Teorija i metodika skijanja

 

Studenti će biti osposobljeni:

 1. Objasniti redoslijed usvajanja tehnike elemenata osnovne škole;
 2. Opisati tehniku (izvedbu) elemenata osnovne škole skijanja;
 3. Demonstrirati elemente tehnike osnovne škole alpskog skijanja;
 4. Upotreba najučinkovitijih vježbi tijekom usvajanja elemenata tehnike osnovne škole skijanja;
 5. Identificirati karakteristične pogreške tijekom usvajanja pojedinih elemenata osnovne škole skijanja;
 6. Upotreba najučinkovitijih vježbi za korekciju karakterističnih pogreški pojedinih elemenata osnovne škole skijanja;
 7. Organizirati zimovanje za učenike;
 8. Animirati učenike i/ili studente za skijanje kao: oblik rekreacijske tjelesne aktivnosti, školski sport, natjecateljski sport;
 9. Biomehanički analizirati izvedbu elemenata osnovne škole alpskog skijanja;
 10. Primijeniti znanstvena i stručna znanja iz tehnike osnovne škole;
 11. Ispred skupine skijaša prezentirati nastup metodike poduke tehnika osnovne škole skijanja.

Teorijska predavanja:

Povijesni razvoj skijanja i skijaških tehnika kod nas i u svijetu;

Skijaška oprema;

Opasnosti u zimskim uvjetima;

Pravila ponašanja na skijaškim terenima;

Elementi tehnike i metodike osnovne škole alpskog skijanja;

Proces učenja i savladavanja skijaških znanja;

Metodika obučavanja alpskog skijanja;

Dinamička ravnoteža skijaša i osnovna skijaška gibanja;

Osnovne tehnike i metodike alpskog skijanja;

Redoslijed usvajanja elemenata tehnike osnovne škole alpskog skijanja;

Identifikacija pogrešaka u izvedbi i njihovo ispravljanje;

Skijanje kao sadržaj organiziranih zimovanja;

Biomehanička analiza osnovnih tehnika alpskog skijanja;

Skijanje kao školski sport.

 

Vježbe:

Metodički postupci učenja primjene skijaške opreme;

Metodički postupci učenja na ravnom skijaškom terenu;

Metodički postupci učenja spusta ravno;

Metodički postupci učenja pluženja ravno;

Metodički postupci učenja spusta koso;

Metodički postupci učenja zavoja k brijegu;

Metodički postupci učenja plužnog zavoja;

Metodički postupci učenja plužnog luka;

Metodički postupci učenja osnovnog zavoja;

Metodički postupci učenja paralelnog zavoj od brijega.

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Cigrovski, V., Matković. B. i suradnici (2019). Sportovi na snijegu. Kineziološki fakultet Zagreb.

2.Cigrovski, V., Matković. B. (2015). Carving skijaška tehnika. Zagreb: Kineziološki fakultet Zagreb.

3. Rausavljević, N. (2012). Igrom do prvih koraka na snijegu. Zagreb: Hrvatska olimpijska akademija.

4. Lešnik, B., & Žvan, M. (2010). A turn to move on–Alpine skiing–Slovenian way. Theory and methodology of alpine skiing. SZS–Združenje učiteljev in trenerjev smučanja. Ljubljana.

5. Alikalfić, V., Blašković D., Cigrovski, V., Franjko, I., Ilić, T., Kasović, M., Modrić, D., Nadjaković, D., Neljak, D. Petljak, D. Rađenović, D., Ružić, D., Tudor, D. (2008). Alpsko skijanje. Zagreb: Hrvatski zbor učitelja i trenera skijanja

6. Trajkovski Višić, B.,  Višić, F., Tudor, I.,  Plavec, D., Krasnić, G., Rađenović, O.i  Knežević, B. (2005). Zimovanje djece predškolske dobi. Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica.

7.  Matković B, Ferenčak S, Žvan M. (2004). Skijajmo zajedno. Zagreb: Europapress holding i FERBOS inženjering.

  Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Kuna, D., Babić, M., Bosanac, V. (2020). Experts model of exercises for the correction of characteristic mistakes made during the execution of dynamic parallel ski turn. Acta Kinesiologica, 14 (1), 29-34.

2. Kuna, D., Brymer, E., Davids, K. & Marinkovic, D. (2018). Task constraints patterns in acquisition of the basic turn as implemented by international expert ski coaches. Kinesiologia Slovenica, 24 (1), 28–34.

3. Kuna, D., Božić, I. & Očić, M. (2017). Methodical model for correction of common mistake in the basic ski turn performance. 11th International Conference on Kinanthropology „Sport and Quality of Life“. Martin Zvonař & Zuzana Sajdlová (eds.). Faculty of Sports Studies Masaryk University, 345-352.

4. Kuna, D., Maleš, J. & Bavčević, D. (2017). Methodical model for correction of a common mistake in the snow plow bow turn performance. Acta Kinesiologica, 1 (2), 55- 58.

5.  Maleš, J., Franjko, I. & Kuna, D. (2016). Levels of connection between motor skills and performance of specific skiing skills in ski instructor candidates and candidates for ski instructor trainees. Acta Kinesiologica, 10 (1), 72-77.