Online katalog

Posudba građe i rad u čitaonici

Od listopada 2021. godine knjižnica postupno nabavlja građu koja pokriva obveznu i dopunsku literaturu iz kolegija preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga studija kineziologije. Sva obrađena građa je pretraživa u online katalogu unutar knjižničnog programa Zaki. Knjižnica započinje s radom u listopadu 2021. godine, a od prosinca se nalazi u zasebnom prostoru gdje studenti mogu posuđivati građu i raditi na računalima unutar prostora gdje se ujedno nalazi i čitaonica. U knjižnici su dostupna dva računala za rad na kojima je instaliran i program Statistica. Radno vrijeme knjižnice s korisnicima je od 8:30 do 14:00 sati. Posudba i rad u čitaonici se odvija prema Pravilniku knjižnice Kineziološkoga fakulteta Osijek.

 

KATALOZI OSTALIH KNJIŽNICA U HRVATSKOJ

Knjižnica Kineziološkoga fakulteta u Zagrebu

Skupni katalog knjižnica u Hrvatskoj

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu