Antropološka analiza u kondicijskoj pripremi

Studenti će steći potrebna teorijska znanja koja će mu omogućiti razumijevanje utjecaja sadržaja kondicijske pripreme na antropološki status sportaša.

 

Studenti će moći:

  1. razumjeti antropološke osobine i sposobnosti koje su značajna za izvedbu sadržaja kondicijske pripreme
  2. analizirati i prepoznati razlike u motoričkim sposobnostima
  3. analizirati i prepoznati razlike u funkcionalnim kapacitetima
  4. analizirati i prepoznati razlike u dimenzijama mekih i tvrdih tkiva čovjeka
  5. razumjeti transformacijsku vrijednost sadržaja kondicijske pripreme
  6. razumjeti načine procjene antropoloških sposobnosti i osobina sportaša
  7. izraditi analizu kondicijskih sadržaja u izabranim sportskim aktivnostima u odnosu na antropološki status

Predavanja:

Sustav kondicijske pripreme

Ciljevi i zadaće kondicijskog treninga djece i mladih te odraslih

Antropološki status sportaša i vježbača

Morfološke karakteristike sportaša

Podjela i metode razvoja motoričkih sposobnosti u sportu

Podjela i metode razvoja funkcionalnih sposobnosti u sportu

Podjela i metode razvoja kognitivnih sposobnosti u sportu

Podjela i metode razvoja morfoloških osobina u sportu

Postupci procjene antropoloških sposobnosti i osobina sportaša

Volumen opterećenja i uloga treninga i odmora u sustavu kondicijske pripreme

Analize efekata kondicijskog treninga na antropološki status sportaša

Seminari:

Antropološke karakteristike sportaša različite dobi i spola

Primarne antropološke osobine i sposobnosti sportaša

Specifične antropološke osobine i sposobnosti sportaša

Povezanosti osobina i sposobnosti sportaša u pokazateljima kondicijske pripreme

Povezanost osobina i sposobnosti sportaša s uspješnošću izvedbe trenažnih operatora za razvoj dimenzija antropološkog statusa

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Sekulić, D., Metikoš, D. (2007). Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji. Sveučilište u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije (sveučilišni udžbenik).

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Jukić, I. i sur. (ur.) (2003-2021). Zbornici radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa: Kondicijska priprema sportaša. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

2. Jukić, I. (ur.) (2003-2017). Kondicijski trening. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.