Odbori i povjerenstva

Odbor za nastavu i studente:

1.    Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Tomac, predsjednik
2.    Doc. dr. sc. Josip Cvenić, član
3.    Doc. dr. sc. Hrvoje Ajman, član
4.    Doc. dr. sc. Tvrtko Galić, član
5.    Doc. dr. sc. Ivana Klaričić, članica
6.    Ivana Duvnjak, pred., članica

7.  Tajana Todorović, predstavnica studenta, članica

Email: odborzanastavu@kifos.hr

Odbor za završne i diplomske radove:

1.    Doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, predsjednica
2.    Izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Galzina, član
3. Doc. dr. sc. Hrvoje Ajman, član
4.    Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Tomac, član
5.   Izv. prof. dr. sc. Josip Cvenić, član

Email: odbor-zavrsni-diplomski@kifos.hr

Etičko povjerenstvo:

1.   Doc. dr. sc. Mijo Ćurić, predsjednik
2.   Doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, članica
3.   Marin Marinović, mag. cin., član
4.   Darko Novosel, mag. iur., član
5.   David Curač, predstavnik studenata, član

Email: eticko-povjerenstvo@kifos.hr

 

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost:

1.    Doc. dr. sc. Ivana Klaričić, predsjednica
2.    Doc. dr. sc. Hrvoje Ajman, član
3.    Doc. dr. sc. Mijo Ćurić, član
4.    Doc. dr. sc. Tvrtko Galić, član
5.    Izv. prof. dr. sc. Danijela Kuna, član

Email: izdavacka-djelatnost@kifos.hr

Povjerenstvo za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja:

1.    Doc. dr. sc. Danijela Kuna, predsjednica
2.    Doc. dr. sc. Hrvoje Ajman, član, predstavnik nastavnika
3.    Doc. dr. sc. Josip Cvenić, član, predstavnik nastavnika
4.    Marin Marinović, mag. cin., član, predstavnik suradnika
5.    Luja Zamečnik, prof., predstojnica AZOO Podružnice Osijek, član, predstavnik vanjskih dionika
6.    Gordana Veselić, glavna tajnica Gradskog saveza za sportsku rekreaciju ” Sport za sve” Osijek, članica predstavnica vanjskih dionika
7.    Laura Šoš, član, predstavnica studenata

Email: povjerenstvozakvalitetu@kifos.hr

Povjerenstvo za opće akte:

 1. Doc. dr. sc. Tvrtko Galić, predsjednik
 2. Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Tomac, član
 3. Izv. prof. dr. sc. Danijela Kuna, članica
 4. Doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, članica
 5. Danijela Išasegi Drenjančević, dipl. iur.

Email:

Povjerenstvo za znanost:

 1. Doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, predsjednica
 2. Izv. prof. dr.sc. Zvonimir Tomac, član
 3.  Izv. prof. dr. sc. Danijela Kuna, članica
 4. Izv. prof. dr. sc. Josip Cvenić, član
 5. Doc. dr. sc. Ivan Perić, član

Email:

Povjerenstvo za studijske programe:

 1. Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Tomac, predsjednik
 2.  Izv. prof. dr. sc. Danijela Kuna, članica
 3. Doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, članica
 4. Doc. dr. sc. Tvrtko Galić, član
 5. Doc. dr. sc. Josip Cvenić, član

Email:

Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja:

 1. Izv. prof. dr. sc. Danijela Kuna, predsjednica
 2.  Doc. dr. sc. Josip Cvenić, član
 3.  Doc. dr. sc. Ivica Franjko, član

Email:

Povjerenstvo za cjeloživotno učenje i programe obrazovanja odraslih:

 1. Doc. dr. sc. Tvrtko Galić, predsjednik
 2. Doc. dr. sc. Josip Cvenić, član
 3. Doc. dr. sc. Ivana Klaričić, članica

Email: