Cjeloživotno učenje

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za voditelja kondicijske pripreme

 OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

 RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

 TRAJANJE PROGRAMA (u satima): 312 sati

 OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA:

Program za početnu razinu stručnog osposobljavanja za poslove voditelja kondicijske pripreme donosi se radi osiguravanja kvalitete stručnog rada u sportu u različitim uvjetima i za različite potrebe s osnovnom svrhom edukacije, razvoja i održavanja funkcionalnih i motoričkih sposobnosti te morfoloških obilježja koja su u skladu s karakteristikama treniranosti sportaša i značajkama sporta. Ovim programom se osiguravaju adekvatne kompetencije za provođenje i organizaciju različitih programa kondicijske pripreme, a sve to radi unapređivanja razine kvalitete sportaša i osiguravanja dugoročnosti njihovih sportskih karijera. U današnje vrijeme kondicijski trening postao je nezaobilazan dio sportske pripreme u svakom sportu, a kondicijski trener jedna je od važnijih sastavnica svakog stručnog tima, bez obzira da li se radilo o vođenju ekipe ili pojedinca. Područje kondicijskog treninga zahtjeva usku specijalnost, dobro poznavanje izvođenja tehnike kondicijskih vježbi, kao i osnovna načela planiranja i programiranja sveobuhvatne sportske pripreme. Ukoliko se uzme u obzir da na području istočne Slavonije djeluje nešto manje od 3000 registriranih sportskih udruga, a prema dostupnim statističkim podacima oko 40% stručnih radnika u sportu ne ispunjava zakonske uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu, nameće se zaključak da trenutno postoji velika potreba lokalne zajednice za ovom vrstom osposobljavanja odraslih osoba. Prema podacima Središnjeg državnog ureda za sport ne postoji dovoljan broja ustanova koje provode programe osposobljavanja i usavršavanja odraslih u području sporta i kondicijske pripreme sa područja Slavonije i Baranje, pa i šire.

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za voditelja kondicijske pripreme mogu se upisati polaznici koji imaju:

 

 1. a) minimalno završenu četverogodišnju srednju školu,
 2. b) navršenih 18 godina života,
 3. c) specifična vještine i znanja iz područja kondicijske pripreme koja je polaznik stekao kroz neformalno učenje ili bavljenje sportom i koja dokazuje kroz prijemni ispit
 4. d) liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove voditelja kondicijske pripreme

Polaznici su dužni prije početka programa osposobljavanja položiti određene testove (prijemni ispit) s kojima se provjerava njihova razina pripremljenosti za praćenje programa.

 

PRIJEMNI ISPIT

1.     

Demonstracija stražnjeg čučnja

2.

Demonstracija potiska s ravne klupe

3.

Demonstracija vježbi škole trčanja

4.

Demonstracija skokova u kretanju prema naprijed

 

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA:

 

Tipično radno okruženje za voditelja kondicijske pripreme obuhvaća specifičan rad u različitim sportskim objektima, sportskim terenima na otvorenim ili u zatvorenim prostorima, fitnes centrima, centrima za sportsku rekreaciju, rehabilitacijski objektima i dr. Osim što provode sportske sadržaje različitih usmjerenja (razvoj i održavanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te promjenjivih morfoloških obilježja), voditelji kondicijske pripreme poučavaju i usavršavaju osnovna motorička znanja za individualne, grupne ili momčadske aktivnosti trenažnog ili natjecateljskog karaktera u svim dijelovima sportske pripreme.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 1. Opisati elementarne funkcije i djelovanje lokomotornog, kardiovaskularnog i respiratornog sustava ljudskog organizma.
 2. Razlikovati elementarne fiziološke procese u ljudskom tijelu s posebnim naglaskom na moguće utjecaje na njih za vrijeme kineziološke aktivnosti
 3. Identificirati i opisati psihičke procese koji se javljaju u osnovi različitih oblika ponašanja, te prepoznati i razlikovati osnovne potrebe i pravila za uspješnu komunikaciju sa svim sudionicima programa kondicijske pripreme.
 4. Koristiti se temeljnim spoznajama iz prehrane ljudi neophodnim za razumijevanje pravilne prehrane različitih populacijskih skupina.
 5. Provoditi proces usvajanja specifičnih tehnika kondicijske pripreme, primjenjujući početnu razinu znanja o metodičkim principima podučavanja
 6. Organizirati i provoditi sadržaje kondicijske pripreme na otvorenom i u zatvorenom prostoru  s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala.
 7. Analizirati i odabrati prostorne, materijalne i specifične preduvjete polazeći od postavljenih ciljeva, a uzimajući u obzir dob, spol i antropološke karakteristike sudionika.
 8. Primijeniti mjere zaštite na radu i pružiti osnovnu prvu pomoć do dolaska stručne osobe.

