Kineziološka terminologija i komunikacija u hrvatskom jeziku

Studenti će moći:

 1. objasniti osnovne pojmove i postavke interpersonalne komunikacije (komunikacije licem u lice)
 2. primijeniti u komunikaciji različite govorne i pisane oblike
 3. kreirati uspješan javni govor, govor uvjeravanja i govor koji ostavlja dojam
 4. primijeniti različite funkcionalne stilove hrvatskoga standardnoga jezika u pisanoj komunikaciji
 5. usvojiti valjanu kineziološku terminologiju.

OSNOVNA

 1. Boban, V. (2003): Počela govorne komunikacije. Zagreb: Pales.
 2. Neill, S. (1994): Neverbalna komunikacija u razredu. Zagreb: Educa.

Škarić, I. (2000): Temeljci suvremenoga govorništva. Zagreb: Školska knjiga

DOPUNSKA

1.       Adubato, S., Foydi Geronimo, T. (2004): Govorite iz srca. Zagreb: Alinea.

2.       Benien, K. (2006): Kako voditi teške razgovore. Zagreb: Erudita.

3.       Bruner, J. (2000): Kultura obrazovanja. Zagreb: Educa. (1. poglavlje Kultura, um i obrazovanje, str. 17 – 57.)

4.       Čurković-Kalebić, S. (2003): Jezik i društvena situacija. Zagreb: Školska knjiga. (6. poglavlje: Razred i razredni govor, str. 52 -69.)

5.       Gottesman, D., Mauro, B. (2006): Umijeće javnog nastupa. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

 1. Laufer, I., Schulz von T., Tausch, R. (2003): Kako se razumljivo izražavati. Zagreb: Erudita.
 • 25.1.2021
 • 8.2.2021
 • 7.6.2021
 • 28.6.2021
 • 6.9.2021
 • 20.9.2021