Kineziološka rekreacija u slobodno vrijeme

Studenti će biti osposobljeni:

–          objasniti i klasificirati mehanizme utjecaja tjelesnog vježbanja i aktivnosti na različite sastavnice zdravstvenog statusa,

–          organizirati samostalnu sportsko-rekreacijsku djelatnost u različitim uvjetima,

–          u suradnji sa stručnjacima drugih profila i kompetencija organizirati i provesti sportsko-rekreacijske programe u slobodno vrijeme,

–          objasniti mehanizme utjecaja tjelesnog vježbanja na hormonski sustav i psihosocijalni status vježbača,

–          identificirati modele vježbanja kojima se efikasno može djelovati na zdravstveni status,

–          prepoznati oblike vježbanja koji su kontraindicirani kod pojedinih stanja zdravlja,

–          kritički razmatrati i interpretirati informacije o znanstvenim istraživanjima na temu utjecaja tjelesnog vježbanja na zdravlje.

Okvirne nastavne teme obuhvaćat će:

–          Tjelesna aktivnost, fitnes i zdravlje;

–          Utjecaj tjelesne aktivnosti na mišićno-koštani i funkcionalni status vježbača;

–          Primjena suvremenih programa vježbanja u službi očuvanja zdravlja;

–          Povezanost tjelesne aktivnosti i vježbanja sa zdravljem – pretilost i prekomjerna tjelesna težina, kardiovaskularna oboljenja;

–          Psihosocijalne dobrobiti pojedinih tjelesnih aktivnosti i sustavnog programa vježbanja;

–          Zdravlje i “well-being” u različitim životnim razdobljima;

–          Faktori rizika hipokinezije;

–          Rak i imunološki status;

–          Tjelesno vježbanja i bolesti ovisnosti;

–          Transformacijski programi i njihove specifičnosti u odnosu na vrste programa, a sukladno potrebama i interesima sudionika.

–          Baterije testova koje se najčešće primjenjuju u programima sportske rekreacije;

–          Metodski postupci i organizacija rada za potrebe starijih osoba, osoba s invaliditetom i osoba s kroničnim oboljenjima (dijabetes, plućne insuficijencije, oboljenja lokomotornog sustava, povišeni krvni tlak, pretilost, neuroze i sl.).

–          Metode primjene antistresnih programa i načela prehrane;

–          Način pripreme, promocija i provedba programa;

–          Znanstvena istraživanja utjecaja tjelesnog vježbanja na zdravstveni status vježbača.

 Obvezatna literatura 

1.       Mišigoj-Duraković M. i suradnici (2018). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Kineziološki fakultet Zagreb.

2.       Heimer Stjepan (2018). Zdravstvena kineziologija. Zagreb: Medicinska naklada d.o.o., Zagreb.

3.       Zenić, Sekulić, N. (2011). Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje. Split: Kineziološki fakultet Split.

4.       Andrijašević, M. (2010). Kineziološka rekreacija. Zagreb: Kineziološki fakultet Zagreb.

Dopunska literatura 

1.       Andrijašević, M. (2009). Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije. Zagreb: Kineziološki fakultet Zagreb.

2.       Andrijašević, M. (ur). (2008). Kineziološka rekreacija i kvaliteta života. Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije, Kineziološki fakultet Zagreb.

3.       Kuna, D., Gajdoš, Kljusurić, J. & Bosanac, V. (2019). Hydration practice among  athletes – design and evaluation of a questionnaire. Homosporticus, 21(1), 15-22.

4.       Kuna, D., Jenko Miholić, S. & Peršun, J. (2018). Intensifying physical education classes through the application of contemporary aerobics program. Acta Kinesiologica, 12(2), 45-50.

5.       Zenić, N., Foretić, N. Blažević, M. (2013). Nonlinear relationships between anthropometric and physical fitness variables in untrained pubescentb oys. Collegium Antropologicum, 37 (suppl 2) 153-15.

6.       Howley, E. T., & Franks, B. D. (2007). Fitness Professional’s Handbook: Human Kinetics. Thompson, W. R., Medicine, A. C. o. S., Gordon, N. F., & Pescatello, L. S. (2009). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription: Lippincott Williams & Wilkins.

7.       Andrijašević, M. (2004). Suvremeni programi sportske rekreacije, u: Bartoluci, M. (ur.) Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Sport u turizmu, Zagreb.

8.       Andrijašević, M., Bartoluci, M. (2004). The role of wellness in contemporary tourism. Acta Touristica, 16(2): 125-142.

9.       Jurakić, D., Andrijašević, M., Pedišić, Ž. (2010). Osnove strategije za unapređenje tjelesne aktivnosti i zdravlja zaposlenika srednje dobi s obzirom na obilježja radnog mjesta i sklonosti ka sportsko-rekreacijskim aktivnostima. Sociologija i prostor, 48(1): 113-131.