Program osposobljavanja realizirat će se redovitom nastavom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom, u trajanju od 312 sati, od čega je planirano 106 sati teorijske nastave, 106 sati vježbi i 100 sati praktične nastave. U redovitoj nastavi nastavni plan i program izvodi se u cjelini s obrazovnom skupinom, a polaznici su obvezni redovito dolaziti na nastavu.

Ukupno je planirano osam obveznih nastavnih cjelina. Teorijska nastava se izvodi u prostorima ustanove, tj. predavaonicama, dvoranama i kabinetima visokog učilišta. Vježbe se realiziraju u dvoranama fakulteta. Praktični dio programa će se izvoditi u suradnji sa partnerskim ustanovama s kojima se sklapa ugovor o poslovnoj suradnji.

Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode neposredno, putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebama polaznika.

Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će voditelj/mentor praktične nastave.

Voditelj/mentor praktične nastave može biti magistar kineziologije, sveučilišni ili stručni prvostupnik s usmjerenjem kondicijska priprema, odnosno modulom kondicijske pripreme, s najmanje pet godina radnog iskustva u provođenju sadržaja kondicijske pripreme.

 

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za poslove voditelja sportsko-rekreacijskih aktivnosti

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE PROGRAMA (u satima): 306 sati

OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA:

Program za početnu razinu stručnog osposobljavanja za poslove voditelja sportsko- rekreacijskih aktivnosti donosi se radi osiguravanja kvalitete stručnog rada u sportskoj rekreaciji u različitim uvjetima i za različite potrebe s osnovnom svrhom edukacije i poboljšanja kvalitete čovjekova života primarno radi vlastita zadovoljstva, zdravlja, druženja, očuvanja vitalnosti i sl. Ovim programom se osiguravaju adekvatne kompetencije za provođenje i organizaciju različitih rekreacijskih programa vježbanja, a sve to radi unapređivanja ljudskog zdravlja. Ukoliko se uzme u obzir da na području istočne Slavonije (pet slavonskih županija) djeluje nešto više od 3000 registriranih sportskih udruga, a prema dostupnim statističkim podacima oko 40% stručnih radnika u sportu ne ispunjava zakonske uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportskoj rekreaciji, nameće se zaključak da trenutno postoji velika potreba lokalne zajednice za ovom vrstom osposobljavanja odraslih osoba.

 

UVJETI UPISA:

 U program osposobljavanja za poslove voditelja sportsko-rekreacijskih aktivnosti mogu se upisati polaznici koji imaju:

 1. a) minimalno završenu četverogodišnju srednju školu,
 2. b) navršenih 18 godina života,
 3. c) pisanu preporuku Hrvatskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve” ili gradskog odnosno županijskog saveza sportske rekreacije ili preporuku zajednice športskih udruga na županijskoj ili gradskoj razini
 4. d) liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove voditelja sportsko-rekreacijskih aktivnosti

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA:

Tipično radno okruženje za voditelja sportsko-rekreacijskih aktivnosti obuhvaća specifičan rad u različitim sportskim objektima, centrima za sportsku rekreaciju, zdravstveno-turističkim objektima (toplice), lječilištima, odmaralištima (kampovi, hoteli), sportskim terenima na otvorenom, objektima i sadržajima u prirodi gdje se mogu provoditi različiti oblici sportsko-rekreacijskih aktivnosti s osobama različitih dobnih uzrasta i spola. Kako se radi o aktivnostima slobodnog vremena djece i odraslih, aktivnosti se uglavnom odvijaju u njihovo slobodno vrijeme, tj. u večernjim satima, vikendom, za vrijeme godišnjih odmora i školskih praznika.

