Plivanje

Student će moći:

  1. Provoditi program podukeuke neplivača u predškolskoj, školskoj i odrasloj dobi
  2. Provoditi  program usavršavanja znanja plivanja;
  3. Primjeniti znanje metodskih postupaka iz plivanja u rekreaciji i kineziterapiji.

Povijest plivanja i razvoj plivačkih tehnika u svijetu i u Hrvatskoj. Organizacija i pravila plivačkih natjecanja. Podjela plivačkih dionica. Hidromehaničke i hidrodinamičke osnove plutanja i plivanja. Biomehanička, strukturalna, kinematička i dinamička analiza plivačkih sportskih tehnika sa startom i okretom. Kineziološka i antropološka analiza plivačkih tehnika sa startom i okretom. Djelovanje vode na antropološki status plivača. Antropološke karakteristike važne za uspjeh u pojedinoj plivačkoj tehnici i dionici. Utjecaj programa plivanja na razvoj antropoloških obilježja djece, mladeži i odraslih u odgojno-obrazovnom procesu, rekreaciji i rehabilitaciji. Osnove metodike poučavanja i vježbanja u plivanju. Analiza metodičkih postupaka u plivanju, metodički postupci učenja plivanja, učenja skokova na noge i glavu te plivačkih sportskih tehnika sa startom i okretom. Metode vježbanja kao osnova za razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti. Redoslijed poučavanja elemenata tehnike (analitički, sintetički i situacijski). Plivački sadržaji kao igra i vježba. Osnovne metode razvoja motoričkih sposobnosti dominantnih u plivačkim disciplinama. Odabir sredstava, opterećenja i metoda učenja. Organizacijski oblici rada u primjeni plivačkih sadržaja u edukaciji, rekreaciji i kineziterapiji. Pomoć unesrećenom u vodi. Planiranje i programiranje plivačkog treninga u okviru tjelesnog odgoja, rekreativnog plivanja i rehabilitacijskog procesa. Korištenje pomagala u plivanju. Testiranje motoričkih sposobnosti. Registracija i praćenje natjecateljskih rezultata u plivanju. Ocjenjivanje i vrednovanje pojedinih elemenata tehnike i postignuća u četiri plivačke tehnike.

OSNOVNA

1. Rastovski, D., Grčić-Zubčević, N., Szabo, I. (2016). Kako plivati. (Sveučilišni udžbenik) Kineziološki fakultet Osijek, Osijek

DOPUNSKA

1.Volčanšek, B. (1996). Sportsko plivanje. (Udžbenik) Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

Volčanšek, B. (2002).

2. Volčanšek, B. (2002). Bit plivanja. (Udžbenik) Kineziološki fakultet, Zagreb.

  • 3.2.2021
  • 17.2.2021
  • 10.6.2021
  • 24.6.2021
  • 2.9.2021
  • 16.9.2021