Biološka kinantropologija

Student će moći:

 1. izmjeriti morfološke kinantropometrijske mjere
 2. izračunati sastav tijela
 3. procijeniti status uhranjenosti različitim morfološkim mjerama i indeksima
 4. planirati i programirati kineziološke programe
 5. planirati i evaluirati trenažne procese i programe rekreativnog vježbanja

Antropologija – definicija, principi i ciljevi istraživanja. Morfološka antropometrija u kineziologiji – definicija i svrha. Postupci mjerenja u morfološkoj kinantropometriji. Mjerenje longitudinalnih dimenzija tijela. Mjerenje transverzalnih dimenzija tijela. Mjerenje cirkularnih dimenzija tijela. Mjerenje kožnih nabora. Modeli sastava tijela. Metode za procjenu sastava tijela. Konstitucija – definicija, povijest istraživanja i metode procjene. Somatometrijske metode utvrđivanja konstitucije. Čimbenici uobličavanja konstitucije. Varijabilnost humanog somatotipa. Utjecaj sporta na razvoj somatotipa. Rast, razvoj i sazrijevanje. Metode praćenja rasta. Čimbenici koji utječu na rast, razvoj i sazrijevanje. Sezonske varijacije rasta i sekularni porast. Biološko sazrijevanje. Pubertet i adolescencija. Metode određivanja fiziološke dobi. Spolni dimorfizam – morfološke karakteristike tijela. Spolni dimorfizam – građa i sastav tijela. Morfološki i biološki aspekti starenja. Teorije starenja. Promjene sastava tijela i funkcionalnih svojstava tijekom starenja. Kronične bolesti – povećanje učestalosti tijekom starenja. Tjelesna aktivnost kao čimbenik za održanje funkcionalnih sposobnosti u starosti. Genetička istraživanja bioloških svojstava u sportu. Adaptacija – utjecaj mikroklime na organizam čovjeka.

OSNOVNA

1.Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija – biološki aspekti vježbanja. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

DOPUNSKA

1. Malina, R., Bouchard, C., Bar-Or, O. (ur.) (2004). Physical Activity, Growth, Maturation and Physical Activity. 2nd Edition. Human Kinetics. Champaign, Illinois.

2.Heyward, V. H., Wagner, D. R. (2004). Applied Body Composition Assessment. 2nd Edition. Human Kinetics. Champaign, Illinois.

 • 28.1.2021
 • 11.2.2021
 • 10.6.2021
 • 24.6.2021
 • 9.9.2021
 • 23.9.2021