 

 

  KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 1. Opisati elementarne funkcije i djelovanje lokomotornog, kardiovaskularnog i respiratornog sustava ljudskog organizma.
 2. Razlikovati elementarne fiziološke procese u ljudskom tijelu s posebnim naglaskom na moguće utjecaje na njih za vrijeme kineziološke aktivnosti
 3. Identificirati i opisati psihičke procese koji se javljaju u osnovi različitih oblika ponašanja, te prepoznati i razlikovati osnovne potrebe i pravila za uspješnu komunikaciju sa svim sudionicima programa sportske rekreacije.
 4. Koristiti se temeljnim spoznajama iz prehrane ljudi neophodnim za razumijevanje pravilne prehrane različitih populacijskih skupina.
 5. Razlikovati i primijeniti osnovna načela podučavanja i treninga sportske rekreacije i raznovrsnih sportsko-rekreativnih aktivnosti.
 6. Organizirati i provoditi redovite i povremene aktivnosti i sadržaje sportske rekreacije na otvorenom i zatvorenom prostoru  s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala.
 7. Analizirati i odabrati prostorne, materijalne i specifične preduvjete polazeći od postavljenih ciljeva, a uzimajući u obzir obilježja sudionika, njihovu dob, spol i interese.
 8. Primijeniti mjere zaštite na radu i pružiti osnovnu prvu pomoć do dolaska stručne osobe.

 

Program osposobljavanja realizirat će se redovitom nastavom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom, u trajanju od 306 nastavnih sati, od čega je planirano 110 sati teorijske nastave, 86 sati vježbi i 110 sati praktične nastave. U redovitoj nastavi nastavni plan i program izvodi se u cjelini s obrazovnom skupinom, a polaznici su obvezni redovito dolaziti na nastavu.

Ukupno je planirano sedam obveznih nastavnih cjelina teorijske nastave. Teorijska nastava se izvodi u prostorima ustanove, tj. u predavaonicama, dvoranama i kabinetima visokog učilišta. Vježbe se realiziraju u dvoranama fakulteta. Praktični dio programa će se izvoditi u suradnji sa partnerskim ustanovama s kojima se sklapa ugovor o poslovnoj suradnji.

Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode neposredno, putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebama polaznika.

Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će voditelj/mentor praktične nastave.

Voditelj/mentor praktične nastave može biti magistar kineziologije, sveučilišni ili stručni prvostupnik s usmjerenjem kineziološka rekreacija, odnosno modulom kineziološke rekreacije, s najmanje pet godina radnog iskustva u provođenju sadržaja sportsko-rekreacijskih aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za poslove voditelja sportske animacije

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE PROGRAMA (u satima): 300 sati

OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA:

Program za početnu razinu stručnog osposobljavanja za poslove voditelja  sportske animacije donosi se radi osiguravanja kvalitete stručnog rada u sportskoj animaciji. Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u 2019. g. sudjelovao je u zapošljavanju nešto manje od 1000 ljudi za potrebe područja zabave i rekreacije, dok gledajući prva dva mjeseca 2020. najtraženiji poslovi su oni iz djelatnosti umjetnosti, zabave i rekreacije. Najveći broj ljudi koji su zaposleni u sezonskim poslovima izvan mjesta prebivališta u posljednje dvije godine dolazi iz istočnih županija (Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija) što uz ostalu problematiku upućuje i na velike sezonske potrebe na tržištu rada. Sve veći porast sadržaja u turizmu, pa tako i u onom kontinentalnog tipa otvara niz mogućnosti zapošljavanja voditelja sportske animacije kao temelja za dodanu vrijednost osnovnom turističkom sadržaju. Ovim programom se osiguravaju primjerene kompetencije za organizaciju i provedbu različitih sportsko-rekreacijskih programa vježbanja zabavnog karaktera, a sve to radi kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i unapređenja ljudskog zdravlja. Voditelji sportske animacije trebaju poznavati barem jedan strani jezik, biti komunikativni i snalažljivi u nepredviđenim situacijama kako bi uspješno mogli obavljati posao.

