Statistika

Student će moći:

1. Odabrati statističku metodu kojom se koriste u statističkom zaključivanju

2. Demonstrirati sposobnost analize realnih podataka korištenjem modela i metoda iz sadržaja kolegija

 

3. Koristiti se računalima i prikladnim programskim paketima prilikom analize podataka

 

4. Proučiti i primijeniti novu literaturu za statističko zaključivanje

 

5. Utvrditi koristi ali i ograničenja statističke analize podataka u primjeni

 

6. Predstaviti i objasniti rezultate statističkih analiza i mogućnost njihove primjene laicima i stručnjacima

 

 • Predočavanje podataka (Tipovi podataka, Prikupljanje podataka, Grafičke metode opisivanja skupa podataka, Numeričke karakteristike skupa podataka)
 • Vjerojatnost (Klasična definicija vjerojatnosti, Svojstva vjerojatnosti, Statistička definicija vjerojatnosti)
 • Slučajna varijabla (Diskretna slučajna varijabla, Binomna slučajna, Neprekidna slučajna varijabla, Primjeri neprekidnih slučajnih varijabli, Normalna slučajna varijabla)
 • Uzorak (Planiranje pokusa, Model jednostavnog slučajnog uzorka)
 • Zaključivanje o jednoj varijabli na temelju jednostavnog slučajnog uzorka (Procjena proporcije, Intervalna procjena proporcije, Procjena očekivanja, Intervalna procjena očekivanja, Testiranje hipoteza o proporciji i očekivanju na velikim uzorcima (z-testovi), Testiranje hipoteza o distribuciji općenito, npr. hi-kvadrat test, KS test, Shapiro-Wilks W test)
 • Zaključivanje o razlikama mađu varijablama  (Testiranje postojanja razlika među očekivanjima, proporcijama i  distribucijama općenito, npr. t-test za nezavisne uzorke, t-test za vezane uzorke, razni prikladni z-testovi, KS test, Mann-Whitney-Wilcoxonov test, test predznaka,  ANOVA, Kruskal-Wallis ANOVA…)
 • Zaključivanje o dvodimenzionalnom slučajanom vektoru (Tablica distribucije diskretnog sl. vektora, Uvjetna vjerojatnost,  Uvjetne distribucije, Nezavisnost, Analiza kontingencijskih tablica, „odds-ratio“, testiranje hipoteze o nezavisnosti, Koeficijent korelacije, Procjenitelji koeficijenta korelacije i testovi o postojanju korelacije, Jednostavna linearna regresija)
 • Multivarijatna linearna regresija – osnove

OSNOVNA

/

DOPUNSKA

 1. Benšić, M., N. Šuvak (2013): Primijenjena statistika. Osijek: Sveučilište J.J. Strossmayera, Odjel za matematiku.

 2. Bhattacharyya, G.K.,  Johnson, R.A. (1977): Statistics Concepts and Methods, J. Wiley.

 3. Iversen G.R. (1977):  Statistics, The Conceptual Approach.  Berlin: Springer.

 4. McPherson, G. (2001):  Applying and Interpreting Statistics.  Berlin: Springer.

 • 8.12.2021. u 12 sati 
 • 9.2.2022. u 9 sati 
 • 23.2.2022 u 9 sati 
 • 12.4.2022 u 9 sati 
 • 14.6.2022 u 9 sati
 • 5.7.2022 u 9 sati 
 • 30.8.2022 u 9 sati 
 • 13.9.2022 u 9 sati