Individualni i grupni fitnes programi

Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će moći:

1. demonstrirati pravilnu tehniku vježbi koje su sastavni dijelovi grupnih i individualnih fitnes programa;

2. učinkovito i sigurno poučavati zdrave osobe različite dobi, spola i razine tjelesne aktivnosti različitim vrstama fitnes programa;

3. razumjeti i uspješno primjenjivati sadržaje fitnes programa s obzirom na ciljeve transformacijskog procesa individualnih i grupnih programa;

4. programirati sat TZK sa suvremenim sadržajima fitnes programa

5. provoditi sadržaje grupnih i individualnih programa fitnesa s predškolskim i mlađim školskim uzrastom

Povijest i kineziološka struktura sadržaja koji se primjenjuju u grupnim i individualnim programima fitnesa

Primjena glazbe u grupnim I individualnim fitness programima

Planiranje i programiranje fitnes programa u edukaciji, rekreaciji i sportu

Specifičnosti rada voditelja grupnih fitness programa

Specifičnosti rada voditelja individualnih programa u fitnesu

Povijest i principi pilates metode

Teorijsko-praktična predavanja i vježbe:

Tehnika koraka klasične aerobike

Tehnika koraka step aerobike

Tehnika rada ruku u aerobici

Razumijevanje i primjena glazbe u programiranju grupnih fitnes programa

Usvajanje verbalnih i neverbalnih znakova za vođenje grupe

 Metode koje se koriste u poučavanju koreografije u aerobici

Vježbe za razvoj repetitivne snage

Pilates tehnika vježbanja

Vježbe istezanja i opuštanja

Sadržaji treninga s vanjskim opterećenjem u grupnim i individualnim treninzima

Specifičnosti Intervalnog i kružnog treninga u fitnesu

Osnove nordijskog hodanja

Obvezatna literatura 

1. Zbornik radova, 6. zagrebački sajam sporta Suvremena aerobika (1997)., Metikoš, D., Prot, F., Furjan-Mandić, G., Kristić, K., (ur.) Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

2. Alter, M. J. (1990). Science of stretching. Champaign, Ilinois: Human Kinetics Books

3.  Furjan-Mandić, G., B. Metikoš (2014). Vježbe snage u aerobici. CD-Priručnik. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN-978-953-317-031-2.

4.  Zaletel, P., G. Furjan-Mandić (2017). Aerobika – skupinska vadba ob glasbi. Sveučilišni udžbenik. Fakulteta za šport v Ljubljani. 236.str. ISBN:978-961-6843-77-5

5.  Siler, B., 2000. The Pilates Body. Broadway Books, New York, NY.

6.  Bompa, T.O. (2006). Periodizacija: teorija i metodologija treninga. Zagreb : Gopal.

  Dopunska literatura 

1. Cvetković, M. (2009). Aerobik. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu.

2. Furjan-Mandić, G. i Kondrič, M. (2005). Nordijsko hodanje – nova aktivnost u fizičkoj pripremi sportaša. U: Sekulić, Damir (ur.). Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Sport-rekreacija-fitnes, Split, 15. april 2005.Zbornik radova. (str. 165-168). Split: Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja, Zavod za kineziologiju.

3. Horvatin Fučkar, M., Petrovečki, R., Radaš, J., Furjan Mandić, G. (2012). Utjecaj naprednih pilates vježbi na neke dimenzije motoričkih sposobnosti. U: Đ. Miletić, S. Krstulović, Z. Grgantov, T. Bavčević & A. Kezić (ur.) 4. Međunarodni znanstveni kongres“ Suvremena kineziologija“ (515-521), Split: Kineziološki fakultet, Sveučilišta u Splitu.

Furjan-Mandić, G., Ban, D., Medved, V., Radaš, J., Kondrič, M. (2013). Electromyographic indicators of the different abdominal muscles during abdominal exercises in aerobics. World Academy of Science, Engineering and Technology 76 (1146-1148), Johannesburg, South Africa.