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za voditelja sportske animacije mogu se upisati polaznici koji imaju:

 1. a) minimalno završenu trogodišnju srednju školu,
 2. b) specifična vještine i znanja iz područja sportske rekreacije koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i/ili bavljenje sportom te koje dokazuje kroz prijemni ispit
 3. c) liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove voditelja sportske animacije

Polaznici su dužni prije početka programa osposobljavanja demonstrirati određene elemente (prijemni ispit) s kojima se provjerava njihova razina pripremljenosti za praćenje programa.

 

PRIJEMNI ISPIT

1.     

Demonstracija plivačkih tehnika (kraul, prsno)

2.

Demonstracija plesnih vještina

3.

Demonstracija tehnike trčanja

 

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA:

 

Tipično radno okruženje za voditelja sportske animacije obuhvaća rad u različitim sportsko rekreacijskim centrima otvorenog i zatvorenog tipa, javnog ili privatnog karaktera, fitnes centrima, centrima za sportsku rekreaciju, zdravstveno turističkim objektima, raznim odmaralištima i turističkim kompleksima. Osim što provode sportsko-zabavne i rekreativne sadržaje. Voditelji sportske animacije poučavaju i usavršavaju različite sportsko rekreativne aktivnosti individualnog i grupnog karaktera. Rad je dinamičnog tipa i vrlo često iziskuje umjerenu do visoku fizičku aktivnost. Aktivnosti se provode sa osobama različitih dobnih uzrasta, spola i nacionalnosti.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 1. Opisati elementarne funkcije i djelovanje lokomotornog, kardiovaskularnog i respiratornog sustava ljudskog organizma.
 2. Razlikovati elementarne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesnih aktivnosti
 1. Primijeniti pravila dobre i uspješne komunikacije prilikom provođenja poduke sa svim sudionicima programa sportske animacije.
 1. Organizirati i provoditi redovite i povremene aktivnosti i sadržaje sportske rekreacije  i animacije na otvorenom i u zatvorenom prostoru uz optimalno korištenja prostora i didaktičkih pomagala.
 2. Razlikovati i primijeniti osnovne metodičke organizacijske oblike rada u radu sa s raznim skupinama.
 3. Analizirati i odabrati prostorne i materijalne preduvjete polazeći od postavljenih ciljeva, a uzimajući u obzir dob, spol i antropološke karakteristike sudionika.
 4. Prepoznati rizike i opasnosti te primijeniti mjere zaštite na radu i pružiti osnovnu prvu pomoć do dolaska stručne osobe

 

 

Program osposobljavanja realizirat će se redovitom nastavom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom, u trajanju od 300 sati, od čega je planirano 80 sati teorijske nastave, 120 sati vježbi i 100 sati praktične nastave. U redovitoj nastavi nastavni plan i program izvodi se u cjelini s obrazovnom skupinom, a polaznici su obvezni redovito dolaziti na nastavu.

Ukupno je planirano osam obveznih nastavnih cjelina. Teorijska nastava se izvodi u prostorima ustanove, tj. predavaonicama, dvoranama i kabinetima visokog učilišta. Vježbe se realiziraju u dvoranama i suradničkim ustanovama fakulteta. Praktični dio programa će se izvoditi u suradnji sa partnerskim ustanovama s kojima se sklapa ugovor o poslovnoj suradnji.

Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode neposredno, putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebama polaznika.

Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će voditelj/mentor praktične nastave.

