Osnovne kineziološke transformacije

Studenti/ce će moći:

 1. razlikovati osnovnu klasifikaciju biotičkih i općih motoričkih znanja, te motoričkih sposobnosti čovjeka
 2. pravilno demonstrirati biotička i opća motorička znanja
 3. primjenjivati temeljne principe mjerenja motoričkih sposobnosti u područjima primijenjene kineziologije
 4. razlikovati temeljne značajke formalnog modela kinezioloških transformacija i transformacijskih operatora, te uspješno primijeniti ta znanja u praksi s ciljem usvajanja i usavršavanja biotičkih i općih motoričkih znanja, te razvoja (održavanja) motoričkih sposobnosti kod osoba različite dobi, spola, razine treniranosti i vještine
 5. razlikovati temeljne odnose između motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja.
 • Pojam i određenje osnovnih kinezioloških transformacija
 • Primjena kinezioloških transformacijskih procesa u sportu i sportskoj rekreaciji
 • Klasifikacija i obilježja biotičkih motoričkih znanja te općih kinezioloških motoričkih znanja
 • Osnove planiranja, programiranja i provođenja procesa učenja i vježbanja biotičkih i općih motoričkih znanja
 • Struktura funkcionalnih (energetskih) sposobnosti. Klasifikacija i obilježja sadržaja pogodnih za razvoj opće aerobne i opće anaerobne sposobnosti. Metodički postupci za razvoj funkcionalnih sposobnosti
 • Struktura motoričkih sposobnosti. Klasifikacija i obilježja sadržaja pogodnih za razvoj primarnih motoričkih sposobnosti: snage, koordinacije, brzine, izdržljivosti, ravnoteže, fleksibilnosti. Metodički postupci za razvoj različitih primarnih motoričkih sposobnosti
 • Struktura morfoloških karakteristika. Klasifikacija i obilježja kretnih struktura pogodnih za razvoj aktivne mišićne mase. Metodički postupci za razvoj aktivne mišićne mase. Klasifikacija i obilježja sadržaja za redukciju potkožnog masnog tkiva. Modeliranje metodičkih postupaka namijenjenih redukciji potkožnog masnog tkiva
 • Organizacija i mjerenje motoričkih, funkcionalnih i morfoloških karakteristika

OSNOVNA

 1. Sekulić, D; Metikoš, D. (2007). Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji : uvod u osnovne kineziološke transformacije, Split: Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije.  http://www.kifst.unist.hr/~dado/index_files/OKT_gray_02-11-2010.pdf

DOPUNSKA

 1. Milanović, D., Jukić, I. (Ur.) (2003). Kondicijska priprema sportaša. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 21.-22. 02.2003.
 2. Mraković, M., D. Metikoš, V. Findak (1993). Teorijski model klasifikacije motoričkih znanja. Zbornik radova 2. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH.
 3. Beachle, T., R., R.W. Earle (2000). Essentials of Strength Training and Conditioning (Second Edition). Human Kinetics, Champaign, Il, USA.
 4. Bompa, T. (2000). Total Training for Young Champions. Human Kinetics, Champaign, IL. USA.
 5. Metikoš, D., Jukić, I. (2001).  Načela planiranja i programiranja opterećenja u fizičkoj pripremi sportaša. Zbornik radova 10. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Hrvatske, Poreč, str. 185-189.
 6. Željaskov, C. (2004). Kondicioni trening vrhunskih sportista. Sportska akademija, Beograd.

      7.  Marković, G., D. Sekulić, M. Marković (2007) Is agility related to strength qualities? – Analysis in latent Space. Collegium Antropologicum 31(3) 787-       794.

     8. Sekulić, D, N. Zenić, G. Marković (2005) Non linear relationships between anthropometricand motor-endurance variables. Collegium Antropologicum, 29(2) 723-730.

     9.  Sekulić, D., N. Rausavljević, N. Zenić (2003) Changes in motor and morphological measures of young women induced by the hi-lo and step aerobic dance     programmes.Kinesiology, 34(1) 48-58.

 • 2.2.2021
 • 16.2.2021
 • 15.6.2021
 • 29.6.2021
 • 31.8.2021
 • 14.9.2021