Odbori i povjerenstva

Odbor za nastavu i studente:

1.    Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Tomac, predsjednik
2.    Doc. dr. sc. Josip Cvenić, član
3.    Doc. dr. sc. Dražen Rastovski, član
4.    Doc. dr. sc. Hrvoje Ajman, član
5.    Doc. dr. sc. Tvrtko Galić, član
6.    Dr. sc. Ivana Klaričić, članica
7.    Mateo Paulović, student, član

Email: odborzanastavu@kifos.hr

Odbor za završne i diplomske radove:

1.    Doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, predsjednica
2.    Izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Galzina, član
3.    Izv. prof. dr. sc. Ivica Kelam, član
4.    Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Tomac, član
5.   Doc. dr. sc. Josip Cvenić, član

Email: odbor-zavrsni-diplomski@kifos.hr

Etičko povjerenstvo:

1.   Izv. prof. dr. sc. Ivica Kelam, predsjednik
2.   Doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, članica
3.   Marin Marinović, mag. cin., član
4.   Darko Novosel, mag. iur., član
5.   Kristijan Cvetko, student, član

Email: eticko-povjerenstvo@kifos.hr

 

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost:

1.    Izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Galzina, predsjednik
2.    Doc. dr. sc. Hrvoje Ajman
3.    Doc. dr. sc. Mijo Ćurić
4.    Doc. dr. sc. Tvrtko Galić
5.    Doc. dr. sc. Danijela Kuna

Email: izdavacka-djelatnost@kifos.hr

Povjerenstvo za praćenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja:

1.    Doc. dr. sc. Danijela Kuna, predsjednica
2.    Doc. dr. sc. Hrvoje Ajman, član, predstavnik nastavnika
3.    Doc. dr. sc. Josip Cvenić, član, predstavnik nastavnika
4.    Dr. sc. Ivan Perić, član, predstavnik suradnika
5.    Luja Zamečnik, prof., predstojnica AZOO Podružnice Osijek, član, predstavnik vanjskih dionika
6.    Darko Dumančić, Grad Osijek, Odsjek za sport, član, predstavnik vanjskih dionika
7.    Luka Opšić, član, predstavnik studenata

Email: povjerenstvozakvalitetu@kifos.hr