Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR (General Data Protection Regulation)  je uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka koja je stupila je na snagu 25. svibnja 2018.

Navedena Opća uredba primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Kineziološki fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku svoju djelatnost i poslovanje usklađuje s odredbama navedene Opće uredbe.

Radi ostvarenja prava ispitanika čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, Kineziološki fakultet Osijek putem internetske stranice omogućeno je ostvarivanje prava ispitanika preuzimanjem obrazaca, njihovim ispunjavanjem i dostavom Kineziološkom fakultetu Osijek putem e-maila adrese službenika za zaštitu podataka ili predajom zahtjeva na urudžbeni zapisnik Kineziološkog fakulteta Osijek.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ana Mioč, mag. prim. educ.

Adresa: Kineziološki fakultet Osijek, Drinska 16 A, 31000 Osijek

Telefon: 031/559-305

E-mail: zastitapodataka@kifos.hr

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (.pdf) 

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Kineziološkog fakulteta Osijek

Obrazac-1-Zahtjev-za-pristup-osobnim-podacima (.doc)

Obrazac-2-Zahtjev-za-ispravak-osobnih-podataka (.doc)

Obrazac-3-Zahtjev-za-brisanje-osobnih-podataka (.doc)

Obrazac-4-Podnosenje-prigovora (.doc)

Obrazac-5-Privola (.doc)

 

 

 

 

Dokumenti