Povjerenstvo

Fakultetsko vijeće Kineziološkoga fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na prijedlog dekanice je na 3. sjednici u akademskoj 2021./2022. godini, održanoj dana 21. prosinca 2021. godine donijelo Odluku o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za praćenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja te je sada sastav slijedeći:

  1. Doc. dr. sc. Danijela Kuna , predsjednica
  2. Doc. dr. sc. Josip Cvenić, član, predstavnik nastavnika
  3. Doc. dr. sc. Hrvoje Ajman, član, predstavnik nastavnika
  4. Ivan Perić, mag.cin , član, predstavnik asistenata
  5. Luja Zamečnik, prof. , predstojnica AZOO Podružnice Osijek, član, predstavnik vanjskih dionika
  6. Darko Dumančić, Grad Osijek, Odsjek za sport, član, predstavnik vanjskih dionika
  7. Lucija Zrno, članica, predstavnik studenata

Djelokrug rada Povjerenstva propisan je Pravilnikom o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Kineziološkom fakultetu Osijek, pročišćeni tekst.