježbanje – otvoreni pristup

Atlas ljudske anatomije

 

PRISTUP BAZAMA PODATAKA

Hrvatskoj akademskoj zajednici putem Portala elektroničkih izvora omogućen je pristup bazama podataka koje su u Nacionalnoj licenci.

Pristup bazama podataka izvan institucije moguće je ostvariti putem NSK Proxy servera i Shibboleth prijave. Pristup bazama je moguć uz prijavu putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta koji imaju zaposlenici, nastavnici i studenti svake ustanove iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

DIGITALNI REPOZITORIJI

DABAR

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

ZIR

Nacionalni repozitorij objedinjuje sadržaj svih repozitorija završnih radova visokih učilišta – sveučilišta, fakulteta, veleučilišta i visokih škola. ZIR je uspostavljen suradnjom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i SRCA te nekoliko knjižnica visokih učilišta.