Povijest

Kineziološki fakultet Osijek sastavnica je Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i osnovan je sa svrhom znanstveno – nastavne djelatnosti u području društvenih znanosti radi obrazovanja kompetentnog kadra za rad u svim područjima primijenjene kineziologije.

Iako je Kineziološki fakultet Osijek nova sastavnica Sveučilišta, tradicija školovanja kadra iz područja kineziologije, odnosno fizičke kulture u Osijeku seže u prošlo stoljeće. Ukidanjem učiteljskih i viših škola, školovanje nastavničkog kadra preuzimaju novootvorene pedagoške akademije, a Pedagoška akademija Osijeku je osnovana 1961. godine. Ustroj Pedagoške akademije činila su dva odsjeka: Odsjek za razrednu nastavu i Odsjek za predmetnu nastavnu. Na Odsjeku za predmetnu izvodilo se 7 studijskih programa među kojima je bio i dvogodišnji studij za Fizičku kulturu. Iste godine se počeo izvoditi i izvanredni studij za Fizičku kulturu, a slijedeće akademske godine, 1962./1963. pokrenut je i redoviti studij Fizičke kulture u trajanju od dvije godine. Nastava na studiju Fizičke kulture na Pedagoškoj akademiji u kontinuitetu je trajala do 1977. godine, kada je došlo do proširenja djelatnosti i promjene naziva institucije u Pedagoški fakultet.

Na Pedagoškom fakultetu se također izvodio studij Fizičke kulture nastavničkog smjera. Osnivaju se i dvije katedre iz područja fizičke kulture, i to Katedra za Fizičku kulturu na kojoj se započeo izvoditi četverogodišnji studijski program za Fizičku kulturu i Sveučilišna katedra za fizičku kulturu koja je organizirala sportske aktivnosti za sve fakultete Sveučilišta u Osijeku. Prva generacija studenata Fizičke kulture upisana je u akademskoj godini 1978./1979. Na studij Fizičke kulture studenti su se redovito upisivali sve do akademske godine 1984./1985. i to po 40 do 65 studenata, ovisno o generaciji. Posebnost je bila da su studij Fizičke kulture upisivali i strani državljani, npr. u dvije generacije dolazili studenti iz Grčke.

Akademske godine 1977./1978. pokrenut je i dvogodišnji studij smjera Sportska rekreacija, na kojem su studirale dvije generacije studenata. Gašenjem studija Fizičke kulture, nastavničkog smjera katedra je bila usmjerena na organizaciju izvannastavnih sportskih aktivnosti za sve studente Sveučilišta u Osijeku, ali i ona prekida s radom 1996. godine.

Od tada se znanstveno nastavna djelatnost u području kineziologije odvijala na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku, koja 2005./06. prerasta u Učiteljski fakultet u Osijeku.

U Strategiji razvoja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 2011. – 2020. navodi se potreba ustrojavanja studija Tjelesne i zdravstvene kulture na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, stoga fakultet 2014. mijenja naziv u Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti akademske 2016./2017. godine počinje s radom Katedra za kineziologiju koja 2017. godine prerasta u Odsjek za kineziologiju. U 2015. godini proveden je postupak za pokretanje preddiplomskog sveučilišnog studija Kineziologija, a odluka o pokretanju studija donesena je 12. srpnja, 2016. godine. Akademske 2017./2018. godine, točnije 2. listopada 2017. godine započinje nastava na novom preddiplomskom sveučilišnom studijskom programu Kineziologija, a u prvu se generaciju upisuje 57 studenata u dva modula Sport i Kineziološka rekreacija.

Diplomski sveučilišni studij Kineziološka edukacija odobren je 28. veljače, 2018. godine.

Na inicijativu Rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca 25. rujna 2019. godine pokrenut je postupak za utvrđivanje opravdanosti osnivanja Kineziološkog fakulteta u Osijeku.

Na sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održanoj 27. svibnja 2020. donesena je odluka o osnivanju Kineziološkog fakulteta u Osijeku. Na Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 20. srpnja 2020. imenovana je privremena dekanica Kineziološkog fakulteta prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, a 7. srpnja 2021. na Fakultetskom vijeću Kineziološkom fakultetu Osijek izabrana je za dekanicu Fakulteta te je potvrđena 13. srpnja 2021. na Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Kineziološki fakultet Osijek  3. kolovoza 2020. godine registriran je na Trgovačkom sudu u Osijeku. Dopusnicu za rad odobrenu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Kineziološki fakultet dobiva 11. rujna 2020. godine.

Nastavni i znanstveni rad Kineziološki fakultet Osijek započinje 1. listopada 2020. u akademskoj 2020/2021. godini djelujući kao samostalna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Akademske 2021./2022. godine na Kineziološkom fakultetu studira 186 studenata na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kineziologija, 55 studenata na izvanrednom preddiplomskom sveučilišnom studiju Kineziologija i 121 student na diplomskom sveučilišnom studiju Kineziološka edukacija.

Akademske 2022./2023. godine Kineziološki fakultet Osijek ukupno broji 362 studenta. Prošle akademske godine  2021./2022. akademske godine na Fakultetu je studiralo 318 studenata, a akademske 2020./ 2021. je bilo 233 studenta.

Kineziološki fakultet Osijek pripremio je i programe osposobljavanja i obrazovanja odraslih. Sadržaji programa osposobljavanja osmišljeni su prema potrebama tržišta rada u skladu sa Strategijom razvoja sporta Grada Osijeka te Zakonom o sportu kojima se stječu kompetencije i kvalifikacije za rad u sustavu sporta i sportske rekreacije.

Sveučilišni preddiplomski i diplomski studijski programi inovativni su i u skladu s europskim trendovima u visokom obrazovanju, a prilagođeni su individualnim potrebama studenata u stjecanju kompetencija koje se traže na tržištu rada.

U sportskom području svih razina odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj potrebni su educirani stručnjaci koji posjeduju adekvatna znanja i vještine iz polja kineziologije kako bi bili prepoznatljivi na tržištu i bili društveno uključeni u sport i razvoj zdravog društva te razvijali znanstveno-istraživačku djelatnost primijenjene kineziologije.