Biološka kinantropologija

Nakon položenog ispita studenti će:

1. steći znanja za izvođenje morfoloških kinantropometrijskih mjerenja i njihovoj upotrebi u procjeni uhranjenosti i sastava tijela

2. moći procjenjivati razlike u sazrijevanju djece te posljedične razlike u sposobnostima vezanim uz tjelesnu aktivnost i vježbanje

3. planirati i programirati kineziološke programe

4. evaluira trenažne procese za djecu i mlade

5. evaluirati programe rekreativnog vježbanja i fitnes programa za odrasle osobe

6. evaluirati programe rekreativnog vježbanja i fitnes programa za osobe starije životne dobi

7. moći izmjeriti morfološke kinantropometrijske mjere

8. izračunavati sastav tijela metodom mjerenja kožnih nabora

9. steći znanja o procjeni statusa uhranjenosti različitim morfološkim mjerama i indeksima

10. razumjeti dinamiku normalnog rasta, razvoja i sazrijevanja djece

11. spoznati razliku između kronološke i biološke dobi djeteta

12. razumjeti proces starenja, utjecaj starenja na sposobnosti vezane uz tjelesnu aktivnost i vježbanje, osnove nasljeđivanja pojedinih bioloških karakteristika

Antropologija – definicija, principi i ciljevi istraživanja

Morfološka antropometrija u kineziologiji – definicija i svrha

Postupci mjerenja u morfološkoj kinantropometriji

Mjerenje longitudinalnih dimenzija tijela

Mjerenje transverzalnih dimenzija tijela

Mjerenje cirkularnih dimenzija tijela

Mjerenje kožnih nabora

Modeli sastava tijela

Metode za procjenu sastava tijela

Konstitucija – definicija, povijest istraživanja i metode procjene

Somatometrijske metode utvrđivanja konstitucije

Čimbenici uobličavanja konstitucije

Varijabilnost humanog somatotipa

Utjecaj sporta na razvoj somatotipa

Rast, razvoj i sazrijevanje

Metode praćenja rasta

Čimbenici koji utječu na rast, razvoj i sazrijevanje

Sezonske varijacije rasta i sekularni porast

Biološko sazrijevanje

Pubertet i adolescencija

Metode određivanja fiziološke dobi

Spolni dimorfizam – morfološke karakteristike tijela

Spolni dimorfizam – građa i sastav tijela

Morfološki i biološki aspekti starenja

Teorije starenja

Promjene sastava tijela i funkcionalnih svojstava tijekom starenja

Kronične bolesti – povećanje učestalosti tijekom starenja

Tjelesna aktivnost kao čimbenik za održanje funkcionalnih sposobnosti u starosti

Genetička istraživanja bioloških svojstava u sportu

Adaptacija – utjecaj mikroklime na organizam čovjeka

Obvezatna literatura

1. Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija – biološki aspekti vježbanja. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

  Dopunska literatura

1. Malina, R., Bouchard, C., Bar-Or, O. (ur.) (2004). Physical Activity, Growth, Maturation and Physical Activity. 2nd Edition. Human Kinetics. Champaign, Illinois.

2. Heyward, V. H., Wagner, D. R. (2004). Applied Body Composition Assessment. 2nd Edition. Human Kinetics. Champaign, Illinois.

3. Wilmore, I. K., Costill, D.L. (2008). Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics Books. Champaign, Illinois.