Povjerenstvo

Fakultetsko vijeće Kineziološkoga fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na prijedlog dekanice je na 1. sjednici u akademskoj 2023./2024. godini, održanoj dana 20. listopada 2023. godine donijelo Odluku o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za praćenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja te je sada sastav slijedeći:

1.    Doc. dr. sc. Danijela Kuna, predsjednica
2.    Doc. dr. sc. Hrvoje Ajman, član, predstavnik nastavnika
3.    Doc. dr. sc. Josip Cvenić, član, predstavnik nastavnika
4.    Marin Marinović, mag. cin., član, predstavnik suradnika
5.    Luja Zamečnik, prof., predstojnica AZOO Podružnice Osijek, član, predstavnik vanjskih dionika
6.    Gordana Veselić, glavna tajnica Gradskog saveza za sportsku rekreaciju ” Sport za sve” Osijek, članica predstavnica vanjskih dionika
7.    Laura Šoš, član, predstavnica studenata

Djelokrug rada Povjerenstva propisan je Pravilnikom o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Kineziološkom fakultetu Osijek, pročišćeni tekst.