Kineziterapija

Savladavanjem sadržaja kolegija student će biti sposoban:

 1. identificirati i analizirati značajke disfunkcionalnih skupina mišića
 2. objasniti zakonitosti planiranja i programiranja u kineziterapiji
 3. primijeniti ranije stečena znanja u koncipiranju plana i programa u području kineziterapije
 4. izabrati optimalne metode utvrđivanja oslabljene muskulature kroz određene pokrete i testove
 5. planirati i provoditi ciljane kineziterapijske intervencije

evaluirati provedene kineziterapijske intervencije

Temeljna područja, djelokrug i definicija kineziterapije. Povijest i razvoj kineziterapije. Metodika praćenja i evidentiranja u kineziterapiji. Organizacijske forme rada u kineziterapiji. Kineziološko-medicinske osnove tjelesnog vježbanja osoba oštećena zdravlja. Etiologija i vrste ozljeda i oštećenja lokomotornog sustava i specifičnosti rehabilitacije s naglaskom na kineziterapiju. Dijagnostika loših držanja te funkcionalna procjena pokreta i posture. Dijagnostički funkcionalni testovi i biomehanička osnova ozljeđivanja i nastanka sindroma prenaprezanja. Osnovne postavke dijagnostike i pregled rehabilitacijskih postupaka kod ozljeda, oštećenja i deformacija na području trupa. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod ozljeda, oštećenja i deformacija na području trupa.

Osnovne postavke dijagnostike i pregled rehabilitacijskih postupaka kod ozljeda, oštećenja i deformacija gornjeg ekstremiteta. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod ozljeda, oštećenja i deformacija gornjeg ekstremiteta. Osnovne postavke dijagnostike i pregled rehabilitacijskih postupaka kod ozljeda, oštećenja i deformacija donjeg ekstremiteta. Planiranje i programiranje kineziterapijskih postupaka kod ozljeda, oštećenja i deformacija donjeg ekstremiteta. Inkluzija i integracija djece s odstupanjem u razvoju. Praćenje programa oporavka korisnika te njegov povratak u stanje prije nastanka ozljede ili oštećenja u najkraćem mogućem roku.

Obvezatna literatura 

1.      Kosinac, Z. (2008). Kineziterapija sustava za kretanje. Zagreb: Gopal d.o.o.

2.      Uremović, M., Davila, S. (2018.). Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava. Zagreb: Medicinska naklada.

3.      Kosinac, Z. (2018). Posturalni problemi u djece i mladeži. Zagreb: Medicinska naklada.

  Dopunska literatura 

1.      Kisner, C., Allen Colby, L., Borstad, J. (2017.). Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. 7th Edition. Philadelphia: F. A. Davis Company.

2.      Brody, L., Hall, C. (2017). Therapeutic Exercise. Moving Toward Function. 4th Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer.

3.      Babić-Naglić, Đ. (2013.). Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Zagreb: Medicinska naklada.

 • 25.1.2021
 • 8.2.2021
 • 7.6.2021
 • 28.6.2021
 • 6.9.2021
 • 20.9.2021