Kineziološka rekreacija

Student će moći:

 1. integrirati temeljna znanja iz kineziologije i praktično ih primijeniti
 2. primijeniti metode koncepta upravljanje ponude za različite potrebe (turizam, slobodno vrijeme) – analizirati i prepoznati kriterije za implementaciju programa u praksi
 3. pratiti dinamiku promjena u struci i prilagođavati se tržištu

Predavanja i vježbe

 1. Opći pojmovi i podjela kineziološke rekreacije prema područjima, interdisciplinarnost i pozicioniranje kineziološke rekreacije u odnosu na kineziologiju i ostala znanstvena  područja
 2. Definicije i podjela rekreacije, sportske rekreacije, kineziološke rekreacije
 3. Načela kineziološke rekreacije
 4. Ciljevi i funkcije kineziološke rekreacije
 5. Programi i sadržaji kineziološke rekreacije i njihova podjela prema vrsti i namjeni
 6. Kineziološka rekreacija u funkciji unapređenja radnih i profesionalnih sposobnosti
 7. Obilježja rada, umora, odmora i oporavka (modeli tjelesnog vježbanja za potrebe djelatnika)
 8. Sistematizacija kineziološke rekreacije u slobodnom vremenu, prema strukturi sudionika, mjestu, vremenu, načinu provedbe i ciljevima
 9. Planiranje i programiranje kineziološke rekreacije prema ciljevima
 10. Promjena antropoloških obilježja zbog starenja i prilagodba odgovarajućih kinezioloških tretmana
 11. Preventivni programi sportske rekreacije
 12. Sportska rekreacija u turizmu (stanje u RH i svijetu, uloga i funkcije sportske rekreacije, modeli primjene)
 13. Zdravstveno-preventivni programi sportske rekreacije u turizmu (medicinski programirani aktivni odmori)
 14. Suvremeni – aktualni selektivni programi u turizmu (lječilišni, klimatski, wellness, spa, teambuilding, outdoors i dr.)
 15. Društveno-ekonomska uvjetovanost kineziološke rekreacije; menadžment i upravljačke strukture te mogućnosti razvoja kineziološke rekreacije u RH
 16. Negativni učinci modernog stila života (morbogeni činitelji)
 17. Hipokinezija (definicija, evolucijski osvrt, analiza sadašnjeg stanja, moguće solucije rješenja problema)
 18. Stres (pojmovno određenje, najčešći stresori, stres i tjelesna aktivnost, prevencija, stres menadžment)
 19. Prekomjerna tjelesna težina (uzroci, posljedice, važnost i mogućnosti tjelesne aktivnosti/sportske rekreacije u prevenciji, ublažavanju i/ili otklanjanu poteškoća)
 20. Tranzitivni oblici aktivnosti u sportskoj rekreaciji (definicija, struktura, značajke)
 21. Uloga i značaj sportsko-rekreacijskih programa u prirodi
 22. Komplementarni programi sportske rekreacije

OSNOVNA

 

DOPUNSKA

1. Andrijašević, M. (1995). Sportska rekreacija u mjestu rada i stanovanja.(Skripta), FFK,Zagreb.

2. Andrijašević, M. (2000). Rekreacijom do zdravlja i ljepote, FFK, Zagreb.

3. Andrijašević, M. (2000). Slobodno vrijeme i igra, ZV, FFK, Zagreb.

 • 16.6.2021
 • 1.7.2021
 • 31.8.2021
 • 21.9.2021