Online katalog

Posudba građe i rad u čitaonici

Sva obrađena građa je pretraživa u online katalogu unutar knjižničnog programa Zaki. Svi studenti Kineziološkoga fakulteta Osijek mogu posuđivati građu nakon što se učlane u Knjižnicu. U knjižnici je dostupno ukupno 20 računala za rad. Studenti imaju mogućnost korisštenja programa Statistica. Korisnici mogu posuditi maksimalno 3 knjige odjednom na rok od 15 dana uz produženje roka posudbe na dodatnih 15 dana.

Posudba i rad u čitaonici odvija se prema Pravilniku knjižnice Kineziološkoga fakulteta Osijek.

 

KATALOZI OSTALIH KNJIŽNICA NA OSJEČKOM SVEUČILIŠTU I U HRVATSKOJ

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

Knjižnica Kineziološkoga fakulteta u Zagrebu

Skupni katalog knjižnica u Hrvatskoj

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu