Metodika kineziološke rekreacije u turizmu

Student će moći:

 1. Primijeniti stečena teorijska i metodička znanja u svim područjima kineziologije, kao i u svakodnevnom životu
 2. Razviti suradnju sa stručnjacima drugih profila i kompetencija (liječnici, psiholozi, sociolozi, turistički djelatnici, ekonomisti, privatni poduzetnici)
 3. Prepoznati potrebe potencijalnih korisnika programa kao potrebe turističkih jedinica
 4.  Primijeniti temeljna teorijska i praktična znanja za provedbu sportsko-rekreacijskih programa u turizmu
 5. Planirati i provoditi velik broj različitih sadržaja i programa sportske rekreacije
 1. Definicija Metodike kineziološke rekreacije u turizmu, ciljevi i zadaće predmeta, sistematizacija sportsko-rekreacijskih programa i oblika aktivnosti u turističkoj ponudi
 2. Mjesto i uloga kineziološke rekreacije u suvremenom poimanju slobodnog vremena i putovanja (utjecaj industrijalizacije, urbanizacije i globalizacije na život suvremenog čovjeka – pozitivni i negativni čimbenici)
 3. Industrija slobodnog vremena i položaj sporta, sportske rekreacije i turizma u njoj, „kružni tok“ obnove čovjeka u industrijskom društvu, kružni tok rasta, održivi razvitak
 4. Definicije turizma i turista                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pregled povijesnog razvoja turizma i sporta (kao sociološki fenomeni 20. st. u svijetu i Hrvatskoj) te njihova međusobna povezanost

    5.Prednosti i nedostatci masovnog turizma sa stajališta turista, turističke destinacije i lokalnog stanovništva

      Faktori turizma

    6.Pokretački faktori ili faktori potražnje. Objektivni faktori potražnje: stanovništvo, industrijalizacija, urbanizacija, slobodno vrijeme, financijska sredstva

    7.Subjektivni faktori potražnje i potreba uvođenja psiholoških pravaca u teorije turističke potražnje i potrošnje, utjecaj mode, oponašanja, navika, vjere (religije), emocija, prestiža i                       snobizma na odabir određenog turističkog proizvoda

    8.Faktori ponude. Prirodni i društveni faktori atraktivnosti te mogućnosti njihove ekonomske valorizacije. Uloga i važnost faktora komunikativnosti

    9.Faktori receptivnosti. Direktni turističko-receptivni kapaciteti. Indirektni turističko-receptivni kapaciteti. Faktori receptivnosti u širem smislu

    10.Posrednički faktori. Turističke agencije i uredi

    11.Funkcije turizma: zdravstvena, rekreativno-zabavna, obrazovna, kulturna, politička, socijalna. Humanističke i ekonomske funkcije turizma i njihova polifunkcionalnost

    12.Suvremena koncepcija turističke ponude i selektivne vrste turizma. Uloga i važnost profiliranja turističke ponude

    13.Uloga sportske rekreacije u razvoju i podizanju kvalitete turističke ponude na moru, kopnu i planinskim područjima

    14. Klimatsko-geografski potencijali hrvatskog turizma i sportske rekreacije; Trendovi razvitka sportske rekreacije (sportsko-rekreacijskog turizma) u suvremenom turizmu

    15.Sadržaji sportske rekreacije u turizmu. Vrste sportsko-rekreacijskih programa u turističkoj ponudi. Tranzitivni oblici aktivnosti, definicija i sistematizacija

OSNOVNA

/

DOPUNSKA

1.Andrijašević, M. (2010). Kineziološka rekreacija. Zagreb: Kineziološki fakultet sveučilišta u Zagrebu.

2. Andrijašević, M., Jurakić, D. (ur) (2011). Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije -Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja. Osijek: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kineziologa Grada Osijeka.

3. Andrijašević, M. (ur.) (2009). Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije –

Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije. Zagreb: Kineziološki fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

4.Andrijašević, M. (ur.) (2008). Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije –

Kineziološka rekreacija i kvaliteta života. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

5. Trkulja Petković, D. (2009). Aktivnim odmorom brže do oporavka organizma. Belupo glasilo, 128:

14-16.          

 • 31.01.2022 u 10 sati
 • 14.02.2022 u 10 sati 
 • 17.06.2022 u 10 sati
 • 01.07.2022 u 10 sati 
 • 01.09.2022 u 10 sati 
 • 15.09.2022 u 10 sati