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za poslove voditelja plivanja

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE PROGRAMA (u satima): 300 sati

OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA:

Program za početnu razinu stručnog osposobljavanja za poslove voditelja plivanja donosi se radi osiguravanja kvalitete stručnog rada u plivanju s mlađim dobnim kategorijama. Ovim se programom osiguravaju adekvatne kompetencije za planiranje, organizaciju i provođenje treninga plivanja djece različitih dobnih kategorija u skladu s njihovim individualnim karakteristikama i zatečenoj razini tehničko-taktičkih znanja. Sportski trening plivanja ne može biti istovjetan sa sudionicima različitog spola, dobi, razine znanja i trenažnog staža. Trening plivanja sa sudionicima različitih kombinacija navedenih karakteristika ima svoje specifičnosti u provedbi koje zahtijevaju osposobljenost voditelja.

 

Zbog nedostatnog broja osposobljenog stručnog kadra sudionici mlađih dobnih kategorija često su u današnjici zapostavljeni, a time se onemogućuje zadovoljenje njihovih potreba i ostvarenje njihovog maksimalnog potencijala. Ukoliko se uzme u obzir da na području istočne Slavonije djeluje nešto manje od 3000 registriranih sportskih udruga, a prema dostupnim statističkim podacima oko 40% stručnih radnika u sportu ne ispunjava zakonske uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu, nameće se zaključak da trenutno postoji velika potreba lokalne zajednice za ovom vrstom osposobljavanja odraslih osoba.

 

Prema podacima Središnjeg državnog ureda za sport ne postoji dovoljan broja ustanova koje provode programe osposobljavanja i usavršavanja odraslih u različitim područjima sporta s područja Slavonije i Baranje, pa i šire.

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za voditelja plivanja mogu se upisati polaznici koji imaju:

 

 1. a) minimalno završenu srednju školu,
 2. b) navršenih 18 godina života,
 3. c) specifična vještine i znanja plivačkih tehnika koja je polaznik stekao kroz neformalno učenje ili bavljenje plivanjem i koja se dokazuje kroz prijemni ispit
 4. d) liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove voditelja plivanja

Polaznici su dužni prije početka programa osposobljavanja položiti određene testove (prijemni ispit) s kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa edukacije.

 

 

PRIJEMNI ISPIT

1.     

Demonstracija tehnike kraul  (start, tehnika, okret) 50 m

2.

Demonstracija prsne tehnike  (start, tehnika, okret) 50 m

3.

Demonstracija leđne tehnike  (start, tehnika, okret) 50 m

4.

Demonstracija tehnike dupin  (start, tehnika, okret) 50 m

 

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA:

 

Radno okruženje te uvjeti rada podrazumijevaju da je polaznik spreman i sposoban za uspješnu realizaciju programa putem specifičnog rada u različitim sredinama rada (zatvoreni i otvoreni bazeni, prirodne otvorene vode: rijeke, jezera, more) koji podrazumijevanju i različite uvjete rada obzirom na okolinu i specifičnost otvorenih plivališta i kupališta. Taj rad može biti organiziran od strane škola, sportskih udruga i sportskih klubova. Pored provedbe treninga, rad voditelja plivanja podrazumijeva i odabir članova ekipe za natjecanje te organizaciju  i odlazak na službena natjecanja za mlađe dobne kategorije. Također voditelj plivanja mlađih dobnih kategorija mora održavati suradnju s roditeljima sudionika i voditi brigu o aspektima života koji značajno utječu na redovitost treniranja kao što je školski uspjeh.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 

 1. Prepoznati i opisati psihološke procese koji se javljaju u osnovi različitih oblika ponašanja te prepoznati i razlikovati osnovne potrebe i pravila za uspješnu komunikaciju sa svim sudionicima treninga plivanja
 1. Razlikovati osnovna načela i zakonitosti ponašanja tijela u vodi.
 2. Prepoznati i provoditi ispravke pogrešaka kod plivačkih tehnika, pripadajućih startova i okreta.
 3. Provoditi proces podučavanja neplivača i plivača s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala uz elementarno poznavanje principa teorije i metodike podučavanja
 4. Provoditi proces usvajanja specifičnih plivačkih znanja primjenjujući početnu razinu znanja o osnovnim principima podučavanja
 5. Analizirati utrke u svim plivačkim disciplinama
 6. Primijeniti i realizirati plan i program poduke napisan od strane trenera
 7. Primijeniti spašavanje unesrećenih u vodi i pružiti osnovnu prvu pomoć do dolaska stručne osobe

 

Program osposobljavanja realizirat će se redovitom nastavom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom, u trajanju od 300 sati, od čega je planirano 108 sati teorijske nastave, 82 sata vježbi i 110 sati praktične nastave. U redovitoj nastavi nastavni plan i program izvodi se u cjelini s obrazovnom skupinom, a polaznici su obvezni redovito dolaziti na nastavu.

