Teorija i metodika plivanja

Studenti će steći potrebna teorijska i praktična znanja o svim tehnikama plivanja te osnove ostalih sportova u vodi  kao što su vaterpolo, sinkro plivanje i ronjenje. Ovakvi ishodi omogućit će završenim studentima svestranost u provedbi  programa bilo u smislu sporta, rekreacije, edukacije ili kineziterapije pri sportskim udrugama, klubovima. i sličnim institucijama.

Nakon odslušanog predavanja student će moći:

  1. demostrirati i analizirati tehnike plivanja kraul načinom s pripadajućim startom i okretom te ih moći upotrijebiti u svrhu treninga, rekreacije ili kineziteraoije u radu sa svim dobnim kategorijama;
  2. demostrirati i analizirati tehnike plivanja prsnim načinom s pripadajućim startom i okretom te ih moći upotrijebiti u svrhu treninga, rekreacije ili kineziteraoije u radu sa svim dobnim kategorijama;
  3. demostrirati i analizirati tehnike plivanja leđnim načinom s pripadajućim startom i okretom te ih moći upotrijebiti u svrhu treninga, rekreacije ili kineziteraoije u radu sa svim dobnim kategorijama;
  4. demostrirati i analizirati tehnike plivanja dupin načinom s pripadajućim startom i okretom te ih moći upotrijebiti u svrhu treninga, rekreacije ili kineziteraoije u radu sa svim dobnim kategorijama;
  5.  razumjeti osnove ronjenja na dah, upotrebe ronilačke opreme, te fizikalne zakonitosti, discipline i opasnosti ronjenja na dah.
  6.  razumjeti osnove sinkroniziranog plivanja te ih moći upotrijebiti kao dio treninga, rekreacije ili kineziterapije
  7.  razumjeti osnove vaterpola te ih moći upotrijebiti kao dio treninga, rekreacije ili kineziterapije te osnovne principe i postupke spašavanja unesrećenih u vodi,
  8. pravovremeno reagirati pri nezgodama plivača i kupača u vodi.

Kraul tehnika: povijest, pravila, kineziološka analiza, video analiza tehnike (1P)

Leđna tehnika:povijest,pravila,kineziološka analiza, video analiza tehnike (1P)

Prsna tehnika:povijest, pravila, kineziološka analiza, video analiza tehnike (1P)

Dupin tehnika:povijest,pravila,kineziološka analiza ,video analiza tehnike (1P)

Mješovito plivanje: povijest, pravila, kineziološka analiza, video analiza tehnike (1P)

Ostali sportovi u vodi  (1P)

Kraul:  noge –demonstracija, analiza, poučavanje, ruke–demonstracija ,analiza i poučavanje, koordinacija –demonstracija, analiza i poučavanje, start i okret –demonstracija, analiza i poučavanje    (2 TPP + 6V)

Leđno:  noge –demonstracija, analiza i poučavanje,  ruke –demonstracija, analiza i poučavanje koordinacija –demonstracija, analiza i poučavanje, start i okret –demonstracija, analiza i poučavanje    (2 TPP + 6V)

Prsno –demonstracija, analiza i poučavanje, ruke –demonstracija, analiza i poučavanje, koordinacija–demonstracija,  analiza i poučavanje, start i okret–demonstracija, analiza i poučavanje  (2TPP + 6V)

Dupin–demonstracija, analiza i poučavanje, ruke –demonstracija, analiza i poučavanje, koordinacija-demonstracija, analiza i poučavanje, start i okret–demonstracija, analiza i poučavanje (2TPP + 6V)

Poduka neplivača (4V)

Ostali sportovi u vodi (1TPP + 8V)

Vježbe sigurnosti i snalaženja u vodi u urgentnim situacijama i poučavanje tehnika spašavanja (2 V)

Sudjelovanje u programima poduke neplivača i programa usavršavanja plivačkih tehnika (terenska nastava) (7V)

   Obvezatna literatura 

1. Volčanšek,B. (2002).Bit plivanja Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.(Sveučilišni udžbenik)
2. Rastovski, D., Grčić-Zubčević, N., & Szabo, I. (2016). Kako plivati, Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, (Sveučilišni udžbenik).