Sistematska kineziologija

Studenti će moći:

  1. razumjeti društveno-povijesne uvjete u kojima se kineziologija javlja i oblikuje kao samosvojno znanstveno-istraživačko područje.
  2. razumjeti strukturu kineziologije i njen odnos s drugim znanstvenim disciplinama.
  3. razumjeti i biti osposobljeni primijeniti osnovne kineziološke zakonitosti o utjecaju tjelesne aktivnosti na različite segmente antropološkog statusa čovjeka.
  4. moći primijeniti mjerne instrumente i protokole za procjenu motoričkog statusa
  5. moći za planirati i programirati kineziološke aktivnosti, izbirati adekvatne kineziološke operatore i volumene opterećenja kojima je moguće izazvati kvalitativne i kvantitativne promjene u ljudskom organizmu.

Utjecaj upravljanog procesa vježbanja, odnosno planirane i programirane tjelesne aktivnosti, razumijevanje i interpretacija utjecaja takvih oblika aktivnosti ne samo na antropološki status nego i na cjelokupno zdravlje čovjeka

Sistematizacija spoznaja o tim utjecajima te uvid u djelovanje kinezioloških aktivnosti na psihosomatski status čovjeka u svim područjima kineziologije, a osobito u području odgojno-obrazovnog procesa

Adekvatnim izborom metrijskih protokola te kvalitetnim postupcima planiranja i programiranja mogu se definirati relevantni parametri za izazivanje transformacijskih procesa u području antropoloških osobina, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, motoričkih znanja, ali i u odgojnim i drugim aspektima mogućih promjena.

Povijest, razvoj i struktura kineziologije

OSNOVNA

1.  Prskalo, I. i Sporiš, G. (2016). Kineziologija, Školska knjiga, Zagreb

DOPUNSKA

1.  Jurko, D., Čular, D., Badrić, M. i Sporiš, G. (2015). Osnove kineziolgije. Gopal d.o.o, Zagreb.

2. Mraković, M. (1997). Uvod u sistematsku kineziologiju. Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

3. Milanović, D. i sur. (1997). Priručnik za sportske trenere, FFK, Zagreb.

4. Mišigoj-Duraković, M. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje, Zagreb.

5. Prskalo, I. (2001). Osnove kineziologije, Visoka učiteljska škola u Petrinji.

6. Burton, A.W. & Miller D.E. (1998). Movement Skill Assessment. Champaign, IL: Human Kinetics

7. Kinesiology, International Journal of Fundamentaland Applied Kinesiology. FacultyofKinesiology University of Zagreb, Croatia.

8. Malina R.M., Bouchard, C., & Bar –Or, O. (2004). Growth, Maturation and Physical Activity, 2nd edition. Champaign, IL: Human Kinetics.

9. Caput-Jogunica, R. (2009). Kineziologija – priručnik za studente Učiteljskog fakulteta- dislocirani studij u Slavonskom Brodu Skripta. Učiteljski fakultet, Osijek. Republika Hrvatska.