Ukupno je planirano osam obveznih nastavnih cjelina. Teorijska nastava se izvodi u prostorima ustanove, tj. predavaonicama, dvoranama i kabinetima visokog učilišta. Vježbe se realiziraju na bazenu. Praktični dio programa će se izvoditi u suradnji sa partnerskim ustanovama s kojima se sklapa ugovor o poslovnoj suradnji.

Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode neposredno, putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebama polaznika.

Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će voditelj/mentor praktične nastave.

Voditelj/mentor praktične nastave može biti magistar kineziologije, sveučilišni ili stručni prvostupnik s usmjerenjem plivanja, odnosno modulom plivanja, s najmanje pet godina radnog iskustva u provođenju plivačkih treninga.

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za poslove voditelja odbojke

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

 RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

 TRAJANJE PROGRAMA (u satima): 300 sati

 OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA:

Program za početnu razinu stručnog osposobljavanja za poslove voditelja odbojke donosi se radi osiguravanja kvalitete stručnog rada u odbojci s mlađim dobnim kategorijama. Ovim se programom osiguravaju adekvatne kompetencije za planiranje, organizaciju i provođenje treninga odbojke djece različitih dobnih kategorija u skladu s njihovim individualnim karakteristikama i zatečenoj razini tehničko-taktičkih znanja. Sportski trening odbojke ne može biti istovjetan sa sudionicima različitog spola, dobi, razine znanja i trenažnog staža. Trening odbojke sa sudionicima različitih navedenih karakteristika ima svoje specifičnosti u provedbi koje zahtijevaju osposobljenost voditelja.

 

Zbog nedostatnog broja osposobljenog stručnog kadra sudionici mlađih dobnih kategorija često su u današnjici zapostavljeni, a time se onemogućuje zadovoljenje njihovih potreba i ostvarenje njihovog maksimalnog potencijala. Ukoliko se uzme u obzir da na području istočne Slavonije djeluje nešto manje od 3000 registriranih sportskih udruga, a prema dostupnim statističkim podacima oko 40% stručnih radnika u sportu ne ispunjava zakonske uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu, nameće se zaključak da trenutno postoji velika potreba lokalne zajednice za ovom vrstom osposobljavanja odraslih osoba.

 

Prema podacima Središnjeg državnog ureda za sport ne postoji dovoljan broja ustanova koje provode programe osposobljavanja i usavršavanja odraslih u području odbojke s područja Slavonije i Baranje, pa i šire.

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za voditelja odbojke mogu se upisati polaznici koji imaju:

 

 1. a) minimalno završenu srednju školu,
 2. b) navršenih 18 godina života,
 3. c) specifična vještine i znanja odbojkaške tehnike koja je polaznik stekao kroz neformalno učenje ili bavljenje odbojkom i koja se dokazuje kroz prijemni ispit
 4. d) liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove voditelja odbojke

Polaznici su dužni prije početka programa osposobljavanja položiti određene testove (prijemni ispit) s kojima se provjerava njihova razina pripremljenosti za praćenje programa.

 

PRIJEMNI ISPIT

1.     

Vršno i podlaktično odbijanje lopte

2.

Servis: donji servis, gornji servis, skok servis

3.

Prijem servisa u zonu dizanja

4.

Dizanje visoke lopte u zone 4 i 2

5.

Smeč visoke lopte iz zona 4 i 2

6.

Blok u mjestu i nakon kretanja (dokorak, križni korak)

7.

