Kineziološka analiza u kondicijskoj pripremi

Studenti će steći potrebna teorijska znanja koja će mu omogućiti:

-kvalitetnu analizu pojedine sportske aktivnosti s ciljem oblikovanja programa kondicijske pripreme.

-analizu sadržaja kondicijske pripreme u funkciji razvoja ili održavanja antropoloških osobina i sposobnosti.

 

Studenti će moći:

1. razumjeti strukturalne, anatomske, biomehaničke, funkcionalne i informacijske karakteristike pojedinih sportskih aktivnosti u funkciji kondicijske pripreme sportaša,

2. razumjeti strukturalne, anatomske, biomehaničke, funkcionalne i informacijske karakteristike sadržaja kondicijske pripreme u funkciji oblikovanja programa kondicijske pripreme sportaša,

3. razumjeti metodologiju za analizu sportskih aktivnosti i sadržaja kondicijske pripreme sportaša,

4. izraditi analizu pojedine sportske aktivnosti i sadržaja kondicijske pripreme

 

Struktura kondicijske pripreme

Vrste kondicijske pripreme

Strukturalna analiza za utvrđivanje tipičnih struktura, substruktura i strukturalnih jedinica sadržaja kondicijske pripreme

Anatomska analiza funkcija pojedinih mišićnih grupa i zglobnih sustava sadržaja kondicijske pripreme

Biomehanička analiza procjene kvalitete izvedbe struktura sadržaja kondicijske pripreme

Funkcionalna analiza sportske aktivnosti i sadržaja kondicijske pripreme

Informacijska analiza trenažnih sadržaja kondicijske pripreme

Zakonitosti prema kojima je moguće utvrditi i vrednovati obilježja tipičnih kretnih struktura sadržaja kondicijske pripreme

Integralna primjena rezultata kineziološke analize u planiranju i programiranju kondicijske pripreme sportaša

Strukturalne karakteristike sportova različitih klasifikacija kompleksnosti

Anatomske karakteristike sportova različitih klasifikacija kompleksnosti

Biomehaničke karakteristike sportova različitih klasifikacija kompleksnosti

Funkcionalne karakteristike sportova različitih klasifikacija kompleksnosti

Informacijske karakteristike sportova različitih klasifikacija kompleksnosti

Strukturalne karakteristike sadržaja kondicijske pripreme

Anatomske karakteristike sadržaja kondicijske pripreme

Biomehaničke karakteristike sadržaja kondicijske pripreme

Funkcionalne karakteristike sadržaja kondicijske pripreme

Informacijske karakteristike sadržaja kondicijske pripreme

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Sekulić, D., Metikoš, D. (2007). Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji. Sveučilište u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije (sveučilišni udžbenik).