Poziv na svečanu promociju 22. travnja 2024. 10.04.2024

Poziv na svečanu promociju 22. travnja 2024.

Poštovani studenti, Svečana promocija četvrte generacije sveučilišnih prvostupnika/ca kineziologije i svečana promocija druge generacije sveučilišnih magistara kineziološke edukacije ć...

Broj izlazaka na ispite 05.02.2024

Broj izlazaka na ispite

Drage studentice i studenti, Pravilnikom o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je stupio na snagu u prosincu 2023. godine, nije predviđeno ogranič...

SPORT GLUHIH 12.04.2023

SPORT GLUHIH

U sklopu kolegija Sport osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju pet 13. travnja 2023. godine održati će se predavanje s temom „Sport gluhih“ koje će održati Jakov Previšić...

NAPREDNA KOŠARKA U KOLICIMA 12.04.2023

NAPREDNA KOŠARKA U KOLICIMA

U sklopu vježbi iz kolegija Sport osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju četvrtak 13. travnja 2023. godine od 14, 30 – 19,00. održat će se praktična prezentacija s temom „...

Poziv na svečanu promociju 27.02.2023

Poziv na svečanu promociju

Poštovani studenti, Svečana promocija treće generacije sveučilišnih prvostupnika/prvostupnica kineziologije i svečana promocija prve generacije magistara/magistri kineziološke edukacije o...

Teorija i metodika sportova s reketom 09.01.2023

Teorija i metodika sportova s reketom

Poštovani studenti, zbog spriječenosti nastavnika u petak 13.01.23., vježbe iz badmintona iz kolegija Teorija i metodika sportova s reketom za grupe C i D će se održati u srijedu, 11.01.23...

Sportovi s reketom 09.11.2022

Sportovi s reketom

Teniski teren sa umjetnom travom ispred fakulteta može se koristiti svakodnevno u terminima 7:00-9:00 i 13:00-15:00 sati za potrebe uvježbavanja elemenata iz kolegija Sportovi sa reketom. Nave...

Kineziološke aktivnosti djece s posebnim potrebama 05.10.2022

Kineziološke aktivnosti djece s posebnim potrebama

Poštovani studenti, kolegij Kineziološke aktivnosti djece s posebnim potrebama s nastavom kreće 12. listopada 2022. godine u 8,00 sati. Vježbe predviđene 11. listopada neće se održati....

Teorija treninga 03.10.2022

Teorija treninga

Poštovani studenti, Uvodno predavanje za seminare iz kolegija Teorija treninga, za sve studente 3. godine će se održati u srijedu, 05.10.2022. u 11:45 sati u dvorani Srednjika na fakultetu.

Upisi u akademsku godinu 2022./2023. 02.06.2022

Upisi u akademsku godinu 2022./2023.

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2022./2023. 2022_2023_Natjecaj-za-upis-preddiplomski ...

Rok za prijavu teme završnog rada 19.04.2021

Rok za prijavu teme završnog rada

Poštovani studenti treće godine Prediplomskog studija, Prema uputi Odbora za završne i diplomske radove molio bih vas da odaberete teme završnih radova i predate potpisani Obrazac 1: Pr...