Prizemljenja: povaljka u stranu, klizeći upijač, upijač/rolanje

 

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA:

 

Tipično radno okruženje za voditelja odbojke obuhvaća trening odbojke sa sudionicima mlađih dobnih kategorija u sportskoj dvorani s odbojkaškim terenom ili na otvorenom prostoru s odbojkaškim terenom. Taj rad može biti organiziran od strane škola, sportskih udruga i sportskih klubova. Pored provedbe treninga, rad voditelja odbojke podrazumijeva i odabir članova ekipe za natjecanje te organizaciju prijateljskih utakmica i odlazak na službena natjecanja (lige i turnire za mlađe dobne kategorije). Također voditelj odbojke mlađih dobnih kategorija mora održavati suradnju s roditeljima sudionika i voditi brigu o aspektima života koji značajno utječu na redovitost treniranja kao što je školski uspjeh.

 

 1. Prepoznati i opisati psihološke procese koji se javljaju u osnovi različitih oblika ponašanja te prepoznati i razlikovati osnovne potrebe i pravila za uspješnu komunikaciju sa svim sudionicima treninga odbojke
 2. Razlikovati strukturu odbojkaške igre, uloge i zadatke igračkih pozicija u različitim sustavima igre te odabrati odgovarajući sustav igre u skladu sa sposobnostima i znanjima igrača jedne ekipe
 3. Odabrati i primijeniti odgovarajući metodički postupak za učenje sportske tehnike i sportske taktike te ispravljanje pogrešaka s integriranim principima poučavanja te valorizirati razinu tehničke i taktičke pripremljenosti.
 4. Prepoznati različite faze usvojenosti sportske tehnike, vršiti izbor vježbi i metoda poučavanja u skladu s razinom naučenosti.
 5. Primijeniti sadržaje za razvoj bazičnih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti odbojkaša te razlikovati provedbene testove za njihovu procjenu
 6. Provoditi proces podučavanja odbojke s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala uz elementarno poznavanje principa teorije i metodike treninga.
 1. Primijeniti postupke za procjenu natjecateljske uspješnosti elemenata odbojkaške igre, igrača i ekipe
 2. Primijeniti mjere zaštite na radu i pružiti osnovnu prvu pomoć do dolaska stručne osobe

Program osposobljavanja realizirat će se redovitom nastavom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom, u trajanju od 300 sati, od čega je planirano 110 sati teorijske nastave, 90 sati vježbi i 100 sati praktične nastave. U redovitoj nastavi nastavni plan i program izvodi se u cjelini s obrazovnom skupinom, a polaznici su obvezni redovito dolaziti na nastavu.

Ukupno je planirano osam obveznih nastavnih cjelina. Teorijska nastava se izvodi u prostorima ustanove, tj. predavaonicama, dvoranama i kabinetima visokog učilišta. Vježbe se realiziraju u dvoranama fakulteta. Praktični dio programa će se izvoditi u suradnji sa partnerskim ustanovama s kojima se sklapa ugovor o poslovnoj suradnji.

Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode neposredno, putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebama polaznika.

Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će voditelj/mentor praktične nastave.

Voditelj/mentor praktične nastave može biti magistar kineziologije, sveučilišni ili stručni prvostupnik s usmjerenjem odbojke, odnosno modulom odbojke, s najmanje pet godina radnog iskustva u provođenju treninga odbojke.

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za poslove trenera sportskog ribolova

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

 RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

 TRAJANJE PROGRAMA (u satima): 265 sati

OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA:

