Individualni i grupni fitnes programi

Student će moći:

1. Planirati, osmisliti i voditi individualno dozirane programe tjelesnog vježbanja u fitnesu s ciljem razvoja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te poboljšanja morfoloških obilježja

2. Objasniti i demonstrirati tehniku izvođenja vježbi s opterećenjem i bez njega i utjecaj pojedine vježbe na čovjekov organizam

 

3. Objasniti djelovanje pojedinog programa na antropološki status

 

4. Samostalno planirati, osmisliti i voditi sate različitih vrsta aerobike za populaciju različite dobi i razine treniranosti

 

5. Usvojiti i razlikovati vrste grupnih fitnes programa te ih upotrebljavati u svom svakodnevnom radu

 

6. Izabrati kvalitetne rekvizite koji su potrebni u različitim vrstama treninga koji koristi

 

Pojam fitnesa i uloga u prostoru kondicijske pripreme i rekreacije; funkcionalnih i motoričkih sposobnosti; planiranje i programiranje individualnih i grupnih fitnes programa; metodika fitnes treninga; sportski i rekreativni fitnes trening; zdravstveni aspekti fitnesa.

OSNOVNA

/

DOPUNSKA

1.                   Jukić, I., Marković, G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Kineziološki fakultet, Zagreb.

2.                   Mišigoj-Duraković, M., i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

3.                   Rausavljević, N. D. Sekulić (2002) Suvremeni fitness programi. Fakultet PMZ i OP, Split.

4.                   Furjan- Mandić, G. I sur. (2007). Metodika aerobike, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

5.                   Furjan- Mandić, G., Mitrović- Vrbanac, V. (2005).  Metode slaganja koreografije u aerobici, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

6.                   Delavier, F. (2001). Strengthtraininganatomy. Human Kinetics, Champaign.

7.                   Milanović, D. (ur.) (1996). Fitnes. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja o fitnesu, 5. Zagrebački sajam sporta, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

8.                   Wade J. (2008) Personal Training: Individual Fitness Programs& Training Plans For EveryBodyType, SterlingPublishing, NY

9.                   Bergoč, Š., Zagorc, M. (2000). Metode poučevanja v aerobiki. Ljubljana: Fakulteta za šport.

10.                 Howley, E. D., Franks, D. (2008). Fitness Instructors Handbook. Human Kinetics, Champaign, IL., USA.

  • 25.1.2021
  • 8.2.2021