Program početne razine stručnog osposobljavanja za poslove trenera sportskog ribolova predstavlja polaznu osnovu za osiguravanje kvalitete stručnog rada u sportskom ribolovu. Ovim programom osiguravaju se adekvatne kompetencije za provođenje i organizaciju različitih sportsko ribolovnih programa, kako u natjecateljskom tako i u rekreativnom smislu sa svim dobnim kategorijama. Danas na području cijele Hrvatske djeluje nešto više od 400 registriranih sportskih ribolovnih društava sa preko 45000 registriranih sportskih ribolovaca i 5000 kadeta sportskih ribolovaca. Ukoliko uzmemo u obzir dostupne statističke podatke prema kojima oko 40% stručnih radnika u sportu ne ispunjava zakonske uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportskoj rekreaciji, a od toga u području sportskog ribolova uopće nemamo educiranog stručnog kadra, nameće se zaključak da trenutno postoji izražena potreba cjelokupne ribolovne zajednice za ovom vrstom osposobljavanja, usavršavanja i školovanja. Sportski ribolov u Hrvatskoj ima dugu tradiciju i svjetske rezultate. Posljednjih nekoliko godina bilježi se znatan porast osoba koje se aktivno bave ili se žele baviti sportskim ribolovom. Taj porast zahtjeva osposobljavanje znatnog broja osoba koje bi imale početnu razinu kompetencija za obavljanje stručnih poslova u sportskom ribolovu. Prema podacima Središnjeg državnog ureda za sport među svim ustanovama koje provode programe osposobljavanja i usavršavanja odraslih u području sporta i sportske rekreacije u području sportskog ribolova za sada ne postoji nijedan program.

 

UVJETI UPISA:

 U program osposobljavanja za poslove trenera sportskog ribolova mogu se upisati polaznici koji imaju:

 

 1. a) minimalno završenu trogodišnju srednju školu,
 2. b) navršenih 18 godina života,
 3. c) pisanu preporuku Hrvatskog športskog ribolovnog saveza ili gradskog odnosno županijskog športskog ribolovnog saveza i minimalno 5 godina aktivnog sudjelovanja u sportskom ribolovu
 4. d) liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove trenera sportskog ribolova

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA:

Tipično radno okruženje za trenera sportskog ribolova obuhvaća specifičan rad u različitim ribolovnim objektima, centrima za sportski ribolov, ribolovnim vodama, objektima i sadržajima u prirodi gdje se mogu provoditi različiti oblici sportsko ribolovnih aktivnosti s osobama različitih dobnih uzrasta i spola, ali isto tako i osobama sa invaliditetom.

 

 1. Identificirati i opisati psihičke procese koji se javljaju u osnovi različitih oblika ponašanja, te prepoznati i razlikovati osnovne potrebe i pravila za uspješnu komunikaciju sa svim sudionicima programa sportskog ribolova.
 2. Koristiti se temeljnim spoznajama za pripremu za natjecanje (oprema i pribor, priprema hrane za primamljivanje ribe, upotreba mamaca).
 3. Razlikovati i primijeniti osnovna načela podučavanja i treninga sportskog ribolova.
 4. Organizirati i provoditi redovite natjecateljske i povremene rekreativne aktivnosti i sadržaje sportskog ribolova na otvorenom i zatvorenom prostoru s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala.
 5. Analizirati i odabrati prostorne, materijalne i specifične preduvjete polazeći od postavljenih ciljeva, a uzimajući u obzir obilježja sudionika, njihovu dob, spol i interese.
 6. Primijeniti mjere zaštite na radu i pružiti osnovnu prvu pomoć do dolaska stručne osobe.

Program osposobljavanja realizirat će se redovitom nastavom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom, u trajanju od 265 nastavnih sati, od čega je planirano 100 sati teorijske nastave, 85 sati vježbi i 80 sati praktične nastave. U redovitoj nastavi nastavni plan i program izvodi se u cjelini s obrazovnom skupinom, a polaznici su obvezni redovito dolaziti na nastavu.

Ukupno je planirano sedam obveznih nastavnih cjelina teorijske nastave. Teorijska nastava se izvodi u prostorima ustanove, tj. u predavaonicama, dvoranama i kabinetima visokog učilišta. Vježbe se realiziraju na terenima i vodama pogodnim za sportski ribolov. Praktični dio programa će se izvoditi u suradnji sa partnerskim ustanovama s kojima se sklapa ugovor o poslovnoj suradnji.

Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode neposredno, putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebama polaznika.

Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će voditelj/mentor praktične nastave.

Voditelj/mentor praktične nastave može biti magistar kineziologije, ili sveučilišni ili stručni prvostupnik s usmjerenjem kineziološka rekreacija, odnosno modulom kineziološke rekreacije, s najmanje pet godina radnog iskustva u provođenju sadržaja sportsko ribolovnih aktivnosti.